Logo-jacek

III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Dyrektorów i Kadry Kierowniczej Szkół Doktorskich
(Toruń, 27-29 czerwca 2022 r.)

Obrady oraz zakwaterowanie P.T. Uczestników odbędą się w hotelu Toruń Mercure Centrum, ul. Kraszewskiego 1/3 w Toruniu.

Poniżej publikuje ramowy program konferencji (edycja 2022 r.) - w celu przybliżenia ram godzinowych zajęć, jak również wskazać na tematykę, która w wyniku nadesłanych ankiet może zostać zmodyfikowania.

Tematyka (zostanie zaktualizowana po analizie nadesłanych ankiet):

 • orzecznictwo sądowoadministracyjne w zakresie szkół doktorskich
 • finansowanie szkół doktorskich
 • polityka naukowa a szkoły doktorskie
 • odpowiedzialność dyscyplinarna doktorantów
 • doktoranci zagraniczni w szkole doktorskiej
 • patenty i prawa autorskie
 • nadesłane propozycje tematyczne

Propozycje rozszerzenia programu:

 • akademickie prawo pracy w zakresie doktorantów
 • doktoraty wdrożeniowe
 • rankingi szkół doktorskich
 • doktoraty eksternistyczne
 • postępowanie w przedmiocie nadania stopnia doktora
 • rady szkół doktorskich

Poniedziałek, 27 czerwca 2022 r.

 • godz. 12.00-12.30: otwarcie i rozpoczęcie konferencji
 • godz. 12.30-14.00: Dr hab. Marzena Szabłowska-Juckiewicz, Status doktoranta z perspektywy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • godz. 14.00-15.00: obiad
 • godz. 15.00-16.30: mgr Jacek Pakuła, Rekrutacja do szkoły doktorskiej (sesja dyskusyjna)
 • godz. 16.30-16.45: przerwa kawowa, pamiątkowe zdjęcie
 • godz. 16.45-18.15: mgr Jacek Pakuła, Skreślenie z listy doktorantów (sesja dyskusyjna)
 • godz. 18.15-19.30: konsultacje, czas wolny
 • godz. 19.30-21.00: kolacja w hotelu

Wtorek, 28 czerwca 2022 r.

 • godz. 9.00-10.30: Dr hab. Dariusz Walencik, prof. UO, Zakończenie kształcenia w szkole doktorskiej i postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora (cz. 1) 
 • godz. 10.30-10.45: przerwa kawowa
 • godz. 10.45-12.15: Dr hab. Dariusz Walencik, prof. UO, Zakończenie kształcenia w szkole doktorskiej i postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora (cz. 2) 
 • godz. 12.15-12.30: przerwa kawowa
 • godz. 12.30-14.00: mgr Jacek Pakuła, Ocena śródokresowa - doświadczenia i wyzwania (sesja dyskusyjna)
 • godz. 14.00-15.00: obiad
 • godz. 15.00-16.30: Dr Dorota Sylwestrzak, Odpowiedzialność dyscyplinarna doktorantów - zagadnienia wybrane
 • godz. 16.30-19.00: konsultacje, czas wolny,
 • godz. 17.00-19.00: zwiedzanie Starego Miasta pod opieką przewodnika
 • godz. 19.00-21.00: kolacja na Starym Mieście (Browar Staromiejsci Jan Olbracht, ul. Szczytna 15)

Środa, 29 czerwca 2022 r.

 • godz. 8.30 - 10.00: Dr hab. Piotr Stec, prof UO, Polityka naukowa szkoły doktorskiej (cz. 1)
 • godz. 10.00 - 10.15: przerwa kawowa
 • godz. 10.15 - 11.45: Dr hab. Piotr Stec, prof. UO, Polityka naukowa szkoły doktorskiej (cz. 2)
 • godz. 11.45 - 12.00: przerwa kawowa
 • godz. 12.00 - 13.30: mgr Jacek Pakuła, Zmiany w prawie - ustawy antycovidowe, pomoc dla doktorantów z Ukrainy i projektowane nowelizacje (sesja dyskusyjna)
 • godz. 13.30 - 15.30: podsumowanie konferencji, obiad, dodatkowe konsultacje.

Zakończenie konferencji planowane jest ok. godz. 14.