Logo-jacek

IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Prodziekanów ds. Studenckich

Toruń 30 marca - 1 kwietnia 2020 r.


Poniedziałek, 30 marca 2020 r.

 • 12.00-12.30 otwarcie konferencji
 • 12.30-14.00 Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno, Sprawy studenckie w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • 14.00-15.00 pamiątkowe zdjęcie, obiad
 • 15.00-16.30 mgr Anna Mielczarek-Taica, Organizacja pracy dziekanatu – dobre praktyki w nowej rzeczywistości (cz. 1)
 • 16.30-16.45 przerwa kawowa
 • 16.45-18.15 mgr Anna Mielczarek-Taica, Organizacja pracy dziekanatu – dobre praktyki w nowej rzeczywistości (cz. 2)
 • 18.15-19.00 czas wolny/konsultacje indywidualne
 • 19.00-20.30 zwiedzanie Starego Miasta
 • 20.30-22.00 kolacja

Wtorek, 31 marca 2020 r.

 • 8.30-10.00 mgr Jacek Pakuła, Regulamin studiów i indywidualne sprawy studentów
 • 10.00-10.15 przerwa kawowa
 • 10.15-11.45 mgr Jacek Pakuła, Indywidualne sprawy studentów (skreślenie z listy studentów)
 • 11.45-12.00 przerwa kawowa
 • 12.00-13.30 mgr Jacek Pakuła, Indywidualne sprawy studentów (zwalnianie z opłat za studia; pomoc materialna dla studentów)
 • 13.30-14.30 obiad
 • 14.30-16.00 dr Daria Gęsicka, Własność intelektualna na uczelni
 • 16.15-17.00 mgr Jacek Pakuła, Wydziałowa społeczność akademicka a polityka naukowa
 • 17.00-19.00 czas wolny/konsultacje indywidualne
 • 19.00-20.00 kolacja

Środa, 1 kwietnia 2020 r.

 • 9.00-10.30 mgr Liliana Lato, Student z zagranicy na uczelni w Polsce (cz. 1)
 • 10.30-10.45 przerwa kawowa
 • 10.45-11.30 mgr Liliana Lato, Student z zagranicy na uczelni w Polsce (cz. 2)
 • 11.30-12.30 dr hab. Radosław Giętkowski, prof. UG, Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów (cz. 1)
 • 12.30-12.45 przerwa kawowa
 • 12.45-13.30 dr hab. Radosław Giętkowski, prof. UG – Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów (cz. 2)
 • 13.30-15.30 podsumowanie konferencji, obiad