Logo-jacek

IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Prodziekanów ds. Studenckich

Toruń 30 marca - 1 kwietnia 2020 r.

program zostanie udostępniony 3 lutego 2020 r.

Obrady w ramach Konferencji Prodziekanów ds. Studenckich 2020 chcemy skoncentrować wokół takich zagadnień, jak:

 • najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach studenckich
 • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach studentów (tok studiów, opłaty, pomoc materialna)
 • odpowiedzialność dyscyplinarna studentów
 • organizacja pracy dziekanatu
 • własność intelektualna
 • polityka naukowa
 • obsługa studentów zagranicznych
 • promocja i komunikacja

 

Poniżej prezentujemy program III edycji (2019 r.), przybliżając fomułę naszego wydarzenia.

1 kwietnia br.

 • godz. 12.00-12.30: rozpoczęcie konferencji
 • godz. 12.30-14.00: Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno,  Aktualne orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach studenckich
 • godz. 14.00-14.15: pamiątkowe zdjęcie
 • godz. 14.15-15.00: obiad
 • godz. 15.00-17.15: dr Daria Gęsicka, Efekty pracy intelektualnej studentów — czyją są własnością i jak z nich korzystać?
 • godz. 17.15-17.45: czas wolny
 • godz. 17.45: zbiórka przed hotelem
 • godz. 18.00-19.00: wizyta w muzeum
 • godz. 19.00-21.00: kolacja

2 kwietnia br.

 • godz. 9.00-10.30: dr Aleksander Jakubowski, Regulamin studiów
 • godz. 10.30-10.45: przerwa kawowa
 • godz. 10.45-12.15: dr Aleksander Jakubowski, Rekrutacja studentów; Prawa i obowiązki studentów
 • godz. 12.15-12.30: przerwa kawowa
 • godz. 12.30-14.00: dr Aleksander Jakubowski, Wydawanie aktów indywidualnych w sprawach studentów poza KPA
 • godz. 14.00-15.00: obiad
 • godz. 15.00-16.30: mgr Jacek Pakuła, Pomoc materialna dla studentów
 • godz. 16.30-19.00: indywidualne konsultacje, czas wolny
 • godz. 19.00-20.00: kolacja

3 kwietnia br.

 • godz. 8.30-13.30: dr hab. Robert Suwaj, prof. PW, Stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego w indywidualnych sprawach studentów
 • godz. 13.30-15.00: podsumowanie konferencji, obiad.