Logo-jacek

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Obsługa prawna uczelni
Toruń 22-24 października 2022

 

Proponowany zakres tematyczny:

 • profesjonalny pełnomocnik przed sądem administracyjnym
 • aktualne orzecznictwo sądowoadministracyjne w sprawach z zakresu szkolnictwa wyższego
 • akademickie prawo pracy
 • sprawy studenckie
 • odpowiedzialność dyscyplinarna
 • pomoc materialna 

Obrady i zakwaterowanie będą mieć miejsce w hotelu Toruń Mercure Centrum
(ul. Kraszewskiego 1/3, 87-100 Toruń)

Poniedziałek, 22 października 2022 r.

 • godz. 12.00-12.30: otwarcie i rozpoczęcie konferencji
 • godz. 12.30-14.00: Prof. Jan Paweł Tarno, Profesjonalny pełnomocnik przed sądem administracyjnym 
 • godz. 14.00-15.00: obiad
 • godz. 15.00-16.30: Prof. Jan Paweł Tarno, Profesjonalny pełnomocnik przed sądem administracyjnym 
 • godz. 16.30-16.45: przerwa kawowa, pamiątkowe zdjęcie
 • godz. 16.45-18.15: Prof. Jan Paweł Tarno, Profesjonalny pełnomocnik przed sądem administracyjnym 
 • godz. 18.15-19.30: konsultacje, czas wolny
 • godz. 19.30-21.00: kolacja w hotelu

Wtorek, 23 października 2022 r.

 • godz. 9.00-10.30: Dr hab. Marzena Szabłowska-Juckiewicz, Akademickie prawo pracy
 • godz. 10.30-10.45: przerwa kawowa
 • godz. 10.45-12.15: Dr hab. Marzena Szabłowska--Juckiewicz, Akademickie prawo pracy
 • godz. 12.15-12.30: przerwa kawowa
 • godz. 12.30-14.00: mgr Jacek Pakuła, Sprawy studenckie
 • godz. 14.00-15.00: obiad
 • godz. 15.00-16.30: mgr Jacek Pakuła, Pomoc materialna dla studentów 
 • godz. 16.30-19.00: konsultacje, czas wolny,
 • godz. 17.00-19.00: zwiedzanie Starego Miasta pod opieką przewodnika
 • godz. 19.00-21.00: kolacja na Starym Mieście (Browar Staromiejsci Jan Olbracht, ul. Szczytna 15)

Środa, 24 października 2022 r.

 • godz. 8.30 - 10.00: Dr Dorota Sylwestrzak, Odpowiedzialność dyscyplinarna w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • godz. 10.00 - 10.15: przerwa kawowa
 • godz. 10.15 - 11.45: Dr Dorota Sylwestrzak, Odpowiedzialność dyscyplinarna w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • godz. 11.45 - 12.00: przerwa kawowa
 • godz. 12.00 - 13.30: mgr Marcin Chałupka, Specyfika funkcjonowania obsługi prawnej w uczelni - modele, problemy i wyzwania
 • godz. 13.30 - 15.30: podsumowanie konferencji, obiad, dodatkowe konsultacje.

Zakończenie konferencji planowane jest ok. godz. 14