Logo-jacek

W Toruniu w dniach 11-13 marca 2019 r. miała miejsce VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów.

Zgromadziła ponad 100 uczestników reprezentujących blisko 50 uczelni z całej Polski.

Organizatorem niniejszego przedsięwzięcia był Zakład Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz nasza Pracownia Szkoleniowo-Doradcza.

Patronat nad konferencję objęli: Pan Prof. Marek Zirk-Sadowski - Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Pani Prof. Agnieszka Liszewska - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Program ósmej edycji ogólnokrajowej konferencji był skoncentrowany przede wszystkim na nowym prawie. Przypomnieć należy, że z dniem 1 października 2018 r. weszła w życie ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - jednak nowe przepisy dotyczące pomocy materailnej zaczną obowiązywać od dnia 1 października 2019 r.

Ustawa nakłada na uczelnie m.in. obowiązek opracowania nowego regulaminu świadczeń dla studentów, którego postanowienia będą odpowiednio stosowane wobec doktorantów. W szkołach doktorskich obecne będą powszechne stypendia, ale doktoranci kształcący się na dotychczasowych zasadach ciągle będą korzystać z pomocy materialnej, stypendium doktoranckiego i tzw. projakościowego. Wprowadzono m.in. zmiany w zakresie dostępu do pomocy materialnej (okres 6 lat), stypendium rektora na I roku (studenci-sportowcy). W przypadku osób z niewielkim dochodem obligatoryjne stało się przedłożenie zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji rodzinnej i majątkowej, zaś jako wyjątek pozostawiono możliwość przyznania stypendium mimo braku takiego zaświadczenia.

Program VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów (Toruń 11-13 marca 2019 r.)