Logo-jacek

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Prodziekanów ds. Studenckich odbędzie się w dniach 16-18 kwietnia 2018 r. 

Zgodnie z przyjętą formułą wykład otwarcia wygłosi Pan Profesor Jan Paweł Tarno, kierownik Zakładu Sądownictwa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego orzekający m.in. w sprawach z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego. 

Program tegorocznej edycji skoncentrowany jest wokół dwóch bloków - legislacji uczelnianej, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pracy prodziekana ds. studentów, oraz praktycznych aspektów wydawania decyzji administracyjnych, połączonych z warsztatami pisania pism. Dopełnieniem będzie  - przy uwzględnieniu prac nad tzw. Konstytucją dla nauki - blok poświęcony sprawom studenckim w tzw. ustawie 2.0. 

Do udziału w charakterze prelegentów zaprosiliśmy praktyków związanych z różnymi ośrodkami akademickimi. Wystąpią  roli wykładowców, m.in.,: prof. Jan Paweł Tarno (WPiA UŁ), prof. Robert Suwaj (WAiNS PW), dr Aleksander Jakubowski (WPiA UW), dr Krzysztof Kaleta (WPiA UW), mgr Jacek Pakuła (WPiA UŁ).

Mając na uwadze komfort P.T. Uczestników informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona.

Zapraszamy do udziału!
Jacek Pakuła

Pobierz zaproszenie