Logo-jacek

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Prodziekanów ds. Studenckich
(Toruń, 30 marca - 1 kwietnia 2020 r.)

kadra wykładowa

pełna lista zostanie udostępniona 3 lutego 2020 r.

 

  • Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno - kierownik Zakładu Sądownictwa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, orzekający m.in. w sprawach nauki i szkolnictwa wyższego, autor licznych publikacji i komentarzy.
  • Dr hab. Radosław Giętkowski - profesor uczelni w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalista w zakresie prawa dyscyplinarnego. Autor blisko 100 publikacji, w tym książki, i 10 artykułów dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej w szkołach wyższych. Były Rzecznik Dyscyplinarny ds. Studentów i Doktorantów UG, a od 2015 r. Rzecznik Dyscyplinarny przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Współtwórca obowiązującej regulacji odpowiedzialności dyscyplinarnej w szkolnictwie wyższym.

Wkrótce udostępnimy pełną listę wykładowców!

  • Dr Daria Gęsicka - rzecznik patentowy, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, specjalistka w zakresie prawa cywilnego i prawa własności intelektualnej, autorka ponad 25 publikacji naukowych poświęconych prawu cywilnemu i prawu własności intelektualnej.

  • Mgr Anna Mielczarek-Taica - kierownik dziekanatu Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Współzałożycielka i przewodnicząca komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Forum Dziekanatów. Członkini rektorskiej komisji opracowującej procedury zapewniające bezpieczne oraz wolne od przemocy i dyskryminacji środowisko pracy i nauki na UMK. Certyfikowany trener stylów myślenia i działania FRIS® z uprawnieniami mediatora i certyfikatem Practitioner Business Coach. Kierownik dwóch zadań w programie PO WER 2014-2020 na UMK, w tym projektu aplikacji “Gra o dyplom” usprawniającej komunikację ze studentami. Kierownik grantu MNiSW w programie DIALOG pn. ”Niewidoczni, niebędący, niezbędni. Administracja uczelni na rzecz doskonałości naukowej”.

  •  

  • Mgr Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, w latach 2013-2016 pełnomocnik Dziekana WPiA UMK ds. Kontaktów z Interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców Wydziału Prawa i Administracji UMK.

----

Dotychczas w charakterze prelegentów wystąpili:

  • I edycja konferencji (Łódź, 3-5 kwietnia 2017 r.): Pan Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno, dr hab. Radosław Giętkowski, prof. UG, dr Krzysztof Kaleta, mgr Aleksander Jakubowski, mgr Marcin Wojtkowiak, oraz mgr Jacek Pakuła;
  • II edycja konferencji (Toruń, 16-18 kwietnia 2018 r.): Pan Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno, dr Sebastian Gajewski, dr Aleksander Jakubowski, dr Krzysztof Kaleta i mgr Jacek Pakuła;
  • III edycja konferencji (Toruń, 1-3 kwietnia 2019 r.): Pan Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno, dr hab. Robert Suwaj, prof. PW, dr Daria Gęsicka, dr Aleksander Jakubowski oraz mgr Jacek Pakuła.