Logo-jacek

Szanowni Państwo!

 

uprzejmie informuję, że III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Dyrektorów i Kadry Kierowniczej Szkół Doktorskich odbędzie się w dniach 27-29 czerwca 2022 r. w Toruniu!

Przypomnieć należy, że dotychczasowe dwie edycje naszych spotkań spotkały się z życzliwym przyjęciem ze strony P.T. Uczestników, którzy licznie zapowiedzieli swój udział w konferencji planowanej w 2020 r. Oczywiste okoliczności spowodowały, że organizatorzy zdecydowali się przełożyć termin, gdy możliwe będzie zorganizowanie tego wydarzenia w warunkach możliwie komfortowych.

Zaproszenie do pobrania

Do spotkania zachęca nie tylko aktywny udział P.T. Uczestników dotychczasowych edycji, ale również zmiany prawa oraz nowe wyzwania, jakim muszą sprostać szkoły doktorskie. Data spotkania pozwala przyjąć, że nieprzewidziane dotychczas okoliczności związane z Covid-19 ustąpią, a obrady będą źródłem nie tylko dyskusji, ale inspiracją dla P.T. Uczestników. 

Nadchodzący czas chcemy wykorzystać, aby przygotować ofertę dopasowaną do potrzeb P.T. Uczestników. Będziemy działać według harmonogramu, aby z wyprzedzeniem móc przedstawić atrakcyjny program i sylwetki prelegentów.

W dniu 23 lutego 2022 r. (czwartek) została udostępniona ankieta programowa, która będzie aktywna do 11 marca 2022 r. Wyniki zostaną poddane analizie i do dnia 31 marca 2022 r. zostanie udostępnione zaproszenie wraz z otwarciem formularza rejestracji. Wtedy też zostanie przesłany komunikat II - Zaproszenie do udziału w konferencji.

Ankieta programowa KSD

Uwaga - wypełnienie ankiety nie oznacza zgłoszenia udziału w konferencji. 

Podkreślić należy, że konferencja nie ma charakteru teoretycznego, polegającego na odczytywaniu przepisów prawnych. Chodzi o dyskusję i debatę, a także praktyczny wymiar obrad. Ograniczone ramy czasowe i chęć przygotowania możliwie najlepszego programu, połączone z wymianą doświadczeń i dobrych praktyk, jak również sygnały płynące od P.T. Uczestników dotychczasowych konferencji zachęciły nas do przygotowania odrębnych, niezależnych webinarów (szczegóły) poświęconych takich zagadnieniom, jak rekrutacja do szkoły doktorskiej, ocena śródokresowa w szkole doktorskiej oraz skreślenie z listy doktorantów. Każde z tych spotkań pozwoli na uporządkowanie wiedzy i przygotowanie się do rozpatrywania poszczególnych kategorii indywidualnych spraw doktorantów, niezależnie od udziału w konferencji.

Program konferencji będzie zaś obejmować m.in. prezentację najnowszego orzecznictwa sądowoadministracyjnego, bowiem wykładnię przyjmowaną przez sądy warto znać - ale podczas obrad nie będzie omawiana np. budowa decyzji administracyjnej. 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, już teraz prosimy o rezerwację terminu - 27-29 czerwca 2022 r. - wyrażając nadzieję, że uda nam się spotkać w Toruniu!

 

Z poważaniem

Jacek Pakuła
Sekretarz
III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej
Dyrektorów i Kadry Kierowniczej Szkół Doktorskich

 

 


Archiwalne komunikaty

 

Szanowni Państwo,

mając na uwadze troskę o zdrowie P.T. Uczestników zdecydowaliśmy się na przesunięcie terminu III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Dyrektorów i Kadry Kierowniczej Szkół Doktorskich, planowanej początkowo na 17-19 marca br.

Chciałbym zapewnić, że planujemy zorganizowanie konferencji w terminie późniejszym. Po pierwsze, z uwagi na Państwa zgłoszenia. Udało się zebrać jeszcze większą niż w roku ubiegłym reprezentację uczelni z całej Polski. Obrady więc i dyskusja zapowiadały się arcyciekawie.
Po drugie - ze względu na zespół wykładowców i nowe tematy wpisujące się w tzw. nowe otwarcie związane z ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

O  nowej dacie konferencji poinformujemy Państwa z odpowiednim wyprzedzeniem. Zresztą, jeśli sytuacja uspokoi się to liczymy na Państwa sygnał, aby ów termin był dogodny dla P.T. Uczestników.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt za pomocą maila:
jacekpakula@fpm.edu.pl
albo tel. 604 64 35 54.

Przepraszam za wszelkie niedogodności.

Do zobaczenia
Jacek Pakuła

Zaproszenie do pobrania

Szanowni Państwo,

 

z przyjemnością prezentujemy szczegółowe informacje związane z III Ogólnopolską Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Dyrektorów i Kadry Kierowniczej Szkół Doktorskich, która odbędzie się w Toruniu w dniach 17-19 marca 2020 r.

Tegoroczna, trzecia już edycja Konferencji organizowanej przez Zakład Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, adresowana jest do P.T. Prorektorów, Dyrektorów i Kierowników Szkół Doktorskich, Przewodniczących  i Członków Rad Dyscyplin Naukowych oraz Osób odpowiedzialnych za kształcenie doktorantów.

Patronat nad konferencją objął Prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski - Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, a patronat medialny sprawuje miesięcznik Forum Akademickie.

Szczegółowy harmonogram Konferencji zakłada, że pierwszego dnia omówiona zostanie regulacja ustawowa postępowania w sprawie nadania stopnia i tytułu naukowego; drugi dzień skoncentrowany będzie wokół indywidualnych spraw kandydatów do szkół doktorskich i doktorantów, finansowania szkół doktorskich, własności intelektualnej i odpowiedzialności dyscyplinarnej. W ramach trzeciego dnia przewidujemy prezentację takich zagadnień, jak: polityka naukowa, a także doktoranci zagraniczni w szkole doktorskiej.

Szczegółowy program

Tworząc program staraliśmy się wykorzystać doświadczenia dwóch poprzednich edycji Konferencji (16-18 maja 2018 r. i 4-6 marca 2019 r.), jak również uwzględnić wyzwania związane ze stosowaniem przepisów nowej ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Powołaliśmy również Radę Programową, która wsparła nas w przygotowaniu planu tegorocznej edycji. Na uwagę zasługuje również grono P.T. Wykładowców. Udało nam się stworzyć zespół osób – każdego charakteryzuje przygotowanie teoretyczne i posiadane doświadczenie. Jednocześnie reprezentują oni różne ośrodki akademickie, co wzmaga impuls do dyskusji i wymiany poglądów.

Opłaty i formularz rejestracyjny

Wyrażamy nadzieję, że tegoroczna edycja konferencji spotka się z Państwa zainteresowaniem. Naszą intencją jest utrzymanie jej cyklicznego charakteru, łączącego w sobie elementy upowszechniania wiedzy oraz forum wymiany dobrych praktyk. Zwracamy się również z prośbą o rozpowszechnienie niniejszej wiadomości w gronie P.T. Współpracowników.

Do zobaczenia w marcu w Toruniu!

prof. dr hab. Jan Paweł Tarno
Kierownik
Zakładu Sądownictwa Administracyjnego
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

mgr Jacek Pakuła
Sekretarz
III Ogólnopolskiej Konferencj Naukowo-Szkoleniowej
Dyrektorów i Kadry Kierowniczej Szkół Doktorskich