Logo-jacek

Pracownia Szkoleniowo-Doradcza Jacek Pakuła oraz Instytut Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki organizują cykl spotkań poświęconych pomocy materialnej dla studentów pt. Jesienne spotkania stypendialne. 

Zaproszenie adresowane jest do P.T. Osób odpowiedzialnych za obsługę procesu stypendialnego. Formuła opiera się na założeniu, że każde ze spotkań podzielone jest na dwie części:

 • I cześć to wybrany temat główny, np. Pojecie rodziny studenta,
 • II część to konsultacje i rozwiązywanie łamigłówek zgłaszanych przez PT. Uczestników. Dzięki temu możliwe jest upewnienie się w słusznosci swojego postępowania, jak również uzyskanie odpowiedzi, jak prawidłowo organ powinien postąpić. 

Dbając o komfort uczestników, wprowadziliśmy limit miejsc. 

Rejestracja - ClickMeeting

Spotkania odbywają się w każdy czwartek, od 6 października 2022 r. do 8 grudnia 2022 r.  Cykl obejmuje 10 webinarów - uczestnik może wykupić udział w dowolnie wybranej liczbie szkoleń, tj. od 1 do 10. 

Każde ze spotkań odbywa się według następującego harmonogramu:

 • 9.00-10.30 - szkolenie
 • 10.30-10.45 - przerwa
 • 10.45-11.45 - szkolenie

Terminy spotkań 2022 (data i temat główny):

 • 6 października - Pojęcie rodziny studenta
 • 13 października - Dochody z uwzględnieniem ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz tzw. dochody pomijane
 • 20 października - Samodzielność finansowa
 • 27 października - Pomoc materialna dla studentów z Ukrainy
 • 3 listopada - Dochody zerowe
 • 10 listopada - Stypendium rektora
  • termin do złożenia wniosku i jego przywrócenie
  • status osiągnięć w szkole średniej a stypendium na I roku studiów
  • limit miejsc stypendialnych na latach wyższych
  • definiowanie wyników w nauce
  • szczegółowe kryteria osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych
 • 17 listopada - Zapomoga i stypendium dla osób niepełnosprawnych
  • trudna sytuacja życiowa
  • uzasadnienie faktyczne przyznania zapomogi
  • wysokość zapomogi
  • orzeczenie polskie jako dokument podstawowy
  • przedłużenie ważności orzeczeń
  • dodatkowy okres 12 semestrów dla osób niepełnosprawnych
 • 24 listopada - Przeliczanie dochodu w rodzinie studenta
  • dochód uzyskany
  • dochód utracony
 • 1 grudnia - Dochody nietypowe
  •  
 • 8 grudnia - POLon a wznowienie postępowania i uchylenie decyzji niezgodnej z przepisami prawa

Pierwsze spotkanie odbędzie się 6 października 2022 r. - pytania można przesyłać na adres webinar@fpm.edu.pl - w ciągu 1 dnia otrzymają Państwo potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia; w przypadku braku takiej wiadomości prosimy o kontakt.

Prosimy o przesyłanie swoich pytań do dnia 26 września br. Odpowiedzi zostaną omówione podczas webinaru 6 października br. Podczas szkolenia w tym dniu możliwe będzie również zadawanie "swoich" pytań, ale z uwagi na ramy czasowe w pierwszej kolejności omawiane będą łamigłówki zgłoszone wcześniej. 

Na spotkanie w kolejny czwartek, tj. 13 października br. prosimy o przesyłanie pytań do dnia 10 października br. (poniedziałek przed czwartkowym spotkaniem). 

Cykl pt. Jesienne spotkania stypedialne obejmuje udział w 10 spotkaniach, ale uczestnik może wybrać od 1 do 10 webinarów. Cena uzależniowa jest od liczny wybranych webinarów.

Opłaty (obejmuje udział w szkoleniu oraz certyfikat w formacie pdf):

 • pakiet obejmujący 1 webinar = 220 zł (Vat zw., opłata całkowita),
 • pakiet 2 webinarów = 390 zł,
 • pakiet 3 webinarów = 480 zł,
 • pakiet 4 webinarów = 570 zł, 
 • pakiet 5 webinarów = 660 zł, 
 • pakiet 6 webinarów = 750 zł, 
 • pakiet 7 webinarów = 840 zł, 
 • pakiet 8 webinarów = 900 zł, 
 • pakiet 9 webinarów = 945 zł, 
 • pakiet 10 webinarów = 990 zł. 

Zasady udziału są proste. Uczestnik rejestruje się w spotkaniu na termin 6 października 2022 r. Z uwagi na limit miejsc odradzamy zgłoszenia na "ostatnią chwilę". Po zrealizowanym webinarze uczestnik składa deklarację do dnia 10 października 2022 r. - co do liczby webinarów. Brak takiej deklaracji zostanie potraktowany jako rezygnacja z udziału w cyklu, a opłata zostanie naliczona jako udział w 1 webinarze (220 zł). Jeśli uczestnik wskaże, że chce uczestniczyć jeszcze w 5 webinarach, co daje łącznie 6 webinar (6X i 5 kolejnych) - opłata wyniesie wtedy łącznie 750 zł. Każde ze spotkań będzie nagrywane i uczestnik będzie miał dostęp do tego nagrania przez 5 dni od dnia webinaru. Jeśli uczestnik dołączy do cyklu np. biorąc udział w spotkaniu nr 3 (data: 20 X br. w dniu 21 X br. otrzyma zapytanie co do udziału w cyklu). 

Rejestracja udziału w webinarze w dniu 6 października 2022 r. odbywa się za pomocą formularza ClickMeeting.

Po przesłaniu zgłoszenia uczestnik otrzyma potwierdzenie, a także w dalszej kolejności informacje co do wyboru pakietu webinarów.

Wykładowca: mgr Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, związany z Instytutem Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki. Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu prawa akademickiego ze szczególnym uwzględnieniem pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, w latach 2013-2016 pełnomocnik Dziekana WPiA UMK ds. Kontaktów z Interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców Wydziału Prawa i Administracji UMK. Pomysłodawca cyklu projektów naukowo-szkoleniowych, w tym organizowanej od 2012 r. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: webinar@fpm.edu.pl