Logo-jacek

Webinar pt. Zapomoga i stypendium dla osób niepełnosprawnych

30 marca 2022 r., w godz. 8.30-11.45

 

Rejestracja odbywa się za pośrednictwiem formularza dostępnego na platformie ClickMeeting (kliknij tutaj). Osoby chcące wziąć udział w webinarze zostaną poproszone o podanie m.in. adresu e-mail (na który otrzymają Państwo potwierdzenie) oraz numeru telefonu (który będzie przydatny wyłącznie w celu potwierdzenia adresu)

 

Tematyka webinaru koncentruje się wokół dwóch świadczeń, o jakie mogą ubiegać się studenci: zapomogi oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem praktycznych problemów.

 

Program obejmuje m.in.:

  • organ wydający decyzję i organy opiniujące
  • pojęcie trudnej sytuacji życiowej a inne świadczenia
  • postępowanie w przedmiocie przyznania zapomogi
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych na pierwszym kierunku
  • przedłużenie ważności orzeczeń dla osób z niepełnosprawnością
  • moment powstania niepełnosprawności a możliwość przyznania stypendium na kolejnym kierunku
  • postępowanie w przedmiocie przyznania stypendium dla osób niepełnosprawnych
  • zmiany wprowadzone nowelą PSWiN z dnia 17 listopada 2021 r.

 

Adresaci: P.T. Osoby odpowiedzialne za przyznawanie stypendiów i zapomóg, w szczególności P.T. Przewodniczący komisji stypendialnych, Pełnomocnicy ds. pomocy mateterialnej, Kierownicy działów ds. pomocy materialnej, a także Prodziekani i Prorektorzy ds. Studenckich.

Opłata: (obejmują udział w spotkaniu, materiały szkoleniowe, numerowany certyfikat w formacie pdf, konsultacje po szkoleniu): 

  • udział w webinarze = 250 zł (cena brutto, Vat zw., dotyczy również uczelni niepublicznych).

Wykładowca: mgr Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, w latach 2013-2016 pełnomocnik Dziekana WPiA UMK ds. Kontaktów z Interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców Wydziału Prawa i Administracji UMK. Pomysłodawca cyklu projektów naukowo-szkoleniowych, w tym organizowanej od 2012 r. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów.

 

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: webinar@fpm.edu.pl