Logo-jacek

 

Szanowni Państwo,

 

z przejmnością informuję, że IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów odbędzie się w Toruniu w dniach 8-10 czerwca 2020 r.

Organizowana od 2012 roku konferencja adresowana jest do P.T. Pracowników administracyjnych odpowiedzialnych za tytułowe stypendia i zapomogi. Cykliczny charakter, liczba uczestników oraz aktywna dyskusja prowadzona w toku obrad sprawiają, że konferencja stanowi forum upowszechniania wiedzy i wymiany poglądów.

Zmiany w prawie, związane z koniecznością wydania nowych regulaminów świadczeń dla studentów i ich odpowiednie stosowanie do doktorantów, determinują kształt programu IX edycji konferencji. Stąd też decyzja o zagadnieniach problemowych, wokół których będą toczyć się nasze obrady. Jednocześnie wyraźnie należy podkreślić, że konferencja nie ma charakteru wprowadzającego. Takie założenie przyświecało nam podczas formułowania wstępnego programu oraz zapraszając do udziału osoby mające wystąpić w roli prelegentów.

Niebawem zaprezentujemy zaproszenie i harmonogram rejestracji.

Sukcesywnie będziemy publikować informacje o P.T. Prelegentach, już dziś zapewniając Państwa, że będą to osoby reprezentujące bardzo wysoki poziom merytoryczny. Niebawem zostanie przygotowana informacja o konferencji, a także szczegołowy harmonogram.

Do zobaczenia w Toruniu!
Jacek Pakuła