Logo-jacek

IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Prodziekanów

Toruń

 

Obrady oraz zakwaterowanie P.T. Uczestników odbędą się w hotelu Toruń Mercure Centrum, ul. Kraszewskiego 1/3 w Toruniu.

Tematyka (zostanie zaktualizowana po analizie nadesłanych ankiet):

 • orzecznictwo sądowoadministracyjne w zakresie spraw studenckich i kształcenia
 • doświadczenia uczelni w tzw. czasie zarazy
 • organizacja pracy dziekanatu w kontekście nowych wyzwań
 • obsługa studenta zagranicznego
 • jakość kształcenia
 • nadesłane propozycje tematyczne

Propozycje rozszerzenia programu:

 • tutoring akademicki
 • współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Środa, 1 czerwca 2022 r. 

 • 12.00-12.30 otwarcie konferencji
 • 12.30-14.00 Jacek Pakuła, Aktualne orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach studenckich
 • 14.00-15.00 pamiątkowe zdjęcie, obiad
 • 15.00-16.30 Anna Mielczarek-Taica, "Dziekanat – nowe role, nowe wyzwania" (cz. 1)
 • 16.30-16.45 przerwa kawowa
 • 16.45-18.15 Anna Mielczarek-Taica, "Dziekanat – nowe role, nowe wyzwania" (cz. 2)
 • 18.15-19.00 czas wolny/konsultacje indywidualne
 • 19.00-20.30 zwiedzanie Starego Miasta
 • 20.30-22.00 kolacja

Czwartek, 2 czerwca 2022 r.

 • 9.00-10.30 Marcin Wojtkowiak, Jak skutecznie i efektywnie kształcić praktycznie i współpracować z pracodawcami (cz. 1)
 • 10.30-10.45 przerwa kawowa
 • 10.45-12.15 Marcin Wojtkowiak, Jak skutecznie i efektywnie kształcić praktycznie i współpracować z pracodawcami (cz. 2)
 • 12.15-12.30 przerwa kawowa
 • 12.30-14.00 Michał Goszczyński, Jakość Kształcenia w Europie - od teorii do praktyki (cz. 1)
 • 14.00-15.00 obiad
 • 14.30-16.00  Michał Goszczyński, Jakość Kształcenia w Europie - od teorii do praktyki (cz. 2)
 • 16.00-19.00 czas wolny/konsultacje indywidualne
 • 19.00-20.00 kolacja

Piątek, 3 czerwca 2022 r.

 • 8.30-10.00 Liliana Lato, Mieczysław Pakosz, Student z zagranicy na uczelni w Polsce (cz. 1)
 • 10.00-10.15 przerwa kawowa
 • 10.15-11.45 Liliana Lato, Mieczysław Pakosz, Student z zagranicy na uczelni w Polsce (cz. 2)
 • 11.45-12.00 przerwa kawowa
 • 12.00-13.30 Jacek Pakuła, Zmiany w prawie
 • 13.30-15.00 podsumowanie konferencji, obiad,
 • 15.00-17.00 dodatkowe konsultacje