Logo-jacek

 

W dniach 16-18 czerwca 2014 r. w Toruniu odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów.

W konferencji wzięło udział ponad 150 osób z całej Polski - przede wszystkim pracowników zajmujacych się przyznawaniem pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, członków komisji stypendialnych. Wśród uczestników znaleźli się również prodziekani oraz licznie reprezentowani kierowniki działów spraw studenckich.

Program konferencji uwzględniał takie panele jak: zasady obliczania dochodu, kryteria stypendiów naukowych, postępowanie administracyjne. Dopełnieniem było omówienie przepisów dotyczących stypendiów specjalnych dla osób niepełnosprawnych, zapomóg, ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej.

Wykład otwarcia wygłosił prof. Jan Paweł Tarno z Uniwersytetu Łódzkiego, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego - zatytułowane: Kierunki orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego w tzw. sprawach stypendialnych – stan obecny, wyzwania i perspektywy.

Podczas konferencji do uczestników trafiła również publikacja pt. Pomoc materialna dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism - dostępna w Repozytorium UMK w Toruniu.

Patronat nad tegoroczną edycją objęli:

  • prof. Lena Kolarska-Bobińska -  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  • Krzysztof Kwiatkowski - Prezes Najwyższej Izby Kontroli,
  • prof. Michał Kleiber - Prezes Polskiej Akademii Nauk,
  • prof. Wiesław Banyś - Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
  • Marta Dendys - Przewodnicząca Krajowej Reprezentacji Doktorantów,
  • Piotr Müller - Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Piotr Całbecki - Marszałek Województwa Kujawsko-Pomoskiego,
  • Michał Zaleski - Prezydent Miasta Torunia,
  • prof. Andrzej Tretyn - Rektor UMK w Toruniu,
  • prof. Tomasz Justyński - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu.

Organizatorem konferencji był Samorząd Doktorantów UMK w Toruniu oraz Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu.