Logo-jacek

 

W Toruniu w dniach 1-3 kwietnia 2019 r. miała miejsce III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Prodziekanów ds. Studenckich.

Organizatorem niniejszego przedsięwzięcia jest Zakład Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz nasza Pracownia Szkoleniowo-Doradcza.

Program trzeciej edycji ogólnokrajowej konferencji był skoncentrowany przede wszystkim na nowym prawie. Przypomnieć należy, że z dniem 1 października 2018 r. weszła w życie ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Wykład inaugurujący konferencję wygłosił Pan Prof. Jan Paweł Tarno, przedstawiając aktualne orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach studenckich. W dalszej kolejności Pani dr  Daria Gęsicka zaprezentowała wystapienie pt. Efekty pracy intelektualnej studentów — czyją są własnością i jak z nich korzystać? Podczas drugiego dnia obrad Pan dr Aleksander Jakubowski omówił sprawy studenckie skupione wokół bloków: "Regulamin studiów", "Rekrutacja studentów", "Prawa i obowiązki studentów" oraz "Wydawanie aktów indywidualnych w sprawach studentów poza KPA", a mgr Jacek Pakuła przedstawił problematykę pomocy materialnej dla studentów. Trzeci dzień obrad poświecony był w całości stosowaniu Kodeksu postępowania administracyjnego w indywidualnych sprawach studentów, a panel ten przeprowadził Pan dr hab. Robert Suwaj, prof. PW.

Program III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Prodziekanów ds. Studenckich (Toruń 1-3 kwietnia 2019 r.)