Logo-jacek

 

Szanowni Państwo,

w ramach bloku szkoleniowego pt. Akademia Prodziekanów ds. Studenckich zorganizowaliśmy m.in. bezpłatny webinar pt. Skreślenie z listy studentów (szczegółowe informacje), a także kurs pt. Prawne aspekty wydawania decyzji w sprawach studenckich; cykl 5 spotkań w październiku br. (szczegółowe informacje).

Aktualnie zapraszamy do udziału w II edycji kursu adresowanego do P.T. Prodziekanów, w ramach którego odbędzie się:

  • bezpłatny webinar pt. Decyzja w indywidualnych sprawach studentów 9 XI 2020 r., godz. 8.30-11.10.
  • cykl 4 webinarów poświęconych wybranym sprawom studenckim (szczegółowe informacje nt. kursu i rejestracja):
    • 16 XI br.: opłaty za studia, zwalnianie z opłat i urlopy studenckie;
    • 18 XI br.: skreślenie z listy studentów, wpis warunkowy i powtarzanie roku, przeniesienie z innej uczelni;
    • 23 XI br.: postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego, wznowienie studiów;
    • 25 XI br.: postępowanie ze studentem wykazującym dochody zerowe, odpowiedzialność dyscyplinarna studentów.

Bezpłatny webinar pt. Decyzja w indywidualnych sprawach studentów odbędzie się w dniu 9 listopada 2020 r., w godz. 8.30-11.10. Spotkanie to o charakterze szkoleniowym ma na celu prezentację i omówienie typów tytułowych decyzji studenckich, reguł postępowania oraz zasad kontruowania uzasadnień tych decyzji.

Rejestracja na webinar 9 XI br. (tutaj - przejście na stronę ClickMeeting)

Rejestracja udziału w kursie - 4 webinary (tutaj - przejście na stronę ClickMeeting)

Jednocześnie przypominamy, że formuła naszych zajęć oparta jest na spotkaniach, gdzie każde z nich trwa około 160 minut (I część = 90 minut; przerwa=10 minut; II część = 60 minut).