Logo-jacek

 

Szanowni Państwo,

 

w ostatnich tygodniach w przestrzeni medialnej pojawiały się wiadomości o planowanej reformie, skoncentrowane przede wszystkim wokół wyprowadzenia stypendiów socjalnych i stypendiów dla osób niepełnosprawnych do ośrodków pomocy społecznej oraz centralizacji procesu przyznawania świadczeń pomocy materialnej.

 

Zaprezentowano również projekt pt. Reforma systemu pomocy materialnej dla studentów – realizowany przez badaczy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Przedłożony materiał – raport pt. System pomocy materialnej dla studentów w Polsce – diagnoza i kierunki możliwych zmian – ujawnił potrzebę przygotowania odrębnego stanowiska, uwzględniającego rzeczywiste problemy i realne wyzwania, jakim nowy system pomocy materialnej dla studentów powinien sprostać.

Rejestracja udziału w webinarach -> harmonogram konsultacji

Niewątpliwie dotychczasowe rozwiązania prawne nie są wolne od wad. Reforma systemu pomocy materialnej dla studentów jest potrzebna. Nie można jednak tworzyć przepisów prawnych w taki sposób, że nie rozwiązuje się dotychczasowych trudności i jednocześnie tworzy się nowe problemy.

 

Dlatego zdecydowaliśmy się na przygotowanie własnych postulatów w przedmiocie reformy. Powołalismy w tym celu Zespół ds. pomocy materialnej dla studentów. Do prac zaproszeni zostali eksperci – praktycy mogący pochwalić się nie tylko doświadczeniem w zakresie przyznawania pomocy materialnej, ale i konkretnymi osiągnięciami. Od 2012 roku odbywa się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów, która gromadzi liczne grono pracowników uczelni, odpowiedzialnych za tytułowe stypendia i zapomóg.

 

Nasz Zespół przygotował zbiór postulatów w zakresie pomocy materialnej dla studentów. Chcemy je przedstawić, aby każdy z Państwa mógł je ocenić.

 

Mając na uwadze powyższe do udziału w cyklu webinarów zaprosiliśmy P.T. Osoby odpowiedzialne za pomoc materialną. Udało na się zrealizować webinary w dniach: 28-29 VI oraz 1-2 VII br. Wzięło w nich udział blisko 100 uczelni publicznych; uczestnicy reprezentowali również uczelnie niepubliczne.

 

Wyrażamy serdeczne podziękowanie za Państwa udział, każdą uwagę oraz wsparcie okazane podczas naszych prac. Niebawem przedstawimy finalny projekt środowiskowych załóżeń mając nadzieję, że zyska on aprobatę środowiski studenckich oraz Ministra Edukacji i Nauki.

 

mgr Jacek Pakuła
Przewodniczący Zespołu ds. pomocy materialnej dla studentów