Logo-jacek

Obrady obejmują m.in. takie zagadnienia jak:

 • fundusz stypendialny;
 • świadczenia pomocy materialnej - katalog, zasady pobierania;
 • stypendium socjalne i stypendium socjalne w zwiększonej wysokości;
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych;
 • zapomoga;
 • stypendium rektora;
 • regulamin świadczeń dla studentów;
 • odpowiednie stosowanie regulaminu świadczeń dla studentów do doktorantów;
 • stypendia doktoranckie w szkole doktorskiej;

Ramowy program uwzględnia:

 • 11 marca br.
  • rozpoczęcie konferencji – godz. 12-12.30;
  • wykład otwarcia – Pan Prof. Jan Paweł Tarno – godz. 12.30;
  • pamiatkowe zdjęcie - godz. 14.00-14.15;
  • obiad – godz. 14.15-15.00;
  • obrady  – godz. 15.00-18.00;
  • kolacja połączona ze zwiedzaniem Starego Miasta – godz. 19-22;
 • 12 marca br.
  • obrady – godz. 8.30-12.30;
  • obiad – godz. 12.30-13.30;
  • obrady – godz. 13.30-16;
  • czas wolny, indywidualne konsultacje – godz. 16-19;
  • kolacja – godz. 19-20;
 • 13 marca br.
  • obrady – godz. 8.30-13.30.;
  • podsumowanie konferencji – godz. 13.30;
  • obiad – godz. 14.