Logo-jacek

 

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Prodziekanów ds. Studenckich odbędzie się w dniach 16-18 kwietnia 2018 r. w Toruniu.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Zakład Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. 

Patronat nad konferencją objął Pan Prof. Marek Zirk-Sadowski - Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz miesięcznik Forum Akademickie.

Zgodnie z przyjętą formułą wykład otwarcia wygłosi Pan Profesor Jan Paweł Tarno, kierownik Zakładu Sądownictwa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego orzekający m.in. w sprawach z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego. 

Program tegorocznej edycji skoncentrowany jest wokół dwóch bloków - legislacji uczelnianej, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pracy prodziekana ds. studentów, oraz praktycznych aspektów wydawania decyzji administracyjnych, połączonych z warsztatami pisania pism. Dopełnieniem będzie  - przy uwzględnieniu prac nad tzw. Konstytucją dla nauki - blok poświęcony sprawom studenckim w tzw. ustawie 2.0

Do udziału w charakterze prelegentów zaprosiliśmy praktyków związanych z różnymi ośrodkami akademickimi. Wystąpią  roli wykładowców, m.in.: prof. Jan Paweł Tarno (WPiA UŁ), prof. Robert Suwaj (WAiNS PW), dr Aleksander Jakubowski (WPiA UW), dr Krzysztof Kaleta (WPiA UW), mgr Jacek Pakuła (WPiA UŁ).

Mając na uwadze komfort P.T. Uczestników informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona, zaś rejestracja zostanie zamknięta w dniu 15 marca 2018 r.

Zapraszamy do udziału!
Jacek Pakuła

Pobierz zaproszenie

Patronat nad konferencją sprawuje: Prof. Marek Zirk-Sadowski - Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz miesięcznik Forum Akademickie.