Logo-jacek

 

 

Szanowni Państwo,

za nami I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Kierowników Studiów Doktoranckich.

W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować P.T. Uczestnikom naszego przedsięwzięcia. Dziękuję za Państwa aktywny udział, liczne pytania, jak również bardzo życzliwe oceny wyrażone w ankietach. To dzięki Państwa obecnośći budujemy rzeczywiste forum wymiany poglądów i dobrych praktyk. 

Wyrażam nadzieję, że konferencja na stałe wpisze się w kalendarz P.T. Osób odpowiedzialnych za kształcenie doktorantów. Kolejna, II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Kierowników Studiów Doktorankich odbędzie się w 2019 r.

W przypadku jakichkolwiek pytań, zachęcam do kontaktu: jacekpakula@fpm.edu.pl 

Do zobaczenia!
Jacek Pakuła

 

 

 

Zaproszenie do pobrania

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Kierowników Studiów Doktoranckich odbędzie się w Łodzi w dniach 14-16 maja 2018 r.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Zakład Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Problematyka konferencji koncentruje się wokół odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów wydawania decyzji w indywidualnych sprawach doktorantów. Chodzi tu o postępowanie rekrutacyjne, tok studiów, ale i pomoc materialną. Program uwzględnia również problematykę tworzenia prawa zakładowego, w szczegółowości projektowanie regulaminów, czy uchwał oraz wydawanie zarządzeń przez P.T. Kierowników Studiów Doktoranckich. Nie sposób również pominąć zmian w zakresie kształcenia doktorantów, projektowanych w tzw. ustawie 2.0.

Wyraźnie należy podkreślić, że studia doktoranckie należą do bardzo trudnego segmentu nauki i szkolnictwa wyższego. Z jednej strony chodzi o delikatną materię, związaną ze złożonym procesem prowadzenia badań i rozwoju samego doktoranta, których finałem powinien być stopień doktora. Ze studiami związane są prawa i obowiązki doktoranta. W tych sprawach mają zastosowanie - odpowiednio - przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Analiza orzecznictwa sądowoadministracyjnego wskazuje na trudności w tym zakresie. Niewątpliwie na P.T. Kierownikach Studiów Doktoranckich spoczywa ogromna odpowiedzialność.

Intencją organizatorów jest stworzenie forum wymiany poglądów i dobrych praktyk. W tym miejscu należy wskazać, że od 2012 roku organizujemy największe środowiskowe wydarzenie – ogólnopolską konferencją pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów. Skupia ono osoby odpowiedzialne za tytułowe stypendia i zapomogi, zaś limit miejsc w tegorocznej edycji (Toruń, 28-30 maja 2018 r.) wyczerpał się w ciągu tygodnia od otwarcia rejestracji. Od 2017 r., w podobnej konwencji, odbywa się Ogólnopolska Konferencja Prodziekanów ds. Studenckich. Uczestnicy obu projektów sygnalizowali potrzebę zorganizowania konferencji adresowanej do P.T. Kierowników Studiów Doktoranckich. Również w odpowiedzi na zapytania potencjalnych Uczestników podjęliśmy decyzję o organizacji konferencji, wierząc że nasz projekt wzbudzi Państwa zainteresowanie, a przede wszystkim ułatwi wykonywanie powierzonych zadań, związanych z trudną rolą Kierownika Studiów Doktoranckich.

Mając na uwadze komfort P.T. Uczestników uprzejmie wyjaśniamy, że liczba miejsc jest ograniczona, a rejestracja rozpocznie się w dniu 16 marca 2018 r. 

Wyrażamy nadzieję, że nasza inicjatywa zyska Państwa zainteresowanie i w maju spotkamy się w Łodzi.

mgr Jacek Pakuła Prof. Jan Paweł Tarno
 Sekretarz
 I Ogólnopolskiej Konferencji
 Naukowo-Szkoleniowej
 Kierowników Studiów Doktoranckich
 Kierownik
 Zakładu Sądownictwa Administracyjnego
 Wydziału Prawa i Administracji
 Uniwersytetu Łódzkiego