Logo-jacek

Webinar pt. Skreślenie z listy doktorantów

Data: kurs 2-dniowy obejmujący spotkanie w dniach 31 marca i 6 kwietnia 2022 r., w godz. 9.00-12.15

Rejestracja odbywa się za pośrednictwiem formularza dostępnego na platformie ClickMeeting (kliknij tutaj).

Osoby chcące wziąć udział w webinarze zostaną poproszone o podanie m.in. adresu e-mail (na który otrzymają Państwo potwierdzenie) oraz numeru telefonu (który będzie przydatny wyłącznie w celu potwierdzenia adresu).

Zaproszenie do pobrania

 

Adresaci: P.T. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie szkoły doktorskiej; uczestniczące w procesie rekrutacji. Podczas spotkania zostanie zaprezentowane najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych w przedmiocie przyjęcia do szkoły doktorskiej zapadłe na kanwie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Program obejmuje m.in.:

 • Cel i zadania skreślenia z listy doktorantów
 • Prawne ramy postępowania w przedmiocie skreślenie z listy doktorantów
 • Stosowanie przepisów Kodeksu postepowania administracyjnego
 • Organy prowadzące postępowanie i uczestniczące w postępowaniu
 • Przesłanki wszczęcia postępowania
 • Wynik postępowania
 • Struktura rozstrzygnięcia w przedmiocie skreślenie z listy doktorantów
 • Elementy uzasadnienia oceny śródokresowej
 • Prawo do odwołania i prawo do sądu
 • Przykłady uzasadnień obejmujące stan faktyczny związany z obligatoryjnymi i fakultatywnymi przesłankami wszczęcia postępowania w przedmiocie skreślenia z listy doktorantów.

Opłata: (obejmuje udział w dwóch dniach: 31 marca i 7 kwietnia 2022 r., materiały szkoleniowe, numerowany certyfikat w formacie pdf, konsultacje po szkoleniu)

 • 450 zł (Vat zw.; dotyczy również uczeni niepublicznych).

Wykładowca: mgr Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, w latach 2013-2016 pełnomocnik Dziekana WPiA UMK ds. Kontaktów z Interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców Wydziału Prawa i Administracji UMK. Pomysłodawca cyklu projektów naukowo-szkoleniowych, w tym Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Dyrektorów i Kadry Kierowniczej Szkół Doktorskich.

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: webinar@fpm.edu.pl