Logo-jacek

 

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informuję, że powracają cykliczne bezpłatne spotkania z cyklu pn. Aktualne problemy pomocy materialnej dla studentów.

Instutut Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki wraz z Pracownią Szkoleniowo-Doradczą Jacek Pakuła, przy wsparciu partnera technologicznego ClickMeeting organizuje webinar pt. Zapomogi i stypendia dla studentów z Ukrainy.

Webinary adresowane są do P.T. Pracowników uczelni i instytutów naukowych oraz instytutów badawczych, odpowiedzialnych za pomoc materialną dla studentów i doktorantów.

Program spotkania koncentruje się wokół praktycznych aspektów przyznawania świadczeń pomocy materialnej, ze szczególnym uwzględnieniem tytułowej zapomogi i stypendium socjalnego, o jakie mogą ubiegać się studenci z Ukrainy.

Dla wygody P.T. Uczestników - w szczególności pracowników administracyjnych odpowiedzialnych za przyznawanie stypendiów i zapomóg - przygotowaliśmy cztery terminy spotkań (program każdego ze spotkań jest taki sam, należy wybrać tylko jeden termin).

Dodatkowe informacje i rejestracja tutaj.

Partner technologiczny:

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: webinar@fpm.edu.pl