Logo-jacek

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów w szkołach wyższych oraz jednostkach naukowych to zbiór aktów prawnych poprzedzony obszernym omówieniem tytułowej problematyki, adresowany do pracowników administracyjnych, studentów i doktorantów – członków komisji stypendialnych, a nadto do rektorów, dziekanów i dyrektorów instytutów naukowych, zajmujących się pomocą materialną.

W obszernym wprowadzeniu zaprezentowano podstawowe kwestie związane z przyznaniem pomocy materialnej, uwzględniając problematykę statusu prawnego potencjalnych beneficjentów, organów zajmujących się przyznawaniem pomocy materialnej, świadczeń pomocy materialnej, wreszcie postępowania w tym przedmiocie, poparte orzecznictwem wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Niniejsza praca została zaprezenstowana podczas II Ogólnopolskiej Konferencji pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów, która odbyła się w Toruniu w dniach 17-19 czerwca br. Publikacja w pierwszej kolejności trafiła do uczesniktów konferencji. Dodatkowo, można zakupić egzemplarz bezpośrednio u wydawcy, tj. Eikon Studio lub w Księgarni Naukowej UMK w Toruniu.

Odsyłamy również do mięsiecznika Forum Akademickie nr 10/2013 , w którym ukazała się recenzja autorstwa Pawła Raźnego niniejszej publikacji.