Logo-jacek

 

W dniach 16-18 kwietnia 2018 r. wToruniu miała miejsce II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Prodziekanów ds. Studenckich.

Organizatorem przedsięwzięcia był Zakład Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Patronat nad konferencją objęli: Pani Profesor Agnieszka Liszewska – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Pan Profesor Marek Zirk-Sadowski – Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Patronat medialny sprawował miesięcznik Forum Akademickie.

Celem naszego projektu jest dokształcenie kadr polskich uczelni oraz stworzenie forum wymiany doświadczeń. Chodzi tu, zgodnie z tytułem, o P.T. Prodziekanów odpowiedzialnych za kluczowy obszar szkolnictwa wyższego - sprawy studenckie.

Program drugiej edycji Konferencji Prodziekanów ds. Studenckich koncentrował się wokół odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, z uwzględnieniem warsztatów pisania pism oraz projektowanych zmian w zakresie spraw studenckich w ustawie 2.0. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy - osoby uczestniczące po raz drugi dodatkowo mogły zapoznać się z zagadnieniami: "praca studenta jako przedmiot praw autorskich" oraz "komunikacja i promocja wydziału".

Zgodnie z przyjętą tradycją, wykład otwierający konferencję, nt. aktualnego orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach studenckich, wygłosił Pan Prof. Jan Paweł Tarno. W pozostałych częściach w roli wykładowców wystąpili: dr Krzysztof Kaleta (UW); dr Aleksander Jakubowski (UW); dr Sebastian Gajewski ( oraz mgr Jacek Pakuła (UŁ).

W konferencji wzięli udział prodziekani ds. studenckich reprezentujący ośrodki akademickie z całej Polski. Uczestnicy zgodnie zapowiedzieli spotkanie za rok; III edycja konferencji została zaplanowana na 1-3 kwietnia 2019 r.

Z poważaniem
mgr Jacek Pakuła

Program II edycji Konferencji Prodziekanów