Logo-jacek

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Prodziekanów ds. Studenckich
(Toruń, 30 marca - 1 kwietnia 2020 r.)

kadra wykładowa

 

Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno - Kierownik Zakładu Sądownictwa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku, do 12 listopada 2019 r. orzekający m.in. w sprawach z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego, autor licznych monografii, komentarzy, artykułów i innych publikacji.

 

Dr hab. Radosław Giętkowski - profesor uczelni w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalista w zakresie prawa dyscyplinarnego. Autor blisko 100 publikacji, w tym książki, i 10 artykułów dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej w szkołach wyższych. Były Rzecznik Dyscyplinarny ds. Studentów i Doktorantów UG, a od 2015 r. Rzecznik Dyscyplinarny przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Współtwórca obowiązującej regulacji odpowiedzialności dyscyplinarnej w szkolnictwie wyższym.

 

Dr Daria Gęsicka - rzecznik patentowy, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, specjalistka w dziedzinie prawa cywilnego i prawa własności intelektualnej, autorka ponad 25 publikacji naukowych z tego zakresu.

 

Mgr Liliana Lato - od 2011 r. Kierowniczka Biura Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Łódzkiego. Zarządza m.in. procesami rekrutacji kandydatów z zagranicy na studia, programami mobilnościowymi, międzynarodowymi projektami edukacyjnymi, umowami oraz promocją zagraniczną. W latach 2017-2018 przewodnicząca International Relations Offices Forum - sieci 20 biur współpracy z zagranicą uczelni publicznych. Od lat pełni rolę ekspertki i doradza najwyższym organom wspierającym edukację wyższą w Polsce. Jest jedną z pomysłodawczyń uczelnianego projektu Uniwersytet Różnorodny, który opiera się na wartościach społecznej odpowiedzialności uczelni. W ramach tego projekty realizowana jest m.in. akcja Gość na Gwiazdkę.

 

Mgr Anna Mielczarek-Taica - kierownik dziekanatu Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Współzałożycielka i przewodnicząca komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Forum Dziekanatów. Członkini rektorskiej komisji opracowującej procedury zapewniające bezpieczne oraz wolne od przemocy i dyskryminacji środowisko pracy i nauki na UMK. Certyfikowany trener stylów myślenia i działania FRIS® z uprawnieniami mediatora i certyfikatem Practitioner Business Coach. Kierownik dwóch zadań w programie PO WER 2014-2020 na UMK, w tym projektu aplikacji “Gra o dyplom” usprawniającej komunikację ze studentami. Kierownik grantu MNiSW w programie DIALOG pn. ”Niewidoczni, niebędący, niezbędni. Administracja uczelni na rzecz doskonałości naukowej”.

 

Mgr Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, w latach 2013-2016 pełnomocnik Dziekana WPiA UMK ds. Kontaktów z Interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców Wydziału Prawa i Administracji UMK.

 

----

Dotychczas w charakterze prelegentów wystąpili:

  • I edycja konferencji (Łódź, 3-5 kwietnia 2017 r.): Pan Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno, dr hab. Radosław Giętkowski, prof. UG, dr Krzysztof Kaleta, mgr Aleksander Jakubowski, mgr Marcin Wojtkowiak, oraz mgr Jacek Pakuła;
  • II edycja konferencji (Toruń, 16-18 kwietnia 2018 r.): Pan Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno, dr Sebastian Gajewski, dr Aleksander Jakubowski, dr Krzysztof Kaleta i mgr Jacek Pakuła;
  • III edycja konferencji (Toruń, 1-3 kwietnia 2019 r.): Pan Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno, dr hab. Robert Suwaj, prof. PW, dr Daria Gęsicka, dr Aleksander Jakubowski oraz mgr Jacek Pakuła.