Logo-jacek

Webinar pt. Rekrutacja do szkoły doktorskiej

Data: 17 marca 2022 r., godz. 9.00-12.15.

Rejestracja odbywa się za pośrednictwiem formularza dostępnego na platformie ClickMeeting (kliknij tutaj).

Osoby chcące wziąć udział w webinarze zostaną poproszone o podanie m.in. adresu e-mail (na który otrzymają Państwo potwierdzenie) oraz numeru telefonu (który będzie przydatny wyłącznie w celu potwierdzenia adresu).

Zaproszenie do pobrania

Adresaci: P.T. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie szkoły doktorskiej; uczestniczące w procesie rekrutacji. Podczas spotkania zostanie zaprezentowane najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych w przedmiocie przyjęcia do szkoły doktorskiej zapadłe na kanwie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Program obejmuje m.in.:

• Podstawy prawne postępowania rekrutacyjnego z uwzględnieniem Covid-19
• Autonomia i uszczegółowienie a niezgodność z przepisami prawa
• Postępowanie rekrutacyjne jako konkurs
• Uchwała rekrutacyjna – elementy postępowania
• Rekrutacja a dopuszczalność przyjęcia doktoranta w trybie przeniesienia
• Możliwość aplikowania doktorantów odbywających dotychczasowe studia doktoranckie
• Organy prowadzące postępowanie
• Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego
• Etapy konkursu i ocena kandydata do szkoły doktorskiej
• Przyjęcie do szkoły doktorskiej a dodatkowe warunki
• Wpis na listę doktorantów szkoły doktorskiej – forma prawna i zakres informacji
• Odmowa przyjęcia do szkoły doktorskiej
• Budowa decyzji administracyjnej
• Przykładowe uzasadnienia decyzji negatywnych
• Postępowanie odwoławcze
• Skarga na decyzję w przedmiocie odmowy przyjęcia do szkoły doktorskiej a skarga na bezczynność organu
• Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych w przedmiocie rekrutacji do szkół doktorskich

Opłata: (obejmuje udział w spotkaniu, materiały szkoleniowe, numerowany certyfikat w formacie pdf, konsultacje po szkoleniu)

  • 250 zł (Vat zw.; dotyczy również uczeni niepublicznych).

Wykładowca: mgr Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, w latach 2013-2016 pełnomocnik Dziekana WPiA UMK ds. Kontaktów z Interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców Wydziału Prawa i Administracji UMK. Pomysłodawca cyklu projektów naukowo-szkoleniowych, w tym Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Dyrektorów i Kadry Kierowniczej Szkół Doktorskich.

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: webinar@fpm.edu.pl