Logo-jacek

III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Dyrektorów i Kadry Kierowniczej Szkół Doktorskich
(Toruń, 17-19 marca 2020 r.)

kadra wykładowa

 

Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno - kierownik Zakładu Sądownictwa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, orzekający m.in. w sprawach z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego, autor licznych publikacji i komentarzy.

Dr hab. Radosław Giętkowski - profesor uczelni w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalista w zakresie prawa dyscyplinarnego. Autor blisko 100 publikacji, w tym książki, i 10 artykułów dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej w szkołach wyższych. Były Rzecznik Dyscyplinarny ds. Studentów i Doktorantów UG, a od 2015 r. Rzecznik Dyscyplinarny przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Współtwórca obowiązującej regulacji odpowiedzialności dyscyplinarnej w szkolnictwie wyższym.

Dr hab. Agnieszka Piskorz-Ryń, prof. UKSW - profesor w Katedrze Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zajmuje się prawem administracyjnym, w tym między innymi zasadami funkcjonowania szkolnictwa wyższego. Do zakresu jej zainteresowań należy m.in. polityka naukowa. Jest specjalistką z zakresu informacji, ze szczególnym uwzględnieniem informacji publicznej, ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego oraz bezpieczeństwa informacji. Obecnie w zakresie jej zainteresowań jest również problematyka bezpieczeństwa publicznego w świetnie nowych wyzwań współczesności i przyszłości.

Dr hab. Magdalena Sieniuć - adiunkt w Zakładzie Sądownictwa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, autorka publikacji z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego, w tym m.in. monografii pt. Jednostka w postępowaniach w sprawach nadania stopnia i tytułu naukowego. Studium z prawa administracyjnego procesowego.

 

Wkrótce udostępnimy pełną listę wykładowców!

 

Dr Daria Gęsicka - rzecznik patentowy, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, specjalistka w zakresie prawa cywilnego i prawa własności intelektualnej, autorka ponad 25 publikacji naukowych poświęconych prawu cywilnemu i prawu własności intelektualnej.

Mgr Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, w latach 2013-2016 pełnomocnik Dziekana WPiA UMK ds. Kontaktów z Interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców Wydziału Prawa i Administracji UMK.

 

----

W I edycji konferencji (Łódź, 14-16 maja 2018 r.) w charakterze prelegentów wystąpili: Pan Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno, dr Aleksander Jakubowski oraz mgr Jacek Pakuła.

W II edycji konferencji (Toruń, 4-6 marca 2019 r.) wystąpili: Pan Prof. Jan Paweł Tarno, dr hab. Robert Suwaj, prof. PW, dr Aleksander Jakubowski, mgr Jacek Pakuła.