Logo-jacek

Zaproszenie do pobrania

Szanowni Państwo,

 

z przyjemnością informuję, że kolejna - II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Kierowników Studiów Doktoranckich odbędzie się w Toruniu w dniach 4-6 marca 2019 r.

Organizatorem niniejszego przedsięwzięcia jest Zakład Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz nasza Pracownia Szkoleniowo-Doradcza.

Program drugiej edycji ogólnokrajowej konferencji będzie skoncentrowany przede wszystkim na nowym prawie. Przypomnieć należy, że z dniem 1 października 2018 r. weszła w życie ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W tym miejscu podkreslić warto, że o ile tzw. szkoły doktorskie zaczną swoją działalność z dniem 1 października 2019 r., o tyle nowe prawo wprowadza tzw. przepisy przejściowe normujące postępowanie wobec dotychczasowych doktorantów.

W aktualnym stanie prawnych w zasadzie można wskazać na trzy grupy doktorantów. Po pierwsze, doktoranci odbywający studia na dotychczasowych zasadach, korzystający z pomocy materialnej i stypendium doktoranckiego na podstawie dotychczasowych przepisów. Drugą grupę stanowią osoby, które korzystają z dotychczasowego wsparcia, ale postępowanie w przedmiocie nadania stopnia doktora prowadzone będzie na nowych zasadach. Wreszcie trzecia grupa - uczestnicy szkół doktorskich.

Stąd też program konferencji obok prezentacji dotychczasowego orzecznictwa sądowoadministracyjnego obejmuje dwa główne bloki. Pierwszym z nich jest nowe prawo - prowadzenie szkół doktorskich, regulamin takiej szkoły, zasady oceny śródokresowej doktoranta itd. Drugi blok to przepisy przejściowe, dotychczasowe, ale i odpowiednie stosowanie nowego prawa do doktorantów, chociażby z zakresie pomocy materialnej.

Założeniem organizatorów, na wzór pozostałych konferencji - tj. tej poświęconej pomocy materialnej dla studentów i doktorantów oraz prodziekanów ds. studenckich, jest cykliczny, ale i ogólnopolski charakter naszego przedsięwzięcia. Wyrażamy więc przekonanie, że nowe prawo będzie zachętą do prezentacji własnych poglądów na tytułowe problemy. Chodzi tu rówież o nawiązanie nowych kontaktów, ale przede wszystkich zachętę do wymiany własnych doświadczeń i dobrych praktyk.

W stosunku do I edycji wskazać należy na istotną różnicę w przedmiocie zgłoszenia udziału w konferencji. Dotychczasowy formularz elektroniczny zastąpiony został edytowalnym formularzem w pliku word, który należy pobrać i odesłać do organizatora.

Dbając o komfort P.T. Uczestników, obowiązuje limit miejsc. Dlatego już teraz zachęcamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa, jak również do pozyskania zgody na udział w konferencji.

 

Do zobaczenia w Toruniu!

Jacek Pakuła