Logo-jacek

Propozcyja tematyczna - obrady obejmują m.in. takie zagadnienia jak:

 • prezentacja środowiskowego projektu reformy pomocy materialnej dla studentów
 • najnowsze orzecznictwo NSA i WSA w sprawach stypendialnych
 • podział i wydatkowanie dotacji na pomoc materialną
 • warunki ustawowe a kryteria świadczeń pomocy materialnej
 • przesłanki negatywne w dostępie do pomocy materialnej
 • stypendium rektora - porównanie modeli
 • stypendium socjalne - wybrane problemy związane z obliczaniem dochodu w rodzinie studenta
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych - data orzeczenia a nowe zasady na kolejnych kierunkach
 • zapomoga - przesłanki i wysokość pomocy
 • regulamin świadczeń dla studentów - co warto uwzględnić w przepisach uczelnianych
 • odpowiednie stosowanie regulaminu świadczeń dla studentów do doktorantów

Ramowy program:

 • 13 czerwca 2022 r.
  • 12.00-12.30: otwarcie i rozpoczęcie konferencji
  • 12.30-14.00: prezentacja środowiskowego projektu założeń reformy pomocy materialnej dla studentów
  • 14.00-15.00: pamiątkowe zdjęcie, obiad
  • 15.00-16.30: obrady
  • 16.30-16.45: przerwa kawowa
  • 16.145-18.15: obrady
  • 18.15-19.00: czas wolny, konsultacje
  • 19.00-22.00: kolacja 
 • 14 czerwca 2022 r.
  • 9.00-10.30: obrady
  • 10.30-10.45: przerwa kawowa
  • 10.45-12.15: obrady
  • 12.15-12.30: przerwa kawowa
  • 12.30-14.00: obrady
  • 14.00-15.00: obiad
  • 15.00-16.30: obrady
  • 16.30.-19.00: czas wolny, konsultacje
  • 19.00-20.00: kolacja
 • 15 czerwca 2022 r.
  • 8.30-10.00: obrady
  • 10.00-10.15: przerwa kawowa
  • 10.15-11.45: obrady
  • 11.45-12.00: przerwa kawowa
  • 12.00-13.30: obrady
  • 13.30-15.00: zamknięcie i podsumowaie konferencji, obiad, konsultacje