Logo-jacek

Publikacja pt. Prawo o szkolnictwie wyższym. Nowe prawo - aktualne problemy to efekt wspólnego projektu Samorządu Studenckiego, Samorządu Doktorantów i Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Doktorantów UMK w Toruniu. Zaznaczyć również należy, że bez finansowanego wspracia Dziekana Wydziału Prawa i Administracji i Rektora UMK w Toruniu, a także bez życzliwości Pani Dyrektor TNOiK "Dom Organizatora" w Toruniu nie byłoby możliwe wydanie i wydrukowanie niniejszej książki.

Mając na względzie upowszechnianie treści zawartych w prezentowanej publikacji poprzez nieodpłatny dostęp dla osób zainteresowanych problematyką szkolnictwa wyższego, a zwłaszcza dla studentów i doktorantów, udostępniliśmy niniejszy tom w Repozytorium UMK w Toruniu.

Prezentowana publikacja doczekała się dwóch not recenzyjnych, tj.:

  • w Przeglądzie Prawniczym Uniwersytetu Warszawskiego (Nr 3/4-2012) autorstwa Sebastiana Gajewskiego i Aleksandra Jakubowskiego,
  • oraz w Forum Akademickie (nr 1/2013) autorstwa Marcina Chałupki.