Logo-jacek

 

I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Kierowników Studiów Doktoranckich miała miejsce w Łodzi w dniach 14-16 maja 2018 r.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Zakład Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz nasza Pracownia Szkoleniowo-Doradcza.

Patronat nad konferencję objęli: Prof. Marek Zirk-Sadowski - Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Pani Prof. Agnieszka Liszewska - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwerystetu Łodzkiego, a także Krajowa Reprezentacja Doktorantów i miesięcznik Forum Akademickie.

Program konferencji koncentrował się wokół odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów wydawania decyzji w indywidualnych sprawach doktorantów. Chodzi tu o postępowanie rekrutacyjne, tok studiów, ale i pomoc materialną. Program uwzględniał również problematykę tworzenia prawa zakładowego, w szczegółowości projektowanie regulaminów i uchwał oraz wydawanie zarządzeń przez P.T. Kierowników Studiów Doktoranckich. W związku z projektowanymi pracami legislacyjnym wyodrębniono również blok poświęcony tzw. ustawie 2.0.

 

Program I edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Kierowników Studiów Doktoranckich (Łódź, 14-16 maja 2018 r.)