Logo-jacek

W dniac 17-9 czerwca 2013 r. w Toruniu odbywała się II Ogólnopolska Konferencja pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów, współginansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Organizatorami byli: Samorząd Doktorantów UMK w Toruniu, Samorząd Studencki i Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici.

Patronat nad konferencją w 2013 roku objęli:
prof. dr hab. Wiesław Banyś - Przewodniczacy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
prof. dr hab. Roman Hauser - Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego,
prof. dr hab. Michał Kleiber - Prezes Polskiej Akademii Nauk,
dr hab. Irena Lipowicz - Rzecznik Praw Obywatelskich,
Piotr Müller - Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej,
Piotr Całbecki - Marszałek Województwa Kujawsko-Pomoskiego,
Michał Zaleski - Prezydent Miasta Torunia,
prof. dr hab. Andrzej Tretyn - Rektor UMK w Toruniu
dr hab. Tomasz Justyński, prof. UMK - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu.
 
Patronat medialny sprawowały: Forum Akademickie, Edukacja Prawnicza i Dziennik Gazeta Prawna.

Celem konferencji jest upowszechnianie wiedzy w zakresie szeroko rozumianej pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, a także wymiana doświadczeń w tym obszarze oraz sformułowanie postulatów dotyczących zmian w systemie pomocy materialnej oraz przedstawienie ich Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W stosunku do roku poprzedniego - rozszerzono krąg adresów o studentów i osoby zajmujące się pomocą materialną dla studentów, a nadto problematyka konferencji uwzględniała stypendia doktoranckie i tzw. projakościowe. Nadto, uczestnikom zaprezentowano kwestie związane z opłatami za tzw. drugi kierunek. Odnotowania wymaga fakt, że podczas konferencji zaprezentowano publikację pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów – zbiór podstawowych aktów prawnych z wprowadzeniem o charakterze komentarza do przepisów dotyczących pomocy materialnej.

W bieżącym roku konferencja cieszyła się sporym zainteresowaniem, wzięło w niej udział ponad 120 osób reprezentujących uczelnie i jednostki naukowe PAN z całej Polski. Uczestnicy wyrazili gotowość spotkania się za rok. Dla jeszcze większego komfortu uczestników formuła zostanie zmodyfikowana i wzbogacona o nowe panele, zaś czas trwania konferencji wydłużony o jeden dzień. Organizatorzy już dziś zapowiadają, że kolejna – III Ogólnopolska Konferencja pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów odbędzie się w Toruniu w dniach 15-18 czerwca 2014 r. Dodatkowe informacje – również o innych inicjatywnych z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego – można znaleźć na stronie internetowej konferencji dostępnej pod adresem: www.fpm.umk.pl