Logo-jacek

 

Szanowni Państwo,

mając na uwadze troskę o zdrowie P.T. Uczestników zdecydowaliśmy się na przesunięcie terminu III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Dyrektorów i Kadry Kierowniczej Szkół Doktorskich, planowanej początkowo na 17-19 marca br.

Chciałbym zapewnić, że planujemy zorganizowanie konferencji w terminie późniejszym. Po pierwsze, z uwagi na Państwa zgłoszenia. Udało się zebrać jeszcze większą niż w roku ubiegłym reprezentację uczelni z całej Polski. Obrady więc i dyskusja zapowiadały się arcyciekawie.
Po drugie - ze względu na zespół wykładowców i nowe tematy wpisujące się w tzw. nowe otwarcie związane z ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

O  nowej dacie konferencji poinformujemy Państwa z odpowiednim wyprzedzeniem. Zresztą, jeśli sytuacja uspokoi się to liczymy na Państwa sygnał, aby ów termin był dogodny dla P.T. Uczestników.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt za pomocą maila:
jacekpakula@fpm.edu.pl
albo tel. 604 64 35 54.

Przepraszam za wszelkie niedogodności.

Do zobaczenia
Jacek Pakuła

Zaproszenie do pobrania

Szanowni Państwo,

 

z przyjemnością prezentujemy szczegółowe informacje związane z III Ogólnopolską Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Dyrektorów i Kadry Kierowniczej Szkół Doktorskich, która odbędzie się w Toruniu w dniach 17-19 marca 2020 r.

Tegoroczna, trzecia już edycja Konferencji organizowanej przez Zakład Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, adresowana jest do P.T. Prorektorów, Dyrektorów i Kierowników Szkół Doktorskich, Przewodniczących  i Członków Rad Dyscyplin Naukowych oraz Osób odpowiedzialnych za kształcenie doktorantów.

Patronat nad konferencją objął Prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski - Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, a patronat medialny sprawuje miesięcznik Forum Akademickie.

Szczegółowy harmonogram Konferencji zakłada, że pierwszego dnia omówiona zostanie regulacja ustawowa postępowania w sprawie nadania stopnia i tytułu naukowego; drugi dzień skoncentrowany będzie wokół indywidualnych spraw kandydatów do szkół doktorskich i doktorantów, finansowania szkół doktorskich, własności intelektualnej i odpowiedzialności dyscyplinarnej. W ramach trzeciego dnia przewidujemy prezentację takich zagadnień, jak: polityka naukowa, a także doktoranci zagraniczni w szkole doktorskiej.

Szczegółowy program

Tworząc program staraliśmy się wykorzystać doświadczenia dwóch poprzednich edycji Konferencji (16-18 maja 2018 r. i 4-6 marca 2019 r.), jak również uwzględnić wyzwania związane ze stosowaniem przepisów nowej ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Powołaliśmy również Radę Programową, która wsparła nas w przygotowaniu planu tegorocznej edycji. Na uwagę zasługuje również grono P.T. Wykładowców. Udało nam się stworzyć zespół osób – każdego charakteryzuje przygotowanie teoretyczne i posiadane doświadczenie. Jednocześnie reprezentują oni różne ośrodki akademickie, co wzmaga impuls do dyskusji i wymiany poglądów.

Opłaty i formularz rejestracyjny

Wyrażamy nadzieję, że tegoroczna edycja konferencji spotka się z Państwa zainteresowaniem. Naszą intencją jest utrzymanie jej cyklicznego charakteru, łączącego w sobie elementy upowszechniania wiedzy oraz forum wymiany dobrych praktyk. Zwracamy się również z prośbą o rozpowszechnienie niniejszej wiadomości w gronie P.T. Współpracowników.

Do zobaczenia w marcu w Toruniu!

prof. dr hab. Jan Paweł Tarno
Kierownik
Zakładu Sądownictwa Administracyjnego
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

mgr Jacek Pakuła
Sekretarz
III Ogólnopolskiej Konferencj Naukowo-Szkoleniowej
Dyrektorów i Kadry Kierowniczej Szkół Doktorskich