Logo-jacek

Idea webinarów KSD polega na prezentacji wybranych zagadnień i adresowana jest w szczególnosci do P.T. Osób, które chcą przyswoić albo uporządkować wiedzę z zakresu prawnych aspektów prowadzenia szkół doktorskich.

Nie konkurują one z tematyką Ogólnoposkiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Dyrektorów i Kadry Kierowniczej Szkół Doktorskich. Inny jest po prostu poziom analizy tych zagadnień. Podczas webinarów prezentujemy ramy prawne, zakres stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i omawiamy przykładowe rozstrzygniecia, a konferencja koncentruje się na wybranych aspektach, np. na problemie, jaki dostrzegł w ostatnim czasie Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrując skargę kasacyjną niedoszłego doktoranta. Oczywiście, webinary obejmują swoim zakresem aktualne orzecznictwo i problemy związane z wybraną tematyką - są bardziej szczegółowe i obejmują również zagadnienia podstawowe

Zaproszenie do pobrania

Poniżej przedstawiamy wybrane webinary:

  • Rekrutacja do szkoły doktorskiej (17 marca 2022 r.) szczegóły
  • Ocena śródokresowa w szkole doktorskiej (24 marca 2022 r.) szczegóły
  • Skreślenie z listy doktorantów (obejmuje dwa spotkania: 31 marca oraz 7 kwietnia 2022 r.) szczegóły

Każdy z webinarów odbywa się w następującej formule:

  • 9.00-10.30 - obrady
  • 10.30-10.45 - przerwa
  • 10.45-12.15 - obrady
  • Dopuszcza się przedłużenie webinaru o ok. 30 minut uwzględniając dodatkowe pytania.

Każdy z P.T. Uczestników ma dostęp do mikrofonu; zadawanie pytań możliwe jest również dzięki opcji chatu. Spotkania odbywają się w czasie rzeczywistym. Dzień przed terminem webinaru na podany adres e-mail przesyłane są materiały szkoleniowe.

W przypadku propozycji tematów lub pytań zapraszamy do kontaktu:
webinar@fpm.edu.pl lub: Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl