Logo-jacek

 

Szanowni Państwo,

 

w tym miejscu prezentujemy dodatkowe informacje w zakresie organizowanych szkoleń. Z uwagi na obowiązujące obostrzenia zapraszamy do udziału w webinarach - projektach edukacyjnych realizowanych online.

Zaproszenie do pobrania

Dla wygody P.T. Uczestników wyodrębniliśmy bloki szkoleniowe, uwzględniając poszczególne segmenty szkolnictwa wyższego. W ramach każdego z nich organizowany jest również bezpłatny webinar.

Jednocześnie wyjaśniamy, że P.T. Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają fakturę do zapłaty po zrealizowaniu webinaru. Nie wymagamy dokonywania przedpłat itd.

 

 • Studia doktoranckie prowadzone na dotychczasowych zasadach (szczegółowa oferta)
  • bezpłatny webinar pt. Stypendium doktoranckie - 29 września 2020 r. (wtorek) godz. 13.00-15.00 (nowa godzina)
  • kurs pt. Prawne aspekty wydawania decyzji w indywidualnych sprawach doktorantów; cykl trzech spotkań: 5 października br., 7 października br. i 9 października br.; każde ze spotkań w godz. 8.30-11.10.
 • Szkoły doktorskie w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (szczegółowa oferta)
  • bezpłatny webinar pt. Decyzja w przedmiocie odmowy przyjęcia do szkoły doktorskiej - 30 września 2020 r. (środa) godz. 8.30-11.10
  • kurs pt. Szkoły doktorskie - prawne aspekty kształcenia doktorantów; cykl 4 spotkań: 6 października, 8 października, 13 października i 15 października br.; każde ze spotkań w godz. 8.30-11.10.
 • Akademia Prodziekanów ds. Studenckich (szczegółowa oferta)
  • bezpłatny webinar pt. Skreślenie z listy studentów - 5 października 2020 r. (poniedziałek) godz. 12.00-14.40
  • kurs pt. Prawne aspekty wydawania decyzji w sprawach studenckich; cykl 5 spotkań: 12 października, 14 października, 16 października, 19 października i 21 października br.; każde ze spotkań w godz. 8.30-11.10.

 

Wyrażamy nadzieję, że spotkania online będą doskonałym uzupełnieniem w stosunku do konferencji naukowo-szkoleniowych, organizowanych raz w roku dla wybranych grup społeczności akademickiej. Przypomnieć należy, że od 2012 r. odbywa się ogólnopolska konferencja pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów; od 2017 r. - ogólnopolska konferencja Prodziekanów ds. Studenckich, zaś od 2018 r. - konferencja poświęcona studiom doktoranckim i szkołom doktorskim.

Formuła online: nowa forma prowadzenia zajęć. Dotychczas realizowaliśmy nasze szkolenia w formie stacjonarnej, w siedzibie uczelni albo w wybranym mieści. Możemy pochwalić się również cyklem ogólnopolskich konferencji naukowo-szkoleniowych. Rozwój technologii, a także bieżąca sytuacja zachęciły nas do zorganizowana szkoleń w formie online. Jest to dogodna formuła, pozwalająca wziąć udział w naszym szkoleniu praktycznie z dowolnego miejsca. Potwierdziły to dotychczas zrealizowane szkolenia, możemy pochwalić się również zorganizowanym już szkoleniem zamkniętym w tej formule dla jednej z najlepszych uczelni w Polsce.

Szkolenie: jest to pełnowartościowe spotkanie, trwające około 160 minut: I cześć (90 minut), następnie przerwa (10 minut) i II część (60 minut). Szkolenie odbywa się online, tj. w czasie rzeczywistym. Uczestnik widzi prezentację oraz wykładowcę, który korzysta z mikrofonu. Formuła, na jakiej oparty jest webinar, pozwala dosłownie uczestniczyć w naszych projektach z dowolnego miejsca. Jedynym ograniczeniem jest łącze internetowe.

Możliwość zadawania pytań: można przesłać przed szkoleniem na adres: pracownia@fpm.edu.pl albo zadać je bezpośrednio podczas spotkania (np. w ramach tzw. rundy pytań – czat). Wyróżnikiem szkolenia jest możliwość zadawania pytań w terminie późniejszym, podczas tzw. akcji stypendialnej.

Zgłoszenie: Uczestnik po wypełnieniu formularza rejestracyjnego otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Druga wiadomość to potwierdzenie udziału w szkoleniu. W dniu szkolenia jest wysyłane przypomnienie z podanym linkiem do pokoju szkoleniowego, co pozwala na płynne dołączenie do spotkania.

Pokój powitalny: platforma szkoleniowa oferuje samodzielne sprawdzenia połączenia. Niemniej, dbając o komfort Uczestników przygotowaliśmy dodatkowo tzw. pokój powitalny, służący do sprawdzenia połączenia razem z wykładowcą prowadzącym szkolenie. Pokój powitalny otwarty jest kilka dni przed terminem szkolenia.

Nasza oferta będzie sukcesywnie rozbudowywana. Niebawem zaprezentujemy nowe kursy, zapraszamy również do skorzystania z oferty szkoleń zamkniętych realizowanych w formule online.

 

Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i propozycje - zapraszam do kontaktu: pracownia@fpm.edu.pl

Do usłyszenia!
Jacek Pakuła