Logo-jacek

III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Dyrektorów i Kadry Kierowniczej Szkół Doktorskich
(Toruń, 22-24 czerwca 2022 r.)

Obrady oraz zakwaterowanie P.T. Uczestników odbędą się w hotelu Toruń Mercure Centrum, ul. Kraszewskiego 1/3 w Toruniu.

Poniżej publikuje ramowy program konferencji (edycja 2022 r.) - w celu przybliżenia ram godzinowych zajęć, jak również wskazać na tematykę, która w wyniku nadesłanych ankiet może zostać zmodyfikowania.

Tematyka (zostanie zaktualizowana po analizie nadesłanych ankiet):

 • orzecznictwo sądowoadministracyjne w zakresie szkół doktorskich
 • finansowanie szkół doktorskich
 • polityka naukowa a szkoły doktorskie
 • odpowiedzialność dyscyplinarna doktorantów
 • doktoranci zagraniczni w szkole doktorskiej
 • patenty i prawa autorskie
 • nadesłane propozycje tematyczne

Propozycje rozszerzenia programu:

 • akademickie prawo pracy w zakresie doktorantów
 • doktoraty wdrożeniowe
 • rankingi szkół doktorskich
 • doktoraty eksternistyczne
 • postępowanie w przedmiocie nadania stopnia doktora
 • rady szkół doktorskich

Środa, 22 czerwca 2022 r.

 • godz. 12.00 - 12.30: otwarcie i rozpoczęcie konferencji
 • godz. 12.30 - 14.00: obrady
 • godz. 14.00 - 15.00: pamiątkowe zdjęcie, obiad
 • godz. 15.00 - 17.00: obrady
 • godz. 17.00 - 19.30: konsultacje, czas wolny
 • godz. 19.30 - 22.00: kolacja na Starym Mieście 

Czwartek, 23 czerwca 2022 r.

 • godz. 9.00 - 10.30: obrady
 • godz. 10.30 - 10.45: przerwa kawowa
 • godz. 10.45 - 12.15: obrady
 • godz. 12.15 - 12.30: przerwa kawowa
 • godz. 12.30 - 14.00: obrady
 • godz. 14.00 - 15.00: obiad
 • godz. 15.00 - 16.30: obrady
 • godz. 16.30 - 19.00: konsultacje, czas wolny, zwiedzanie Starego Miasta*
 • godz. 19.00 - 21.00: kolacja

*zakłada się około 1,5-godzinne zwiedzanie Starego Miasta; Uczestnicy zostaną podzieleni na kilka grup - szczegóły podczas I dnia konferencji.

Piątek, 24 czerwca 2022 r.

 • godz. 9.00 - 10.00: obrady
 • godz. 10.00 - 10.15: przerwa kawowa
 • godz. 10.15 - 11.45: obrady
 • godz. 11.45 - 12.00: przerwa kawowa
 • godz. 12.00 - 13.30: obrady
 • godz. 13.30 - 15.30: podsumowanie konferencji, obiad, dodatkowe konsultacje.