Logo-jacek

Zaproszenie do pobrania

Szanowni Państwo,

 

z przyjemnością informujemy, że w dniach 15-16 czerwca 2020 r. w Toruniu odbędzie się I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Kontrola sądowa aktów i czynności organów szkół wyższych, organizowana przez Zakład Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji, której celem jest prezentacja i wymiana poglądów,  a także próba zmierzenia się z rozwiązaniami przyjętymi w nowej ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,  jak również z przepisami ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Szersza, aniżeli w poprzednim stanie prawnym, autonomia szkolnictwa wyższego pozwala uczelniom na uszczegółowienie praw i obowiązków studentów i doktorantów. Oznacza to, że kontrola sądowa, w jeszcze większym stopniu, musi uwzględniać nie tylko przepisy prawa powszechnie obowiązującego, ale także wewnętrzne źródła prawa.

Zgłoszenie udziału w konferencji

Nasze zaproszenie kierujemy do P.T. Sędziów i Asesorów, do których zadań należy przede wszystkim orzekanie w sprawach z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego, a w szczególności rozpatrywanie skarg kandydatów na studia, studentów i doktorantów. Oferujemy dwa warianty uczestnictwa. Pierwszy, w charakterze czynnym, z możliwością wygłoszenia referatu. Drugi zakłada tzw. udział bierny – liczymy jednak na Państwa głos w trakcie obrad.

Program konferencji

Wyrażamy nadzieję, że nasza inicjatywa spotka się z Państwa zainteresowaniem. Już teraz zachęcamy do rezerwacji ww. terminu. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o nadsyłanie uwag i propozycji tematycznych, a także zgłoszeń tematów referatów do dnia 10 marca 2020 r. – na adres: jacekpakula@fpm.edu.pl – co pozwoli na uszczegółowienie programu zgodnie z oczekiwaniami P.T. Uczestników, a także jego udostępnienie do dnia 20 marca br.


Do zobaczenia w czerwcu w Toruniu!

Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno
Kierownik Zakładu Sądownictwa Administracyjnego
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

mgr Jacek Pakuła
Sekretarz I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej
pt. Kontrola sądowa aktów i czynności organów szkół wyższych