Logo-jacek

 

Przygotowując pierwszą edycją Konferencji Prodziekanów mieliśmy na uwadze konieczność zapewnienia wysokiej jakości realizowanego projektu. Z tego względu do udziału w charakterze prelegemtów zaprosiliśmy P.T. Osoby łączące teoretyczne przygotwanie i praktyczne doświadczenie.

Począwszy od I edycji konferencji (2017 r.) wykład otwierający konferencję prezentuje Prof. Jan Paweł Tarno, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego orzekający m.in. w sprawach z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego, jeden z najwybitniejszych znawców tytułowej problematyki.

W roli wykładowców dotychczas wystąpili:

  • Aleksander Jakubowski, Krzysztof Kaleta, Marcin Wojtkowiak, Sebastian Gajewski, a także Jacek Pakuła.

Nebawem przedstawimy prelegentów III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Prodziekanów ds. Studenckich.