Logo-jacek

 

Szanowni Państwo,

 

w tym miejscu prezentujemy dodatkowe informacje w zakresie organizowanych szkoleń. Z uwagi na obowiązujące obostrzenia zapraszamy do udziału w webinarach - projektach edukacyjnych realizowanych online.

Szczegółowe informacje na temat rejestracji na webinary prezentujemy tutaj (klinij).

Dla wygody P.T. Uczestników wyodrębniliśmy bloki szkoleniowe, uwzględniając poszczególne segmenty szkolnictwa wyższego.

Pomoc materialna dla studentów (szczegółowa oferta-kliknij tutaj) webinary: grudzień 2020 r.

 • Pomoc materialna dla studentów - postępowanie odwoławcze (9-10 XII br.) - szczegóły
 • Uzasadnienie decyzji w przedmiocie odmowy przyznania stypendium socjalnego (3 XII br.) - szczegóły
 • Uzasadnienie decyzji w przedmiocie odmowy przyznania stypendium rektora (4 XII br.) - szczegóły
 • Uchylenie i zmiana decyzji w przedmiocie przyznania pomocy materialnej dla studentów (7 XII br.) - szczegóły
 • Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych w tzw. sprawach stypendialnych (8 XII br.) - szczegóły

Zaproszenie do pobrania: blok pt. Pomoc materialna dla studentów

 • Pomoc materialna dla studentów - stypendium socjalne III edycja - styczeń 2021 r. - szczegóły

 

Szkoły doktorskie w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (szczegółowa oferta)

 • kurs pt. Szkoły doktorskie - prawne aspekty kształcenia doktorantów - II edycja;
  cykl 4 spotkań: 17 listopada, 19 listopada, 24 listopada i 26 listopada; każde ze spotkań w godz. 8.30-11.10.

Akademia Prodziekanów ds. Studenckich (szczegółowa oferta i rejestracja = tutaj)

 • kurs pt. Prawne aspekty wydawania decyzji w sprawach studenckich, na który składają się:
  • bezpłatny webinar pt. Decyzja w indywidualnych sprawach studentów 9 listopada 2020 r., godz. 8.30-11.10.
  • cykl 4 webinarów poświęconych wybranym sprawom studenckim: 16 listopada, 18 listopada, 23 listopada i 25 listopada br.

Zaproszenia do pobrania:

blok pt. Szkoły doktorskie w ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

blok pt. Akademia Prodziekanów ds. Studenckich

Wyrażamy nadzieję, że spotkania online będą doskonałym uzupełnieniem w stosunku do konferencji naukowo-szkoleniowych, organizowanych raz w roku dla wybranych grup społeczności akademickiej. Przypomnieć należy, że od 2012 r. odbywa się ogólnopolska konferencja pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów; od 2017 r. - ogólnopolska konferencja Prodziekanów ds. Studenckich, zaś od 2018 r. - konferencja poświęcona studiom doktoranckim i szkołom doktorskim.

Formuła online: nowa forma prowadzenia zajęć. Dotychczas realizowaliśmy nasze szkolenia w formie stacjonarnej, w siedzibie uczelni albo w wybranym mieści. Możemy pochwalić się również cyklem ogólnopolskich konferencji naukowo-szkoleniowych. Rozwój technologii, a także bieżąca sytuacja zachęciły nas do zorganizowana szkoleń w formie online. Jest to dogodna formuła, pozwalająca wziąć udział w naszym szkoleniu praktycznie z dowolnego miejsca. Potwierdziły to dotychczas zrealizowane szkolenia, możemy pochwalić się również zorganizowanym już szkoleniem zamkniętym w tej formule dla jednej z najlepszych uczelni w Polsce.

Szkolenie: jest to pełnowartościowe spotkanie, trwające około 160 minut: I cześć (90 minut), następnie przerwa (10 minut) i II część (60 minut). Szkolenie odbywa się online, tj. w czasie rzeczywistym. Uczestnik widzi prezentację oraz wykładowcę, który korzysta z mikrofonu. Formuła, na jakiej oparty jest webinar, pozwala dosłownie uczestniczyć w naszych projektach z dowolnego miejsca. Jedynym ograniczeniem jest łącze internetowe.

Możliwość zadawania pytań: można przesłać przed szkoleniem na adres: pracownia@fpm.edu.pl albo zadać je bezpośrednio podczas spotkania (np. w ramach tzw. rundy pytań – czat). Wyróżnikiem szkolenia jest możliwość zadawania pytań w terminie późniejszym, podczas tzw. akcji stypendialnej.

Zgłoszenie: Uczestnik po wypełnieniu formularza rejestracyjnego otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Druga wiadomość to potwierdzenie udziału w szkoleniu. W dniu szkolenia jest wysyłane przypomnienie z podanym linkiem do pokoju szkoleniowego, co pozwala na płynne dołączenie do spotkania.

Pokój powitalny: platforma szkoleniowa oferuje samodzielne sprawdzenia połączenia. Niemniej, dbając o komfort Uczestników przygotowaliśmy dodatkowo tzw. pokój powitalny, służący do sprawdzenia połączenia razem z wykładowcą prowadzącym szkolenie. Pokój powitalny otwarty jest kilka dni przed terminem szkolenia.

Nasza oferta będzie sukcesywnie rozbudowywana. Niebawem zaprezentujemy nowe kursy, zapraszamy również do skorzystania z oferty szkoleń zamkniętych realizowanych w formule online.

 

Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i propozycje - zapraszam do kontaktu: pracownia@fpm.edu.pl

Do usłyszenia!
Jacek Pakuła