Logo-jacek

 

Szanowni Państwo,

 

z przyjemnością zapraszamy do udziału w cyklicznych spotkaniach pod nazwą: Aktualne problemy pomocy materialnej dla studentów.

Jest to nowy cykl spotkań, adresowany przede wszystkim do P.T. Uczestników szkoleń zamawianych (zamkniętych - organizowanych na zlecenie uczelni), a także Osób, które w ostatnim czasie brały udział w kursach poświęconych pomocy materialnej.

Rejestracja odbywa się za pośrednictwiem formularza dostępnego na platformie ClickMeeting (kliknij tutaj). Osoby chcące wziąć udział w webinarze zostaną poproszone o podanie m.in. adresu e-mail (na który otrzymają Państwo potwierdzenie) oraz numeru telefonu (który będzie przydatny wyłącznie w celu potwierdzenia adresu).

Uwaga, osoby, które uczestniczą bez ponoszenia opłaty (szczegóły poniżej) w polach typu "dane do faktury" mogę wpisać np. zero (0), albo inny symbol (-).

 

Plan każdego spotkania będzie obejmować dwa bloki: pierwszy poświęcony wybranemu zagadnieniu procesowemu oraz drugi - omówienie ważnego wyroku.

Pierwszy webinar z cyklu pn. Aktualne problemy pomocy materialnej dla studentów odbędzie się w dniu 4 lutego 2021 r. w godz. 8.30-.11.15. Program koncentruje się wokół takich tematów:

I. Terminy w postępowaniu w przedmiocie przyznania pomocy materialnej dla studentów:

 • terminy do złożenia wniosków w przedmiocie przyznania świadczeń pomocy materialnej
 • wezwanie do uzupełnienia braków formalnych
 • pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia
 • braki formalne a nowy wniosek o przyznanie świadczenia
 • zażalenie na rozstrzygnięcie w przedmiocie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia
 • uchybienie terminowi do złożenia zażalenia
 • odwołanie złożone po terminie
 • przykłady ww. pism

II. Alimenty - są czy ich nie ma, czyli sztuka pisania uzasadnień na kanwie wyroku NSA z 13 stycznia 2021 r. (sygn. III OSK 2858/21):

Opłaty:

 • bezpłatnie dla:
  • Przedstawicieli uczelni, które w latach 2020-2021 korzystały ze szkolenia zamkniętego
  • Uczestników kursu pt. Pomoc materialna dla studentów (edycje: wrzesień 2020 r., październik 2020 r.)
 • 200 zł - pozostali Uczestnicy (Vat zw., dotyczy również uczelni niepublicznych).

Wykładowca: mgr Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, w latach 2013-2016 pełnomocnik Dziekana WPiA UMK ds. Kontaktów z Interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców Wydziału Prawa i Administracji UMK. Pomysłodawca cyklu projektów naukowo-szkoleniowych, w tym organizowanej od 2012 r. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów.
 

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: pracownia@fpm.edu.pl