Logo-jacek

W dniach 3-5 kwietnia 2017 r. w Łodzi miała miejsce I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Prodziekanów ds. Studenckich.

Organizatorem przedsięwzięcia był Zakład Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Patronat nad konferencją objęli: Pani Profesor Agnieszka Liszewska – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Pan Profesor Marek Zirk-Sadowski – Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego. Patronat medialny sprawował miesięcznik Forum Akademickie.

Wskazać w tym miejscu należy, że było to pierwsze przedsięwzięcie z cyklu pn. Forum Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem naszego projektu jest dokształcenie kadr polskich uczelni oraz stworzenie forum wymiany doświadczeń.

Program pierwszej edycji Konferencji Prodziekanów ds. Studenckich koncentrował się wokół odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów wydawania decyzji w sprawach studenckich. Chodzi tu o postepowanie rekrutacyjne, jak również tok studiów, ale i pomoc materialną. Dopełnieniem programu były wybrane problemy związane z odpowiedzialnością dyscyplinarną studentów oraz współpraca uczelni z pracodawcami.

Wykład otwierający konferencję, nt. odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w tzw. sprawach studenckich, wygłosił Pan Prof. Jan Paweł Tarno. W pozostałych częściach w roli wykładowców wystąpili dr hab. Radosław Giętkowski (UG); dr Krzysztof Kaleta (UW); mgr Aleksander Jakubowski (UW); mgr Marcin Wojtkowiak (PKA) oraz mgr Jacek Pakuła (UŁ).

W konferencji wzięli udział prodziekani ds. studenckich reprezentujący ośrodki akademickie z całej Polski. Uczestnicy zgodnie zapowiedzieli spotkanie za rok; II edycja konferencji została zaplanowana na 16-18 kwietnia 2018 r.

Z poważaniem
mgr Jacek Pakuła

Program I edycji Konferencji Prodziekanów