Logo-jacek

Zaproszenie do pobrania

Szanowni Państwo,

 

z przyjemnością informujemy, że III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Dyrektorów i Kadry Kierowniczej Szkół Doktorskich odbędzie się w Toruniu w dniach 17-19 marca 2020 r.

Pierwsza edycja, adresowana do P.T. Kierowników Studiów Doktoranckich, została zorganizowana w 2018 r. przez Zakład Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Celem naszego projektu była prezentacja regulacji prawnej procesu kształcenia doktorantów, a także stworzenie forum wymiany doświadczeń. Dotychczasowe dwie edycje (16-18 maja 2018 r. i 4-6 marca 2019 r.) zostały życzliwie przyjęte przez P.T. Uczestników. Aktywny udział osób związanych z kształceniem doktorantów, jak również wejście w życie nowej ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zachęciły nas do zorganizowania kolejnej, III edycji konferencji.

Opłaty i formularz rejestracyjny

Szkoły doktorskie charakteryzuje szeroka autonomia, o czym świadczy m.in. ich usytuowanie w strukturze uczelni i instytutów naukowych. Różne są nazwy i zadania organów je prowadzących. Stąd też zaproszenie kierujemy do P.T. Prorektorów, Dyrektorów i Kierowników Szkół Doktorskich, Przewodniczących  i Członków Rad Dyscyplin Naukowych oraz Osób odpowiedzialnych za kształcenie doktorantów.

Wstępny harmonogram konferencji zakłada, że pierwszego dnia omówiona zostanie regulacja ustawowa postępowania w sprawie nadania stopnia i tytułu naukowego; drugi dzień skoncentrowany będzie wokół prawa zakładowego – statutu i regulaminów z uwzględnieniem problematyki wydawania decyzji w indywidualnych sprawach doktorantów (rekrutacja, tok studiów, ocena środokresowa). W ramach trzeciego dnia przewidujemy prezentację takich zagadnień, jak: własność intelektualna, odpowiedzialność dyscyplinarna, polityka naukowa.

Szczegółowy program zostanie zaprezentowany w dniu 27 stycznia 2020 r.

Wyrażamy nadzieję, że tegoroczna edycja konferencji spotka się z Państwa zainteresowaniem. Naszą intencją jest utrzymanie jej cyklicznego charakteru, łączącego w sobie elementy upowszechniania wiedzy oraz forum wymiany dobrych praktyk.

Już teraz zachęcamy Państwa do rezerwacji ww. terminu. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o nadsyłanie uwag i propozycji tematycznych do dnia 23 stycznia 2020 r. – na adres: jacekpakula@fpm.edu.pl – co pozwoli nam uszczegółowić program zgodnie z oczekiwaniami P.T. Uczestników.

Do zobaczenia w marcu w Toruniu!

prof. dr hab. Jan Paweł Tarno
Kierownik
Zakładu Sądownictwa Administracyjnego
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

mgr Jacek Pakuła
Sekretarz
III Ogólnopolskiej Konferencj Naukowo-Szkoleniowej
Dyrektorów i Kadry Kierowniczej Szkół Doktorskich