Logo-jacek

Szanowni Państwo,

 

w tym miejscu będziemy prezentować informacje o najważniejszych inicjatywach dotychczas podejmowanych przez nas. Chodzi tu przede wszystkim o dwie konferencje: szkoleniową (czerwiec) i naukową (wrzesień).

W 2012 r. odbyły się pierwsze edycje naszych inicjatyw: Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa pt. "Pomoc materialna dla doktorantów" oraz Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Współczesne problemy nauki i szkolnictwa wyższego". We wrześniu 2012 r. wydaliśmy publikację pt. Prawo o szkolnictwie wyższym. Nowe prawo - aktualne problemy - dostępną w repozytorium UMK.

W czerwcu 2013 r. odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów, podczas której zaprezentowana została publikacja pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów w szkołach wyższych oraz jednostkach naukowych. Zbiór aktów prawnych z wprowadzeniem. We wrześniu 2013 r. odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Współczesne problemy nauki i szkolnictwa wyższego. Podczas konferencji zaprezentowano również publikację pod tym samym tytułem.

Chcąc dynamicznie reagować na potrzeby osób zwiazanych ze szkolnictwem wyższym, w 2014 r. miała miejsce odsłona kolejnej formuły działalności ukierunkowanej na upowszechnianie wiedzy. W dniu 7 marca br. odbyła się I edycja kursu pt. Zasady pobierania opłat za studia i usługi edukacyjne, w tym odpłatności za drugi kierunek i dodatkowe punkty ECTS. W dniach 16-18 czerwca 2014 r. odbyła się trzecia Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów, podczas której uczestnicy - za pośrednictwem Repozytorium UMK w Toruniu - otrzymali dostęp do publikacji pt. Pomoc materialna dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism. W dniu 19 września br. odbył się kurs dokształcający pt. Zasady obliczania dochodu oraz postępowanie w przedmiocie stypendium socjalnego i tzw. dopłaty mieszkaniowej. Wraz z początkiem nowego roku akademickiego uruchomione seminaria - przedsięwziącia adresowane dla niewielkiej liczby uczestników. Pierwsze z nich odbyło się w d niu 17 października 2014 r.  - pt. Aktualne problemy pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, a w dniu 5 listopada 2014 r. drugie - pt. Kierunki orzecznictwa sądów administracyjnych w tzw. sprawach stypendialnych, w którym wziął udział - w charakterze wykładowcy - prof. Jan Paweł Tarno, wybitny znawca tytułowej problematyki.

Wraz z początkiem 2015 roku Wydział przystąpił do rozbudowy oferty seminariów i warsztatów. Już w dniu 30 stycznia 2015 r. odbyło się pierwsze seminarium pt. Dobre praktyki w zakresie współpracy uczelni z pracodawcami i ich wpływ na jakość kształcenia, które poprowadził Pan Marcin Wojtkowiak, ekspert PKA; w dniach 17-18 marca 2015 r. odbyła się druga edycja ww. seminarium. W najbliższym czasie odbędzie się seminarium poświęcone obsłudze studentów zagranicznych (15 maja br.), a także czwarta edycja konferencji pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów (1-3 czerwca br.). Z uwagi na zapotrzebowanie, kolejne seminaria odbywały się w następujących terminach: 22-23 czerwca 2015 r. - pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów; 9-10 września 2015 r. - również poświęcona pomocy materialnej; 16 września 2015 r. - Wydawanie decyzji w sprawach z zakresu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów; 17 września 2015 r. - Postępowanie odwoławcze i nadzorcze oraz tryby nadzwyczajne w sprawach z zakresu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów; 18 września 2015 r. - Regulaminy przyznawania pomocy materialnej i inne akty prawne. W dniach 16-17 listopada 2015 r. odbyło się seminarium pt. Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów i doktorantów, a w dniu 1 grudnia 2015 r. - Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim.

W 2016 r., w dniach 6-8 czerwca, odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów. Zgromadziła ona blisko 130 uczestników, reprezentujących uczelnie i instytuty PAN z całej Polski. Jest to największe środowisko przedsięwzięcie, które gromadzi osoby - pracowników - zajmujące się pomocą materialną dla studentów i doktorantów. Dodatkowo, w tym roku zorganizowaliśmy cykl seminariów poświęconych pomocy materialnej - zarówno otwartych, jak i zamkniętych - przeprowadzonych na zlecenie wybranych uczelni.

Wraz z początkiem 2017 roku miała miejsce nowa odsłona naszej działalności. Przede wszystkim formalnie powstała Pracownia Szkoleniowo-Doradcza Jacek Pakuła. W tym również roku odbędzie się kolejna, VI edycja największego branżowego przedsięwzięcia, jakim jest Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów. We współpracy z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego zapraszamy do udziału - konferencją będzie mieć miejsce w dniach 12-14 czerwca 2017 r. Nieco wcześnie, bo w dniach 3-5 kwietnia 2017 r. odbędzie się I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Prodziekanów ds. Studenckich.