Logo-jacek

III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Dyrektorów i Kadry Kierowniczej Szkół Doktorskich
(Toruń, 17-19 marca 2020 r.)

 

Obrady obejmują m.in. takie zagadnienia jak:

 

 • orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • postępowanie w sprawie nadania tytułu naukowego profesora
 • postępowanie w sprawie nadania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego
 • odpowiedzialność dyscyplinarna doktorantów
 • doktoranci zagraniczni w szkole doktorskiej
 • finansowanie szkół doktorskich
 • polityka naukowa w kontekście szkół doktorskich
 • własność intelektualna
 • indywidualne sprawy doktorantów w szkole doktorskiej: negatywna decyzja w przedmiocie odmowy przyjęcia do szkoły, indywidualny plan badawczy, ocena śródokresowa, skreślenie z listy doktorantów

Obrady oraz zakwaterowanie P.T. Uczestników odbędą się w hotelu Toruń Mercure Centrum, ul. Kraszewskiego 1/3 w Toruniu.

Ramowy program konferencji (edycja 2020 r.):

Zastrzegamy niewielkie zmiany

Wtorek, 17 marca 2020 r.

 • godz. 12.00 -12.30: otwarcie i rozpoczęcie konferencji
 • godz. 12.30 - 14.00: Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno, Postępowanie w sprawie nadania tytułu profesora
 • godz. 14.00 - 15.00: pamiątkowe zdjęcie, obiad
 • godz. 15.00 - 16.30: dr hab. Magdalenia Sieniuć, Postępowanie w sprawie nadania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego (cz. 1)
 • godz. 16.30 - 16.45: przerwa kawowa
 • godz. 16.45 - 18.15: dr hab. Magdalenia Sieniuć, Postępowanie w sprawie nadania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego (cz. 2)
 • godz. 18.15 - 19.30: konsultacje/czas wolny
 • godz. 19.30 - 21.30: kolacja na Starym Mieście

Środa, 18 marca 2020 r.

 • godz. 8.30 - 10.00: mgr Jacek Pakuła, Indywidualne sprawy kandydatów do szkół doktorskich oraz doktorantów (cz. 1: rekrutacja, prawa i  obowiązki doktorantów)
 • godz. 10.00 - 10.15: przerwa kawowa
 • godz. 10.15 - 11.45: mgr Jacek Pakuła, Indywidualne sprawy kandydatów do szkół doktorskich oraz doktorantów (cz. 2: indywidualny plan badawczy, ocena śródokresowa, skreślenie z listy doktorantów)
 • godz. 11.45 - 12.00: przerwa kawowa
 • godz. 12.00 - 13.30: dr hab. Radosław Giętkowski, prof. UG, Odpowiedzialność dyscypliarna doktorantów
 • godz. 13.30 - 14.30: obiad
 • godz. 14.30 - 16.00: dr Artur Chełstowski, Finansowe aspekty funkcjonowania szkół doktorskich – wybrane zagadnienia
 • godz. 16.15 - 17.45: dr Daria Gęsicka, Działalność naukowa i badawcza doktorantów a własność intelektualna
 • godz. 17.45 - 19.00: konsutlacja/czas wolny/zwiedzanie Starego Miasta pod opieką przewodnika*
 • godz. 19.00 - 20.00: kolacja

*zakłada się około 1-godzinne zwiedzanie Starego Miasta; Uczestnicy zostaną podzieleni na kilka grup - szczegóły podczas I dnia konferencji.

Czwartek, 19 marca 2019 r.

 • godz. 8.30 - 10.00: dr hab. Agnieszka Piskorz-Ryń, prof. UKSW, Polityka naukowa w kontekście szkół doktorskich
 • godz. 10.00 - 10.15: przerwa kawowa
 • godz. 10.15 - 11.45: mgr Liliana Lato, mgr Mieczysław Pakosz, Jak pomyślnie zrekrutować i kształcić doktorantów z zagranicy (cz. 1)
 • godz. 11.45 - 12.00: przerwa kawowa
 • godz. 12.00 - 13.30: mgr Liliana Lato, mgr Mieczysław Pakosz, Jak pomyślnie zrekrutować i kształcić doktorantów z zagranicy (cz. 2)
 • godz. 13.30 - 15.30: podsumowanie konferencji, obiad