Logo-jacek

Zaproszenie do pobrania (wkrótce)

Szanowni Państwo,

 

z przyjemnością informujemy, że IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Prodziekanów ds. Studenckich odbędzie się w Toruniu w dniach 30 marca-1 kwietnia 2020 r.

Pierwsza edycja, adresowana do P.T. Prodziekanów, została zorganizowana w 2017 r. przez Zakład Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Program konferencji koncentrował się wokół zagadnienia odpowiedniego stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego w indywidualnych sprawach studentów. Celem naszego projekty było upowszechnianie wiedzy, a także stworzenie forum wymiany doświadczeń. Dotychczasowe trzy edycje (3-5 kwietnia 2017 r., 16-18 kwietnia 2018 r. i 1-3 kwietnia 2019 r.) zostały życzliwie przyjęte przez P.T. Prodziekanów. Aktywny udział uczestników, jak również wejście w życie nowej ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zachęciły nas do zorganizowania kolejnej, IV edycji konferencji.

Opłaty i formularz rejestracyjny

Niewątpliwie sprawy studenckie nie należą do łatwych, a duża odpowiedzialność spoczywa na P.T. Prodziekanach. Z jednej strony autonomia szkolnictwa wyższego pozwala uczelniom na uszczegółowienie praw i obowiązków; różny jest ustrój i organizacja organów powołanych do załatwiania tych spraw. Nie oznacza to jednak dowolności, bowiem prawo uczelniane nie może naruszać istoty praw kandydatów na studia i studentów.

Uwzględniając zmiany w strukturze uczelni zaproszenie do udziału w konferencji kierujemy do P.T. Prodziekanów odpowiedzialnych za sprawy studenckie, a także Zastępców Dyrektorów ds. Studenckich.

Wstępny harmonogram konferencji zakłada, że pierwszego dnia zostanie zaprezentowane najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach studenckich; drugi dzień skoncentrowany będzie wokół prawa zakładowego – statutu i regulaminów z uwzględnieniem problematyki wydawania decyzji w indywidualnych sprawach studentów (tok studiów, opłaty, pomoc materialna). W ramach trzeciego dnia przewidujemy prezentację takich zagadnień, jak: własność intelektualna, odpowiedzialność dyscyplinarna, polityka naukowa. Podczas obrad chcemy poruszyć zagadnienia związane z obsługą studentów zagranicznych, promocją i komunikacją wydarzeń związanych z wydziałem/kierunkiem studiów itd., a także organizacją pracy dziekanatu.

Szczegółowy program zostanie zaprezentowany w dniu 3 lutego 2020 r.

Wyrażamy nadzieję, że tegoroczna edycja konferencji spotka się z Państwa zainteresowaniem. Naszą intencją jest utrzymanie jej cyklicznego charakteru łączącego w sobie elementy upowszechniania wiedzy oraz forum wymiany dobrych praktyk.

Już teraz zachęcamy Państwa do rezerwacji ww. terminu. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o nadsyłanie uwag i propozycji tematycznych do dnia 30 stycznia 2020 r. – na adres: jacekpakula@fpm.edu.pl – co pozwoli nam uszczegółowić program zgodnie z oczekiwaniami P.T. Uczestników.

Do zobaczenia w Toruniu!

mgr Jacek Pakuła
Sekretarz
IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej
Prodziekanów ds. Studenckich