Logo-jacek

II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Kierowników Studiów Doktoranckich
(Toruń, 4-6 marca 2019 r.)

program

Obrady obejmują m.in. takie zagadnienia jak:

 

 • aktualne orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach doktorantów,
 • postępowanie w przedmiocie nadania stopnia doktora
 • doktoranci "starego trybu" - w tym przedłużanie studiów, pomoc materialna i stypendium doktoranckie oraz tzw. stypendium projakościowe
 • szkoły doktorskie  - prawne podstawy funkcjonowania, regulacje statutowe, regulamin szkoły doktorskiej, ocena doktoranta, indywidualny plan badawczy
 • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach doktorantów

Zakłada się zajęcia w blokach trwajacych około 90 minut (2x45minut), dzielone przerwą kawową (15 minut) albo obiadem (60 minut).

Obrady oraz zakwaterowanie P.T. Uczestników odbędą się w hotelu Toruń Mercure Centrum, ul. Kraszewskiego 1/3 w Toruniu.

Ramowy program konferencji:

Poniedziałek, 4 marca 2019 r.

 • godz. 12.00 -12.30 - otwarcie i rozpoczęcie konferencji
 • godz. 12.30-14.00 - wykład Prof. Jana Pawła Tarno, Postępowanie w przedmiocie nadania stopnia naukowego doktora - pierwsze refleksje na tle nowej regulacji prawnej
 • godz. 14.00-14.15 - pamiątkowe zdjęcie
 • godz. 14.15-15.00 - obiad
 • godz. 15.00-18.00 - mgr Jacek Pakuła, Studia doktoranckie prowadzone na dotychczasowych zasadach
 • godz. 18.00-18.30 - czas wolny
 • godz. 18.30-20.00 - zwiedzanie Starego Miasta
 • godz. 20.00-21.30 - kolacja

Wtorek, 5 marca 2019 r.

 • godz. 8.30-10.45 - mgr Jacek Pakuła, Tworzenie i ewaluacja szkół doktorskich
 • godz. 10.45-14.00 - dr Aleksander Jakubowski, Szkoły doktorskie - podstawowe akty prawne (statut, regulamin szkoły doktorskiej, program kształcenia, indywidualny plan badawczy) i organizacja
 • godz. 14.00-15.00 – obiad
 • godz. 15.00-16.30 - dr Aleksander Jakubowski, Szkoły doktorskie - rekrutacja doktorantów oraz ich prawa i obowiązki
 • godz. 16.45-18.30 - indywidualne konsultacje, czas wolny
 • godz. 18.30-19.30 – kolacja w hotelu

Środa, 6 marca 2019 r.

 • godz. 8.30-13.30 - dr hab. Robert Suwaj, prof. PW, Stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego w indywidualnych sprawach doktorantów
 • 13.30-15.00 - podsumowanie konferencji, obiad

Program do pobrania