Logo-jacek

W Toruniu w dniach 28-30 maja 2018 r. w hotelu Toruń Mercure Centrum miała miejsce VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów.

W konferencji wzięłu udział blisko 100 osób reprezentujących ponad 40 uczelni z całej Polski. Zebrane oceny, wyrażone w ankietach, jak również głosy P.T. Uczestników przesądziły o organizacji VIII edycji naszego przedsięwzięcia w 2019 r.

 

Organizotarem przedsięwziecia był Zakład Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i Pracownia Szkoleniowo-Doradcza Jacek Pakuła.

Patronat nad wydarzeniem objęli: Pan Prof. Marek Zirk-Sadowski - Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Pani Prof. Agnieszka Liszewska - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz miesięcznik Forum Akademickie.

 

Program tegorocznej edycji konferencji koncentrował się wokół następujących zagadnień:

  • regulamin przyznawania pomocy materialnej i inne akty prawa zakładowego,
  • wydawanie decyzji administracyjnych, w tym również - jako oddzielny blok: tryby nadzwyczajne postępowania administracyjnego,
  • zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta,
  • pomoc materialna w projekt tzw. ustawy 2.0.