Logo-jacek

Dochód uzyskany i dochód utracony z uwzględnieniem przepisów szczególnych

9 marca 2022 r., w godz. 8.30-11.45

Rejestracja odbywa się za pośrednictwiem formularza dostępnego na platformie ClickMeeting (kliknij tutaj). Osoby chcące wziąć udział w webinarze zostaną poproszone o podanie m.in. adresu e-mail (na który otrzymają Państwo potwierdzenie) oraz numeru telefonu (który będzie przydatny wyłącznie w celu potwierdzenia adresu).

Adresaci: P.T. Osoby rozpoczynają pracę ze stypendiami, powracające do pracy po przerwie, chcące uporządkować wiedzę. Omówione zostanie postępowanie z wnioskiem w przedmiocie przyznania stypendium socjalnego z uwzględnieniem praktycznych przykładów i najnowszego orzecznictwa.

 

Program obejmuje takie zagadnienia jak:

  • dochód w roku kalendarzowym poprzedzającym okres stypendialny
  • dochód po roku kalendarzowym poprzedzającym okres stypendialny
  • katalog dochodów utraconych i dochodów uzyskanych
  • prawidłowa wykładnia art. 5 ust. 4-4c ustawy w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych
  • zmiany w art. 15oa i ich dokumentowanie
  • świadczenia osłonowo-covidowe a katalog dochodów utraconych i dochodów uzyskanych

 

Opłata - obejmuje udział w webinarze, materiały szkoleniowe, numerowany certyfikat w formacie pdf, konsultacje po szkoleniu - wynosi: 250 zł (Vat zw., dotyczy również uczelni niepublicznych); płatność po szkoleniu na podstawie faktury do zapłaty.

 

Wykładowca: mgr Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, w latach 2013-2016 pełnomocnik Dziekana WPiA UMK ds. Kontaktów z Interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców Wydziału Prawa i Administracji UMK. Pomysłodawca cyklu projektów naukowo-szkoleniowych, w tym organizowanej od 2012 r. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów.
 

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: webinar@fpm.edu.pl