Logo-jacek

Szanowni Państwo,

za nami II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Prodziekanów ds. Studenckich.

Dziękuję wszystkim Prodziekanom za aktywny udział w naszym przedsięwzięciu, jak i wyrażone m.in. w ankietach - bardzo życzliwe oceny. Od samego początku naszą intencją było stworzenie projektu adresowanego do Państwa Prodziekanów, a stanowiącego pomoc w codziennej pracy. Jest to przedsięwzięcie rozłożone w czasie, a jednak Państwa obecność zachęca do dalszej pracy.

Razem z Państwem chcemy budować forum wymiany poglądów i dobrych praktyk. To Państwa obecność pozwala na podejmowanie próby rozwiązania problemów związanych ze sprawami studenckimi. Wyrażamy nadzieję, że organizowana konferencja będzie stanowić, z czasem, najstarsze, ale i największe krajowe forum skupiające P.T. Osoby odpowiedzialne za sprawy studenckie. 

Kolejna, III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Prodziekanów ds. Studenckich odbędzie się w dniach 1-3 kwietnia 2019 r.  

W przypadku jakichkolwiek pytań, zachęcam do kontaktu: jacekpakula@fpm.edu.pl 

Do zobaczenia!
Jacek Pakuła

 

 

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Prodziekanów ds. Studenckich odbędzie się w dniach 16-18 kwietnia 2018 r. w Toruniu.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Zakład Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. 

W tym miejscu wskazać należy, że patronat nad dotychczasowymi edycjami naszej konferencji objęli: Pan Prof. Marek Zirk-Sadowski - Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Pani Prof. Agnieszka Liszowska - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Łódzkiego, a także Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz miesięcznik Forum Akademickie.

Zgodnie z przyjętą formułą wykład otwarcia wygłosi Pan Profesor Jan Paweł Tarno, kierownik Zakładu Sądownictwa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego orzekający m.in. w sprawach z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego. 

Szczegóły dotyczące programu III edycji konferencji zostaną opublikowane w terminie późniejszym, jesienią 2018 r. W charakterze prelegentów wystąpią eksperci związani z różnymi ośrodkami akademickimi w Polsce, łączące merytoryczne przygotowanie z praktycznym doświadczeniem, mogący pochwalić się sukcesami w sprawach z zakresu szkolnictwa wyższego.

Wskazać również należy, że dbając o komfort P.T. Uczestników liczba miejsc jest ograniczona. Rejestracja zostanie uruchomiona w dniu 7 stycznia 2019 r. 

Do zobaczenia w Toruniu!
Jacek Pakuła

Pobierz zaproszenie (szczegóły wkrótce)

Patronat nad dotychczasowymi edycjami konferencji sprawował: Prof. Marek Zirk-Sadowski - Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz miesięcznik Forum Akademickie.