Logo-jacek

 

Szanowni Państwo,

 

w tym miejscu prezentujemy dodatkowe informacje w zakresie organizowanych szkoleń. Z uwagi na obowiązujące obostrzenia zapraszamy do udziału w webinarach - projektach edukacyjnych realizowanych online.

Aktualny harmonogram webinarów (lipiec-wrzesień 2021)

Webinary nt. pomocy materialnej dla studentów
- zaproszenie do pobrania

Szczegółowe informacje na temat rejestracji na webinary prezentujemy tutaj (klinij).

Nowy cykl pn. Aktualne problemy pomocy materialnej dla studentów - I webinar 4 lutego 2021 r. (szczegóły)

 

Czerwiec 2021 r.:

 • kurs pt. Tryby nadzwyczajne a pomoc materialna dla studentów
  • kurs 3-dniowy obejmujący spotkania: 22, 24 i 29 czerwca br. szczegóły
 • webinar pt. Pojęcie rodziny studenta, tzw. samodzielność finansowa i dochody pomijane
  w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • webinar pt. Wybrane problemy obliczania dochodu w rodzinie studenta

Lipiec 2021 r.:

 • kurs pt. Regulamin świadczeń dla studentów
 • kurs pt. Pomoc materialna dla studentów - stypendium socjalne
  • obejmuje cztery spotkania: 6, 8, 13 i 15 lipca br. szczegóły
 • webinar pt. Zasady przeliczania dochodu utraconego i uzyskanego z uwzględnieniem obniżenia wynagrodzenia spowodowanego Covid-19
 • kurs pt. Trudna sytuacja materialna, czyli jak postępować ze studentami wykazującymi
  tzw. niewielkie dochody
  • obejmuje dwa spotkania: 12 i 14 lipca br. szczegóły
Sierpień 2021 r.:
 • kurs pt. Pomoc materialna dla studentów - stypendium socjalne
  • obejmuje cztery spotkania:  17, 19, 24 i 26 sierpnia br. szczegóły
 • webinar pt. Stypendium rektora
 • kurs pt. Trudna sytuacja materialna, czyli jak postępować ze studentami wykazującymi
  tzw. niewielkie dochody
  • obejmuje dwa spotkania: 23 i 25 sierpnia br. szczegóły
 • webinar pt. Pomoc materialna dla studentów - zmiany w roku akademickim 2021/2022

Wrzesień 2021.:

 • webinar pt. Pomoc materialna dla studentów - zmiany w roku akademickim 2021/2022
 • kurs pt. Trudna sytuacja materialna, czyli jak postępować ze studentami wykazującymi
  tzw. niewielkie dochody
  • obejmuje dwa spotkania: 28 i 30 września br. szczegóły
 • webinar pt. Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych w tzw. sprawach stypendialnych

 

W roku akademickim 2021/2022 planujemy zrealizować następujące projekty:

 • webinar pt. Stypendium doktoranckie i tzw. stypendium projakościowe - szczegóły
 • webinar pt. Policzyć niepoliczalne, czyli upływ okresu 6 lat jako przesłanka negatywna przyznania pomocy materialnej - szczegóły
 • webinar pt. Uzasadnienie decyzji w przedmiocie odmowy przyznania stypendium socjalnego - szczegóły
 • webinar pt. Uzasadnienie decyzji w przedmiocie odmowy przyznania stypendium rektora - szczegóły
 • webinar pt. Stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomoga - szczegóły
 • kurs 2-dniowy pt. Pomoc materialna dla studentów - postępowanie odwoławcze - szczegóły

Wyrażamy nadzieję, że spotkania online będą doskonałym uzupełnieniem w stosunku do konferencji naukowo-szkoleniowych, organizowanych raz w roku dla wybranych grup społeczności akademickiej. Przypomnieć należy, że od 2012 r. odbywa się ogólnopolska konferencja pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów; od 2017 r. - ogólnopolska konferencja Prodziekanów ds. Studenckich, zaś od 2018 r. - konferencja poświęcona studiom doktoranckim i szkołom doktorskim.

Formuła online: nowa forma prowadzenia zajęć. Dotychczas realizowaliśmy nasze szkolenia w formie stacjonarnej, w siedzibie uczelni albo w wybranym mieści. Możemy pochwalić się również cyklem ogólnopolskich konferencji naukowo-szkoleniowych. Rozwój technologii, a także bieżąca sytuacja zachęciły nas do zorganizowana szkoleń w formie online. Jest to dogodna formuła, pozwalająca wziąć udział w naszym szkoleniu praktycznie z dowolnego miejsca. Potwierdziły to dotychczas zrealizowane szkolenia, możemy pochwalić się również zorganizowanym już szkoleniem zamkniętym w tej formule dla jednej z najlepszych uczelni w Polsce.

Szkolenie: jest to pełnowartościowe spotkanie, trwające około 160 minut: I cześć (90 minut), następnie przerwa (10 minut) i II część (60 minut). Szkolenie odbywa się online, tj. w czasie rzeczywistym. Uczestnik widzi prezentację oraz wykładowcę, który korzysta z mikrofonu. Formuła, na jakiej oparty jest webinar, pozwala dosłownie uczestniczyć w naszych projektach z dowolnego miejsca. Jedynym ograniczeniem jest łącze internetowe.

Możliwość zadawania pytań: można przesłać przed szkoleniem na adres: pracownia@fpm.edu.pl albo zadać je bezpośrednio podczas spotkania (np. w ramach tzw. rundy pytań – czat). Wyróżnikiem szkolenia jest możliwość zadawania pytań w terminie późniejszym, podczas tzw. akcji stypendialnej.

Zgłoszenie: Uczestnik po wypełnieniu formularza rejestracyjnego otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Druga wiadomość to potwierdzenie udziału w szkoleniu. W dniu szkolenia jest wysyłane przypomnienie z podanym linkiem do pokoju szkoleniowego, co pozwala na płynne dołączenie do spotkania.

Pokój powitalny: platforma szkoleniowa oferuje samodzielne sprawdzenia połączenia. Niemniej, dbając o komfort Uczestników przygotowaliśmy dodatkowo tzw. pokój powitalny, służący do sprawdzenia połączenia razem z wykładowcą prowadzącym szkolenie. Pokój powitalny otwarty jest kilka dni przed terminem szkolenia.

Nasza oferta będzie sukcesywnie rozbudowywana. Niebawem zaprezentujemy nowe kursy, zapraszamy również do skorzystania z oferty szkoleń zamkniętych realizowanych w formule online.

 

Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i propozycje - zapraszam do kontaktu: pracownia@fpm.edu.pl

Do usłyszenia!
Jacek Pakuła