Logo-jacek

 

Program II Konferencji Prodziekanów ds. studenckich 2018

Obrady obejmują m.in. takie zagadnienia jak:

 • legislacja uczelniania z uwzględnieniem specyfiki pracy prodziekana ds. studenckich
 • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach studenckich, połączone z warsztatami pisania pism
 • sprawy studenckie w projekcie tzw. ustawy 2.0

Dopuszcza się uzupełnienie ww. programu o inne zagadnienia (w zależności m.in. od stanu prac nad ustawą 2.0).

Ramowy program uwzględnia:

 • 16 kwietnia br.
  • rozpoczęcie konferencji – godz. 12-12.30;
  • wykład otwarcia – Pan Prof. Jan Paweł Tarno – godz. 12.30;
  • pamietkowe zdjęcie - 14-14.15;
  • obiad – godz. 14-15;
  • obrady  – godz. 15-18;
  • zwiedzanie Starego Miasta oraz kolacja – godz. 19-22;
 • 4 kwietnia br.
  • obrady – godz. 8.30-12.30;
  • obiad – godz. 12.30-13.30;
  • obrady – godz. 13.30-16;
  • czas wolny – godz. 16-19;
  • kolacja – godz. 19-20;
 • 5 kwietnia br.
  • obrady – godz. 8.30-13.30.;
  • obiad - 13.30-14.30
  • podsumowanie konferencji – godz. 14.30;