Logo-jacek

 

Szanowni Państwo,

mając na uwadze troskę o zdrowie P.T. Uczestników zdecydowaliśmy się na przesunięcie terminu IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Prodziekanów ds. Studenckich, planowanej początkowo na 30 marca - 1 kwietnia br.

Chciałbym zapewnić, że planujemy zorganizowanie konferencji w terminie późniejszym. Po pierwsze, z uwagi na Państwa zgłoszenia. Udało się zebrać jeszcze większą niż w roku ubiegłym reprezentację uczelni z całej Polski. Obrady więc i dyskusja zapowiadały się arcyciekawie.
Po drugie - ze względu na zespół wykładowców i nowe tematy wpisujące się w tzw. nowe otwarcie związane z ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

O  nowej dacie konferencji poinformujemy Państwa z odpowiednim wyprzedzeniem. Zresztą, jeśli sytuacja uspokoi się to liczymy na Państwa sygnał, aby ów termin był dogodny dla P.T. Uczestników.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt za pomocą maila:
jacekpakula@fpm.edu.pl
albo tel. 604 64 35 54.

Przepraszam za wszelkie niedogodności.

Do zobaczenia
Jacek Pakuła

Zaproszenie do pobrania

Szanowni Państwo,

 

z przyjemnością informujemy, że w dniach 30 marca - 1 kwietnia 2020 r. w Toruniu odbędzie się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Prodziekanów ds. Studenckich.

Pierwsza edycja, adresowana do P.T. Prodziekanów, została zorganizowana w 2017 r. przez Zakład Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Program konferencji koncentrował się wokół zagadnienia odpowiedniego stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego w indywidualnych sprawach studentów. Celem naszego przedsięwzięcia było upowszechnianie wiedzy, a także stworzenie forum wymiany doświadczeń. Dotychczasowe trzy edycje (3-5 kwietnia 2017 r., 16-18 kwietnia 2018 r. i 1-3 kwietnia 2019 r.) zostały życzliwie przyjęte przez P.T. Prodziekanów. Aktywny udział uczestników, jak również wejście w życie nowej ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zachęciły nas do zorganizowania kolejnej, IV edycji konferencji. Powołaliśmy również Radę Programową, która wsparła nas w doborze tematów i przygotowaniu porządku obrad.

Zaproszenie do udziału w konferencji, mając na względzie zmiany w strukturze uczelni, kierujemy do P.T. Prodziekanów odpowiedzialnych za sprawy studenckie w obrębie wydziału, zaś w instytucie i kolegium także do P.T. Zastępców Dyrektora ds. Studenckich.

Niewątpliwie sprawy studenckie należą do zagadnień problematycznych, a duża odpowiedzialność spoczywa na P.T. Prodziekanach. Autonomia szkolnictwa wyższego pozwala uczelniom na uszczegółowienie praw i obowiązków kandydatów na studia oraz studentów. Różny jest także ustrój i organizacja organów powołanych do załatwiania tych spraw. Ta niezależność uczelni w kształtowaniu wewnętrznych regulacji nie oznacza jednak dowolności, bowiem prawo uczelniane nie może naruszać istoty praw przysługującym kandydatom na studia i studentom.

Program konferencji

Program konferencji zakłada, że pierwszego dnia zostanie zaprezentowane najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach studenckich, a także zagadnienie organizacji pracy dziekanatu. Drugi dzień skoncentrowany będzie wokół indywidualnych spraw studentów i problematyki własności intelektualnej oraz wybranych aspekty polityki naukowej. W ramach trzeciego dnia przewidujemy prezentację takich zagadnień, jak odpowiedzialność dyscyplinarna studentów oraz obsługa studentów zagranicznych.

Opłaty i formularz rejestracyjny

Wyrażamy nadzieję, że tegoroczna edycja konferencji spotka się z Państwa zainteresowaniem. Naszą intencją jest utrzymanie jej cyklicznego charakteru łączącego w sobie elementy upowszechniania wiedzy oraz forum wymiany dobrych praktyk.

Do zobaczenia w Toruniu!

Mgr Jacek Pakuła

Sekretarz
IV Ogólnopolskiej Konferencji
Naukowo-Szkoleniowej
Prodziekanów ds. Studenckich

Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno

Kierownik
Zakładu Sądownictwa Administracyjnego
Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Łódzkiego