Logo-jacek

 

Szanowni Państwo, w tym miejscu będą publikowane informacje o wykładowcach w ramach IX Konferencji. 

 

Doświadczenia poprzednich edycji ukazały złożoność i wieloaspektowość problematyki świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów. Toruńska konferencja, wyróżniająca się szczególnie wysokim poziomem merytorycznym, stanowi ważne forum wymiany myśli oraz stwarza uczestnikom możliwość podniesienia kwalifikacji. W konferencji - w roli wykładowców dotychczas wystąpili:

  • sędziowie sądów administracyjnych: SNSA dr Wiesław Czerwiński, SWSA Jarosław Wichrowski i SWSA Joanna Brzezińska;

  • praktycy: dr Monika Stachowiak-Kudła, Marcin Chałupka, Aleksander Jakubowski, Sebastian Gajewski, Piotr Majewski, Adam Szot, Piotr Pokorny, Piotr Szumliński, dr Małgorzata Szalewska, dr Marzena Szabłowska-Juckiewicz, dr Michał Leciak, dr Mariusz Zagórski, dr Paweł Dańczak, dr hab. Robert Suwaj, prof. PW.

Począwszy od III edycji konferencji (2014 r.) wprowadzono formułę wykładu otwierającego nasze przedsięwzięcie - od samego początku aktualne sprawy z zakresu pomocy materialnej na kanwie orzeczeń Naczelnego Sądu Administracji prezentuje Pan Profesor Jan Paweł Tarno.