Logo-jacek

 

III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Dyrektorów i Kadry Kierowniczej Szkół Doktorskich
(Toruń 27-29 czerwca 2022 r.)

kadra wykładowa

 

 

Dr hab. Marzena Szabłowska-Juckiewicz - absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 1 października 2003 r. zatrudniona w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, najpierw na stanowisku asystenta, a od 1 października 2010 r. - na stanowisku adiunkta. Od 1 października 2021 r. pełni funkcję Kierownika Katedry Prawa Pracy. Główne zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień równego trakkowania w zatrudnieniu, odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy, ochrony dóbr osobistych pracownika, zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz ochrony danych osobowych. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Pregelentka podczas konferencji krajowych oraz międzynarodowych. Współpracuje z kancelariami prawnymi, a także prowadzi szkolenia dla pracowników działów kadr. 

 

Dr hab. Dariusz Walencik, prof. UO - profesor Uniwersytetu Opolskiego, doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa, doktor teologii katolickiej, magister licencjtat prawa kanonicznego. Kierownik Zespołu Badawczego "Law and Religion" Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego; dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego; członek założyciel oraz wiceprezes Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego; ekspert Komisji Ewaluacji Nauki. 

 

Dr hab. Piotr Stec, prof. UO - Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego, w latach 2011-2019 dziekan WPiA UO, w latach 2017-2019 członek kolegium Najwyższej Izby Kontroli, radca prawny. Zainteresowania badawcze obejmują problematykę na styku prawa publicznego i prywatnego, w szczególności prawo dziedzictwa kulturowego oraz prawo szkolnictwa wyższego i nauki. Autor publikacji z tego zakresu. Prowadzi bloga poświęconemu prawu szkolnictwa wyższego.

 

Dr Dorota Sylwestrzak - adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, radca prawny. Wykładowca dla aplikantów radcowskich, pracowników administracji publicznej, radców prawnych z postępowania sądowoadministracyjnego. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego, w tym monografii pt. Ochrona praw jednostki przed sądem administracyjnym w sprawach dyscyplinarnych (Wyd. C.H. Beck 2022). 

 

Mgr Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, związany z Instytutem Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki. Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu prawa akademickiego ze szczególnym uwzględnieniem pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, w latach 2013-2016 pełnomocnik Dziekana WPiA UMK ds. Kontaktów z Interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców Wydziału Prawa i Administracji UMK. 

 

----

W I edycji konferencji (Łódź, 14-16 maja 2018 r.) w charakterze prelegentów wystąpili: Pan Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno, dr Aleksander Jakubowski oraz mgr Jacek Pakuła.

W II edycji konferencji (Toruń, 4-6 marca 2019 r.) wystąpili: Pan Prof. Jan Paweł Tarno, dr hab. Robert Suwaj, prof. PW, dr Aleksander Jakubowski, mgr Jacek Pakuła.