Logo-jacek

Blok szkoleniowy pt. Szkoły doktorskie w ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Szanowni Państwo,

w tym miejscu publikujemy informacje dotyczące bloku szkoleniowego pt. Szkoły doktorskie w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Zapraszamy do udziału w 2-dniowym kursie pt. Ocena śródokresowe w szkole doktorskiej (25 i 27 maja 2021 r. szczegółówe informacje).

Zaproszenie do pobrania

Rejestracja odbywa się za pośrednictwiem formularza dostępnego na platformie ClickMeeting (kliknij tutaj).

Jednocześnie przypominamy, że formuła naszych zajęć oparta jest na spotkaniach, gdzie każde z nich trwa około 160-170 minut (I część = 90 minut; przerwa=15 minut; II część = 60 minut).

Za nami bezpłatny webinar pt. Decyzja w przedmiocie odmowy przyjęcia do szkoły doktorskiej (30 września 2020 r. - szczegółowe informacje) oraz dwie edycje kursu pt. Szkoły doktorskie - prawne aspekty kształcenia doktorantów (szczegółowe informacje), a także: Rekrutacja do szkoły doktorskiej (27 i 29 kwietnia 2021 r. szczegółówe informacje).

Jednocześnie przypominamy, że formuła naszych zajęć oparta jest na spotkaniach, gdzie każde z nich trwa około 160-170 minut (I część = 90 minut; przerwa=15 minut; II część = 60 minut).

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu: pracownia@fpm.edu.pl