Logo-jacek

Z przyjemnością informujemy, że:

 • w najnowszym numerze miesięcznika Forum Akademickie ukazał się tekst mgra Jacka Pakuły pt. Zmiany w pomocy materialnej dla studentów i doktorantów
 • w dniu 17 października br. w Gliwicach mgr Jacek Pakuła przeprowadził zamknięte szkolenie pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów w roku akad. 2017/2018 w Politechnice Śląskiej.
 • w dniu 16 października br. w Warszawie mgr Jacek Pakuła przeprowadził seminarium pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów w roku akad. 2017/2018.
 • w dniu 11 października br. mgr Jacek Pakuła przeprowadził szkolenie zamknięte dla Politechniki Warszawskiej.
 • w dniach 6-8 października br. mgr Jacek Pakuła wziął udział w konferencji pt. Pomoc materialna dla studentów, organizowanej przez PSRP oraz Samorząd Studencki Politechniki Łódzkiej oraz fundację Łódź Akademicka. Pierwszego dnia konferencji uczestniczył w panelu dyskusyjnym poświęconym pomocy materialnej w konteście tzw. ustawy 2.0, zaś w drugim dniu - 7 października, przeprowadził zajęcia ze studentami - uczestnikami konferencji.
 • w dniach 21-22 września br. mgr Jacek Pakuła przeprowadził zamknięte szkolenie dla społeczności Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 • w dniach 19-20 września br. mgr Jacek Pakuła wziął udział w Kongresie Nauki.
 • we wrześniowym numerze miesięcznika Forum Akademickie ukazał się tekst mgra Jacka Pakuła pt. Pomoc materialna wymaga zmian.
 • w dniu 18 września br. w Krakowie mgr Jacek Pakuła przeprowadził seminarium pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów w roku akad. 2017/2018.
 • w dniach 14-15 września br. mgr Jacek Pakuła przeprowadził zamknięte szkolenie pt. Pomoc materialna dla studentów w roku akad. 2017/2018 dla Pracowników SWPS Uniwersytetu Humaistycznospołecznego w Warszawie.
 • w dniu 13 września br. mgr Jacek Pakuła przeprowadził zamknietę szkolenie pt. Pomoc materialna dla studentów w roku akad. 2017/2018 na UAM w Poznaniu.
 • na początku września br. mgr Jacek Pakuła przeprowadził cykl seminariów nt. zmian w pomocy materialnej dla studentów i doktorantów (Warszawa, 4-6 września 2017 r.; Poznań 11-12 września 2017 r.)
 • podczas IV Konferencji Eksperów Praw Studenta organizowanej przez Parlament Studentów RP we współpracy z Samorządem Studentów SGGW, która odbywała się w Warszawie w dniach 24-27 sierpnia br., mgr Jacek Pakuła przeprowadził zajęcia z grupą studentów poświęcone zmianom w pomocy materialnej. 
 • w dniach 3-5 lipca br. w Gdańsku mgr Jacek Pakuła przeprowadził szkolenie zamknięte dla Uniwersytetu Gdańskiego w zakresu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.
 • w dniu 30 czerwca br. w Warszawie mgr Jacek Pakuła przeprowadził seminarium pt. Aktualne problemy pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.
 • w dniach 28-29 czerwca br. w Warszawie mgr Jacek Pakuła wystąpił w ramach seminarium pt. Pomoc materialna dla studentów, podczas którego omówił prawne podstawy tytułowej pomocy materialnej oraz przebieg postępowania administracyjnego.
 • w dniach 20-21 czerwca br. w Warszawie mgr Jacek Pakuła przeprowadził seminarium pt. Pomoc materialna dla doktorantów Polskiej Akademii Nauk. Wzięli w nim udział przedstawiciele instytutów naukowych PAN.
 • w Łodzi w dniach 12-14 czerwca br. miała miejsce VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantow. Podczas I dnia konferencji mgr Jacek Pakuła przedstawił referat w przedmiocie zmian prawa w zakresie pomocy materialnej dla studentów, zaś w tracie dwóch kolejnych dni - jako prelegent - omówił zasady obliczania dochodu z uwzględnieniem projektowanych zmian, jakie mają wejść w życie w dniu 1 sierpnia 2017 r.
 • w dniach 25-26 maja 2017 r. w Łodzi odbyła się konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki pt. Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego. W panelu pt. System stypendiów i kredytów dla studentów w charakterze prelegenta wystąpił mgr Jacek Pakuła.
 • w dniu 23 maja 2017 r. mgr Jacek Pakuła przeprowadził szkolenie zamknięte dla P.T. Pracowników PWSZ w Suwałkach nt. pomocy materialnej dla studentów.
 • mgr Jacek Pakuła wziął udział w I edycji Konferencji Prodziekanów ds. Studenckich (Łódź, 3-5 kwietnia 2017 r.), podczas której zaprezentował wystąpienie pt. Pomoc materialna dla studentów.
 • na łamach miesięcznika Forum Akademickie nr 2/2017 ukazał się m.in. tekst mgr. Jacka Pakuły pt. Stypendium czy dopłata - poświęcony wybranych problemom tzw. dopłaty mieszkaniowej.
 • XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "Z dziejów prawa" pt. „Sitque ibi scienciarum preualencium margarita… – prawo a edukacja na przestrzeni wieków", odbyła się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w dniach 3- 4 marca 2017 r. W konferencji uczestniczył mgr Jacek Pakuła, który wygłosił referat pt. Kształtowanie się uprawnień studentów do pomocy materialnej.
 • mgr Jacek Pakuła wziął udział w cyklu seminariów pt. Aktualne problemy pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, które miały miejsce w Poznaniu (28 II br.), w Warszawie (1 III br.) oraz w Krakowie (2 III br.).
 • na łamach styczniowego numeru czasopisma "Forum Akademickie" ukazał się m.in. tekst mgra Jacka Pakuły pt. Stypendium doktoranckie a pomocy materialna. Autor zwraca uwagę na dwa podstawowe problemy. Po pierwsze, stypendium doktoranckie przyznane w bieżącym roku akademickim powinno być wliczane do dochodu. Po drugie, brak jest racjonalnych podstaw, ażeby inaczej traktować stypendium projakościowe.
 • w dniach 25-26 stycznia 2017 r. mgr Jacek Pakuła wziął udział w charakterze wykładowcy w dwóch seminariach nt. pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, zorganizowanych w Warszawie.
 • na łamach dziennika Rzeczpospolita w dniu 19 grudnia br., w dziale Prawo - Opinie, ukazał się tekst Jacka Pakuły pt. Pomoc materialna dla studentów wymaga zmian.
 • w dniu 7 grudnia br. mgr Jacek Pakuła wystąpił w charakterze pregelenta podczas seminarium pt. Aktualne problemy pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, które odbyło się w Warszawie.
 • w dniu 19 października br. mgr Jacek Pakuła wystąpił w charakterze pregelenta podczas seminarium pt. Postępowanie odwoławcze w przedmiocie przyznania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, które odbyło się w Warszawie.
 • na łamach październikowego numeru czasopisma "Forum Akademickie" ukazał się m.in. tekst mgra Jacka Pakuły pt. Rodzina a stypendia. Praca ta obejmuje uwagi sformułowane na kanwie art. 179 ust 4 psw, który definiuje pojęcie rodziny studenta na użytek stypendium socjalnego.
 • w dniu 27 września br. mgr Jacek Pakuła wystapił w charakterze prelegenta w seminarium - pt. Pomoc materialna dla doktorantów, które odbyło się w Warszawie.
 • mgr Jacek Pakuła wystąpił w charakterze prelegenta w seminarium pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2016/2017, które odbyło się w Toruniu w dniu 23 września br.
 • we wrześniowym numerze czasopisma "Forum Akademickie" (nr 9/2016) ukazał się m.in. tekst mgra Jacka Pakuły pt. Porządkujące zmiany w ustawie (s. 38-40), którego przedmiotem są zmiany w zakresie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów wprowadzone m.in. ustawą z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw.
 • w dniach 6-7 września 2016 r. mgr Jacek Pakuła wziął udział, jako wykładowca, w szkoleniach organizowanych przez Centrum Promocji Informatyki w Warszawie - pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów.
 • na łamach Dziennika Gazeta Prawna w dniu 30 czerwca 2016 r. ukazała się rozmowa red. Urszuli Mirowskiej-Łoskot z mgr. Jackiem Pakułą pt. Przyznanie stypendium, czyli łamigłówka z patologią w tle. W wywiadzie J. Pakuła odnosi się do tzw. trudnych spraw jak również poddaje pod rozwagę pomysł uchwalenia ustawy regulującej tytułową pomoc materialną. Zachęcamy do lektury!
 • mgr Jacek Pakuła wziął udział, jako wykładowca, w seminarium pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów, organizowanym przez Centrum Promocji Informatyki. Seminarium odbyło się w dniu 22 czerwca 2016 r. w Warszawie.
 • mgr Jacek Pakuła wziął udział w kolejnej, V edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów, która odbyła się w Toruniu w dniach 6-8 czerwca 2016 r. W ramach konferencji spotkał się z grupą kierowników działów spraw studenckich i sekcji ds. pomocy materialnej.
 • na łamach Dziennika Gazeta Prawna z dnia 4 maja 2016 r. ukazał się wywiad red. Urszuli Mirowskiej-Łoskot z mgr. Jackiem Pakułą pt. Mniej studentów ze stypendiami, ale za to z wyższymi. Zapraszamy do lektury!
 • ukazał się tekst mgra Jacka Pakuły pt. Pomoc materialna dla doktorantów - wybrane problemy. Opublikowany został w ramach publikacji pt. Jak instytucje publiczne wspierają doktorantów, którego wydawcą jest Fundusz Pomocy Studentom. Praca dostępna jest online, zachęcamy do lektury również pozostałych tekstów.
 • mgr Jacek Pakuła wziął udział w seminarium pt. Awanse naukowe, studia doktoranckie - aspekty prawne, organizacyjne i finansowo-podatkowe, organizowanym przez Centrum Promocji Informatyki. Seminarium odbyło się w dniu 27 stycznia 2016 r. w Warszawie, podczas którego J. Pakuła zaprezentował wykład pt. Pomoc finansowa dla doktorantów.
 • w dniu 22 października 2015 r. mgr Jacek Pakuła, na zaproszenie Prezesa PAN i Samorządu Doktorantów PAN, przeprowadził szkolenie pt. Pomoc materialna dla doktorantów Polskiej Akademii Nauk, w którym wzięli udział m.in. kierownicy studiów doktoranckich, a także inni pracownicy i doktoranci uczestniczący w procesie przyznawania pomocy materialnej w instytutach.
 • w najnowszym numerze kwartalnika Temida (2015/2) opublikowany został tekst autorstwa Jacka Pakuły pt. O pomocy materialnej dla studentów, w którym autor omawia najnowsze zmiany, jak i wybrane problemy związane z tytułową pomocą. Ww. numer został zdeponowany na bezpłatnej platformie Issuu (s. 37-41).
 • w dniach 16-18 września 2015 r. J. Pakuła uczestniczył w cyklu trzech seminariów z zakresu pomocy materialnej: Wydawanie decyzji w sprawach z zakresu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów (16 września br.); Postępowanie odwoławcze i nadzorcze oraz tryby nadzwyczajne w sprawach z zakresu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów (17 września br.) i Regulaminy przyznawania pomocy materialnej i inne akty prawne (18 września br.), w trakcie których zaprezentował ww. zagadnienia.
 • w dniach 9-10 września 2015 r. J. Pakuła uczestniczył w seminarium pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów, podczas których zaprezentował uczestnikom proceduralne i materialnej aspekty pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.
 • w dniu 16 lipca 2015 r. na łamach Dziennika Gazeta Prawna (strona B9) ukazał się tekst J. Pakuły pt. Mechanizm pomocy dla studentów wymaga zmian - poświęcony problemom z zakresu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.
 • ukazała się publikacja pt. Współczesne problemy nauki i szkolnictwa wyższego. Continuum, w a niej m.in. artykuł Jacka Pakuły pt. O pomocy materialnej dla studentów na kanwie nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Praca dostępna jest w Repozytorium UMK w Toruniu - bezpłatnie, online.
 • w dniach 22-23 czerwca 2015 r. J. Pakuła uczestniczył w warsztatach pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów, podczas których zaprezentował uczestnikom przesłanki poszczególnych świadczeń i zasady postępowania w przedmiocie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.
 • w dniach 1-3 czerwca 2015 r. J. Pakuła wziął udział w IV Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów, prowadząc zajęcia nt. struktury i podziału funduszu pomocy materialnej, statusu studenta i doktoranta, przyznawania zapomóg i stypendiów specjalnych dla osób niepełnosprawnych oraz regulaminów przyznawania pomocy materialnej.
 • w dniu 23 kwietnia 2015 r. na łamach Dziennika Gazeta Prawna ukazał się wywiad Pani red. U. Miroskiej-Łoskot z J. Pakułą pt. System stypendialny wymaga zmian, ale nie rewolucji - poświęcony problemom z zakresu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.
 • na łamach elektronicznego wydania dziennika Rzeczpospolita w dniu 25 grudnia 2014 r., w dziale Prawo - Opinie, ukazał się tekst Jacka Pakuły pt. O zmianach w stypendiach dla najzdolniejszych studentów, w którym autor postuluje przebudowę świadczeń, zwracając uwagę, że projektowane przez MNiSW nowe instrumenty nie są ukierunkowane na usprawnienie tytułowej pomocy.
 • w ramach Ogólnopolskiej Konferencji pn. Model funkcjonowania studiów doktoranckich, Warszawa 14-16 listopada 2014 r., organizowanej przez Warszawskie Porozumienie Doktorantów oraz Krajową Reprezentację Doktorantów, mgr Jacek Pakuła wygłosił referat pt. Pomoc finansowa dla doktorantów;
 • w wydaniu Dziennika Gazeta Prawna (13 listopada 2014 r.), w dziale Prawo na co dzień, ukazał się artykuł red. Urszuli Mirowskiej-Łoskot pt. Żak może odwołać się od decyzji odmownej - wraz z komentarzem Jacka Pakuły, w którym zwraca on uwagę na trudności związane z prawidłowym obliczaniem dochodu w rodzinie studenta oraz uczelniane kryteria przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów;
 • podczas seminarium naukowo-szkoleniowego pt. Kierunki orzecznictwa sądów administracyjnych w tzw. sprawach stypendialnych, Toruń 5 listopada 2014 r., Pan Prof. Jan Paweł Tarno, sędzia NSA orzekający w sprawach stypendialnych, jeden z największych znawców tytułowej problematyki, zaprezentował najnowsze orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, a Jacek Pakuła omówił wybrane wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych w przedmiocie pomocy materialnej;
 • podczas seminarium pt. Aktualne problemy pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, które odbyło się w dniu 17 października 2014 r. Jacek Pakuła omówił wybrane "tytułowe" problemy w zakresie pomocy materialnej ze szczególnym uwzględnieniem prawa doktoranta do pomocy materialnej na tzw. przedłużeniu studiów, przyznawania zapomóg oraz ewentualnego wpływu urlopu na prawo do pomocy materialnej.
 • podczas kursu dokształcającego pt. Zasady obliczania dochodu i postępowanie w przedmiocie stypendium socjalnego oraz tzw. dopłaty mieszkaniowej, zorganizowanego przez Wydział Prawa i Administracji UMK Jacek Pakuła przedstawił zmiany w przedmiocie pomocy materialnej wprowadzone nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, jakie wejdą w życie już 1 października br., a następnie omówił zasady postępowania ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki szkoły wyższej.
 • w dzienniku Rzeczpospolita w wydaniu z dnia 18 sierpnia 2014 r. ukazał się tekst autorstwa Jacka Pakuły pt. Żołnierz wciąż bez stypendium. Ocena ta stanowi krótkie podsumowanie nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Wprowadzone zmiany mają raczej charakter kosmetyczny, stąd konieczna jest przebudowa systemu pomocy materialnej - ukierunkowana na przywrócenie charakteru, o którym mowa w art. 70 ust. 4 Konstytucji RP.