Logo-jacek

Program
II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej
Kierowników Studiów Doktoranckich
(Toruń, 4-6 marca 2019 r.)

 

Obrady obejmują m.in. takie zagadnienia jak:

 

 • aktualne orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach doktorantów,
 • szkoły doktorskie, w tym regulamin szkoły, zasady rekrutacji, zasady oceny śródokresowej,
 • doktoranci jako uczestnicy dotychczas prowadzonych studiów doktoranckich, w tym pomoc materialna dla doktorantów, stypendium doktoranckie i tzw. stypendium projakościowe,
 • postępowanie w przedmiocie nadania stopnia doktora,
 • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach doktorantów,

Ramowy program konferencji:

Poniedziałek, 4 marca 2019 r.

 • godz. 12.00 – otwarcie i rozpoczęcie konferencji
 • godz. 12.30-14.00 – wykład Prof. Jana Pawła Tarno
 • godz. 14.00-14.15 – pamiątkowe zdjęcie
 • godz. 14.15-15.00 – obiad
 • godz. 15.00-18.00 – obrady
 • godz. 18.00-19.00 – czas wolny
 • godz. 19.00-21.00 – kolacja i zwiedzanie Starego Miasta

Wtorek, 5 marca 2019 r.

 • godz. 8.30 – 13.30 – obrady
 • godz. 13.30-14.30 – obiad
 • godz. 14.30-16.00 – obrady
 • godz. 16.00-19.00 - indywidualne konsultacje, czas wolny
 • godz. 19.00-20.00 – kolacja w hotelu

Środa, 6 marca 2019 r.

 • godz. 8.30-14.00 – obrady
 • 14.00-15.00 – obiad, podsumowanie i zamknięcie konferencji