Logo-jacek

Program
I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej
Kierowników Studiów Doktoranckich
(Łódź, 14-16 maja 2018 r.)

 

Obrady obejmują m.in. takie zagadnienia jak:

 

 • aktualne orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach doktorantów,
 • legislacja uczelniana z perspektywy roli i zadań kierownika studiów doktoranckich,
 • postępowanie w przedmiocie nadania stopnia doktora,
 • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach doktorantów,
 • pomoc materialna dla doktorantów oraz stypendia doktoranckie i tzw. projakościowe,
 • projektowane zmiany w tzw. ustawie 2.0.

Ramowy program konferencji:

Poniedziałek, 14 maja 2018 r.

 • godz. 12.00 – otwarcie i rozpoczęcie konferencji
 • godz. 12.30-14.00 – wykład Prof. Jana Pawła Tarno pt. Sprawy doktoranckie w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • godz. 14.00-14.15 – pamiątkowe zdjęcie
 • godz. 14.15-15.00 – obiad
 • godz. 15.00-18.00 – obrady
 • godz. 18.00-19.00 – czas wolny
 • godz. 19.00-21.00 – spacer ul. Piotrkowską połączony z uroczystą kolacją

Wtorek, 15 maja 2018 r.

 • godz. 8.30 – 13.30 – obrady
 • godz. 13.30-14.30 – obiad
 • godz. 14.30-16.00 – obrady
 • godz. 16.00-19.00 - indywidualne konsultacje, czas wolny
 • godz. 19.00-20.00 – kolacja w hotelu

Środa, 16 maja 2018 r.

 • godz. 8.30-14.00 – obrady
 • 14.00-15.00 – obiad, podsumowanie i zamknięcie konferencji