Logo-jacek

Kadra wykładowa
II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej
Kierowników Studiów Doktoranckich
(Toruń, 4-6 marca 2019 r.)

 

niebawem zaprezentujemy wszystkich prelegentów

 

Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno - kierownik Zakładu Sądownictwa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, orzeka m.in. w sprawach studenckich, autor licznych publikacji i komentarzy.

Mgr Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji UŁ; pomysłodawca ogólnopolskiej konferencji szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów oraz Konferencji Prodziekanów ds. Studenckich oraz Konferencji Kierowników Studiów Doktoranckich. Autor opinii prawnych, artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, w latach 2013-2016 pełnomocnik Dziekana WPiA UMK ds. Kontaktów z Interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, uczestnik konferencji i szkoleń dot. m.in. studiów doktoranckich i szkół doktorskich.

 

----

W I edycji konferencji (Łódź, 14-16 maja 2018 r.) w charakterze prelegentów wystąpili: Pan prof. dr hab. Jan Paweł Tarno, Pan dr Aleksander Jakubowski oraz mgr Jacek Pakuła