Logo-jacek

 

 

Szanowni Państwo!

 

z radością informuję, że IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów odbędzie się w Toruniu w dniach 13-15 czerwca 2022 r. 

Rejestracja udziału w konferencji 

 

Przypomnieć należy, że dotychczasowe edycje naszych spotkań spotkały się z życzliwym przyjęciem ze strony P.T. Uczestników reprezentujących ośrodki akademickie z całej Polski. Tradycją stały się coroczne spotkania, oparte na wymianie poglądów, prezentacji zmian w prawie, czy omawianiu aktualnego orzecznictwa sądówoadministracyjnego. 

Oczywiste okoliczności spowodowały, że konferencja w 2020 i 2021 roku nie mogła się odbywać. Organizatorzy zdecydowali się przełożyć termin, gdy możliwe będzie zorganizowanie tego wydarzenia w warunkach możliwie komfortowych.

 

Komunikat I do pobrania

Do spotkania zachęca nie tylko aktywny udział P.T. Uczestników dotychczasowych edycji, spotkania w ramach webinarów, ale również zmiany prawa oraz nowe wyzwania związane z pomocą materialną dla studentów. Data spotkania pozwala przyjąć, że nieprzewidziane dotychczas okoliczności związane z Covid-19 ustąpią, a obrady będą źródłem nie tylko dyskusji, ale inspiracją dla P.T. Uczestników. 

Nadchodzący czas chcemy wykorzystać, aby przygotować ofertę dopasowaną do potrzeb P.T. Uczestników. Będziemy działać według harmonogramu, aby z wyprzedzeniem móc przedstawić atrakcyjny program i sylwetki prelegentów.

W dniu 1 marca 2022 r. (wtorek) została udostępniona ankieta programowa, która będzie aktywna do 15 marca 2022 r. Wyniki zostaną poddane analizie i do dnia 10 kwietnia 2022 r. zostanie udostępnione zaproszenie wraz z otwarciem formularza rejestracjiWtedy też zostanie przesłany komunikat II - Zaproszenie do udziału w konferencji.

 

Ankieta programowa FPM

Uwaga - wypełnienie ankiety nie oznacza zgłoszenia udziału w konferencji. 

Podkreślić należy, że konferencja nie ma charakteru teoretycznego, polegającego na odczytywaniu przepisów prawnych. Chodzi o dyskusję i debatę, a także praktyczny wymiar obrad. Ograniczone ramy czasowe i chęć przygotowania możliwie najlepszego programu, połączone z wymianą doświadczeń i dobrych praktyk, nakazują podkreslić, że obrady nie koncentrują się na podstawowych zagadnieniach, ale raczej staramy się naszą uwagę skupiać na problemach nieco bardziej zaawansowanych.

Obok konferencji organizujemy odrębne, niezależne webinary (szczegóły)Każde z tych spotkań pozwoli na uporządkowanie wiedzy i przygotowanie się do rozpatrywania wniosków w przedmiocie przyznania pomocy materialnej, niezależnie od udziału w konferencji.

 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, już teraz prosimy o rezerwację terminu - 13-15 czerwca 2022 r. - wyrażając nadzieję, że uda nam się spotkać w Toruniu!

 

Z poważaniem

Jacek Pakuła

 


Archiwalne komunikaty

 

Szanowni Państwo,

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów została zaplanowana w dniach 8-10 czerwca 2020 r. Obecna sytuacja epidemiologiczna oznacza konieczność przesunięcia terminu naszego spotkania. O dalszych decyzjach będziemy informować.

Chciałbym zapewnić, że planujemy zorganizowanie konferencji w terminie późniejszym. Po pierwsze, z uwagi na nadesłane już Państwa zgłoszenia. Po drugie - ze względu na zespół wykładowców i nowe tematy wpisujące się w tzw. nowe otwarcie związane z ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

O  nowej dacie konferencji poinformujemy Państwa z odpowiednim wyprzedzeniem. Zresztą, jeśli sytuacja uspokoi się to liczymy na Państwa sygnał, aby ów termin był dogodny dla P.T. Uczestników.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt za pomocą maila:
jacekpakula@fpm.edu.pl
albo tel. 604 64 35 54.

Przepraszam za wszelkie niedogodności.

Do zobaczenia
Jacek Pakuła

 

Szanowni Państwo,

 

z przejmnością informuję, że IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów odbędzie się w Toruniu w dniach 8-10 czerwca 2020 r.

Organizowana od 2012 roku konferencja adresowana jest do P.T. Pracowników administracyjnych odpowiedzialnych za tytułowe stypendia i zapomogi. Cykliczny charakter, liczba uczestników oraz aktywna dyskusja prowadzona w toku obrad sprawiają, że konferencja stanowi forum upowszechniania wiedzy i wymiany poglądów.

Zmiany w prawie, związane z koniecznością wydania nowych regulaminów świadczeń dla studentów i ich odpowiednie stosowanie do doktorantów, determinują kształt programu IX edycji konferencji. Stąd też decyzja o zagadnieniach problemowych, wokół których będą toczyć się nasze obrady. Jednocześnie wyraźnie należy podkreślić, że konferencja nie ma charakteru wprowadzającego. Takie założenie przyświecało nam podczas formułowania wstępnego programu oraz zapraszając do udziału osoby mające wystąpić w roli prelegentów.

Niebawem zaprezentujemy zaproszenie i harmonogram rejestracji.

Sukcesywnie będziemy publikować informacje o P.T. Prelegentach, już dziś zapewniając Państwa, że będą to osoby reprezentujące bardzo wysoki poziom merytoryczny. Niebawem zostanie przygotowana informacja o konferencji, a także szczegołowy harmonogram.

Do zobaczenia w Toruniu!
Jacek Pakuła

 


Archiwalne komunikaty