Logo-jacek

Marzec 2022:

 

  • webinar pt. Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta - odrębności w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (16 marca 2022 r.):
  • webinar pt. Zmiany w pomocy materialnej dla studentów (28 marca 2022 r.):
  • webinar pt. Aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych w przedmiocie przyznania pomocy materialnej dla studentów (29 marca 2022 r.):
  • webinar pt. Zapomoga i stypendium dla osób niepełnosprawnych (30 marca 2022 r.): 
 
Za nami
 
  • kurs pt. Uzasadnianie decyzji w przedmiocie odmowy przyznania stypendium socjalnego (obejmuje dwa spotkania: 14 i 16 lutego 2022 r.): 
  • kurs pt. Uzasadnianie decyzji w przedmiocie odmowy przyznania stypendium rektora (obejmuje dwa spotkania: 14 i 18 lutego 2022 r.):
  • kurs pt. Postępowanie administracyjne w przedmiocie przyznania pomocy materialnej dla studentów (obejmuje trzy spotkania: wkrótce nowy termin 2022 r.):
  • kurs pt. Pomoc materialna dla studentów - postępowanie odwoławcze (obejmuje dwa spotkania: 23 i 25 lutego 2022 r.):
  • kurs pt. Trudna sytuacja materialna, czyli jak postępować ze studentami wykazującymi tzw. dochody zerowe (obejmuje dwa spotkania: 7 i 14 marca 2022 r.):
  • webinar pt. Dochód uzyskany i dochód utracony z uwzględnieniem przepisów szczególnych (9 marca 2022 r.):