Logo-jacek

 

Szanowni Państwo!

 

Z przyjemnością informuję, że IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Prodziekanów odbędzie się w Toruniu w dniach 1-3 czerwca 2022 roku!

Obrady tegorocznej edycji będą koncetrować się wokół tematu: Wielopłaszczyznowość procesu kształcenia - zadania i wyzwania.

Zaproszenie do pobrania

Przypomnieć należy, że dotychczasowe trzy edycje naszych spotkań spotkały się z życzliwym przyjęciem ze strony P.T. Uczestników, którzy licznie zapowiedzieli swój udział w konferencji planowanej na rok 2020. Oczywiste okoliczności spowodowały, że organizatorzy zdecydowali się przełożyć termin, gdy możliwe będzie zorganizowanie tego wydarzenia w warunkach możliwie komfortowych.

Przez te trzy lata (2017-2019) staraliśmy się prezentować treści związane ze stosowaniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie indywidualnych spraw studentów i doktorantów. P.T. Prodziekani coraz lepiej radzą sobie z wydawaniem decyzji administracyjnych, a rośnie liczba zadań związanych z szeroko rozumianym procesem kształcenia. Dlatego tegoroczna edycja (2022) koncentruje się wokół jakości kształcenia - chodzi tu o trendy europejskie; współpracy z pracodawcami; obsługą studentów zagranicznych, czy organizacji pracy dziekanatu. Z oczywistych względów program obejmuje również przedstawienie najnowszego, aktualnego orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach studenckich. 

Jesteśmy przekonani, że termin czerwcowy będzie dla wszystkich bezpieczny. Do spotkania zachęca nie tylko aktywny udział P.T. Uczestników dotychczasowych edycji, ale również zmiany prawa oraz nowe wyzwania, jakim muszą sprostać uczelnie.

W tym miejscu należy wskazać, że tegoroczna edycja 2022 adresowana jest do P.T. Prodziekanów oraz Zastępców Dyrektorów Instytutów - odpowiedzialnych za rekturację i tok studiów, ale również jakość kształcenia i proces nauczania. Nadesłane głosy, w szczególności wsparcie ze strony P.T. Członków Rady Programowej, zachęciły nas do rozszerzenia tematyki. Dlatego też rok 2022 upłynie pod znakiem jakości kształcenia i budowania zespółu, aby móc powierzone zadania realizować możliwie na najwyższym poziomie.

Nie rezygnujemy jednak z Kodeksu postępowania administracyjnego. Program konferencji będzie obejmować panel poświęcony prezentacji najnowszego orzecznictwa. Dopełnieniem będą również tzw. środy studenckie, podczas których - zgodnie z nazwą we środy - będą odbywać się webinary z zakresu spraw studenckich.

Kolejny webinar - bezpłatny i poświęcony studentom z Ukrainy
odbędzie się 5 kwietnia 2022 r.

(rejestracja)

Nadchodzący czas chcemy wykorzystać, aby przygotować konferencję dopasowaną do potrzeb P.T. Uczestników. Będziemy działać według harmonogramu, aby z wyprzedzeniem móc przedstawić atrakcyjny program i sylwetki prelegentów. Już dziś zakładamy, że konferencja będzie okazją do dyskusji i prezentacji doświadczeń. Dlatego też uwzględniamy w programie panel poświęcony działalności uczelni w tzw. czasie zarazy.

W dniu 15 marca 2022 r. (wtorek) została udostępniona ankieta programowa, która będzie aktywna do 24 marca 2022 r. Wyniki zostaną poddane analizie i w dniu 1 kwietnia 2022 r. zostanie udostępnione zaproszenie wraz z otwarciem formularza rejestracjiWtedy też zostanie przesłany komunikat II - Zaproszenie do udziału w konferencji.

Korzystając z okazji, zachęcamy do wypełnienia ankiety:

 

Ankieta programowa Prodziekani

Uwaga - wypełnienie ankiety nie oznacza zgłoszenia udziału w konferencji.

Wyrażam nadzieję, że uda nam się spotkać w Toruniu!

 

Z poważaniem

Jacek Pakuła
Sekretarz
IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Prodziekanów

 

 

 


Archiwalne komunikaty

 

 

Szanowni Państwo,

mając na uwadze troskę o zdrowie P.T. Uczestników zdecydowaliśmy się na przesunięcie terminu IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Prodziekanów ds. Studenckich, planowanej początkowo na 30 marca - 1 kwietnia br.

Chciałbym zapewnić, że planujemy zorganizowanie konferencji w terminie późniejszym. Po pierwsze, z uwagi na Państwa zgłoszenia. Udało się zebrać jeszcze większą niż w roku ubiegłym reprezentację uczelni z całej Polski. Obrady więc i dyskusja zapowiadały się arcyciekawie.
Po drugie - ze względu na zespół wykładowców i nowe tematy wpisujące się w tzw. nowe otwarcie związane z ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

O  nowej dacie konferencji poinformujemy Państwa z odpowiednim wyprzedzeniem. Zresztą, jeśli sytuacja uspokoi się to liczymy na Państwa sygnał, aby ów termin był dogodny dla P.T. Uczestników.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt za pomocą maila:
jacekpakula@fpm.edu.pl
albo tel. 604 64 35 54.

Przepraszam za wszelkie niedogodności.

Do zobaczenia
Jacek Pakuła

Zaproszenie do pobrania

Szanowni Państwo,

 

z przyjemnością informujemy, że w dniach 30 marca - 1 kwietnia 2020 r. w Toruniu odbędzie się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Prodziekanów ds. Studenckich.

Pierwsza edycja, adresowana do P.T. Prodziekanów, została zorganizowana w 2017 r. przez Zakład Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Program konferencji koncentrował się wokół zagadnienia odpowiedniego stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego w indywidualnych sprawach studentów. Celem naszego przedsięwzięcia było upowszechnianie wiedzy, a także stworzenie forum wymiany doświadczeń. Dotychczasowe trzy edycje (3-5 kwietnia 2017 r., 16-18 kwietnia 2018 r. i 1-3 kwietnia 2019 r.) zostały życzliwie przyjęte przez P.T. Prodziekanów. Aktywny udział uczestników, jak również wejście w życie nowej ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zachęciły nas do zorganizowania kolejnej, IV edycji konferencji. Powołaliśmy również Radę Programową, która wsparła nas w doborze tematów i przygotowaniu porządku obrad.

Zaproszenie do udziału w konferencji, mając na względzie zmiany w strukturze uczelni, kierujemy do P.T. Prodziekanów odpowiedzialnych za sprawy studenckie w obrębie wydziału, zaś w instytucie i kolegium także do P.T. Zastępców Dyrektora ds. Studenckich.

Niewątpliwie sprawy studenckie należą do zagadnień problematycznych, a duża odpowiedzialność spoczywa na P.T. Prodziekanach. Autonomia szkolnictwa wyższego pozwala uczelniom na uszczegółowienie praw i obowiązków kandydatów na studia oraz studentów. Różny jest także ustrój i organizacja organów powołanych do załatwiania tych spraw. Ta niezależność uczelni w kształtowaniu wewnętrznych regulacji nie oznacza jednak dowolności, bowiem prawo uczelniane nie może naruszać istoty praw przysługującym kandydatom na studia i studentom.

Program konferencji

Program konferencji zakłada, że pierwszego dnia zostanie zaprezentowane najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach studenckich, a także zagadnienie organizacji pracy dziekanatu. Drugi dzień skoncentrowany będzie wokół indywidualnych spraw studentów i problematyki własności intelektualnej oraz wybranych aspekty polityki naukowej. W ramach trzeciego dnia przewidujemy prezentację takich zagadnień, jak odpowiedzialność dyscyplinarna studentów oraz obsługa studentów zagranicznych.

Opłaty i formularz rejestracyjny

Wyrażamy nadzieję, że tegoroczna edycja konferencji spotka się z Państwa zainteresowaniem. Naszą intencją jest utrzymanie jej cyklicznego charakteru łączącego w sobie elementy upowszechniania wiedzy oraz forum wymiany dobrych praktyk.

Do zobaczenia w Toruniu!

Mgr Jacek Pakuła

Sekretarz
IV Ogólnopolskiej Konferencji
Naukowo-Szkoleniowej
Prodziekanów ds. Studenckich

Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno

Kierownik
Zakładu Sądownictwa Administracyjnego
Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Łódzkiego