Logo-jacek

 

Kurs pt. Prawne aspekty wydawania decyzji w sprawach studenckich - II edycja

Rejestracja odbywa się za pośrednictwiem formularza dostępnego na platformie ClickMeeting (kliknij tutaj). Osoby chcące wziąć udział w webinarze zostaną poproszone o podanie m.in. adresu e-mail (na który otrzymają Państwo potwierdzenie) oraz numeru telefonu (który będzie przydatny wyłącznie w celu potwierdzenia adresu)

Adresaci: P.T. Prodziekani ds. Studenckich oraz Zastępcy Dyrektorów Instytutów ds. Studenckich.

Data (zawsze w godz. 8.30-11.10): 16 listopada, 18 listopada, 23 listopada i 25 listopada br.

Program obejmuje m.in.:

  • 16 XI br.: opłaty za studia, zwalnianie z opłat i urlopy studenckie;
  • 18 XI br.: skreślenie z listy studentów, wpis warunkowy i powtarzanie roku, przeniesienie z innej uczelni;
  • 23 XI br.: postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego, wznowienie studiów;
  • 25 XI br.: postępowanie ze studentem wykazującym dochody zerowe, odpowiedzialność dyscyplinarna studentów.

 

Opłata za 4 webinary wynosi: 600 zł (Vat zw., dotyczy również uczelni niepublicznych), materiały szkoleniowe, numerowany certyfikat w formacie pdf, konsultacje po kursie, dostęp do materiałów video (w terminie do 5 dni od dnia webinaru).

Wykładowca: mgr Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, w latach 2013-2016 pełnomocnik Dziekana WPiA UMK ds. Kontaktów z Interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców Wydziału Prawa i Administracji UMK. Pomysłodawca cyklu projektów naukowo-szkoleniowych, w tym organizowanej od 2017 r. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Prodziekanów ds. Studenckich.
 

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: pracownia@fpm.edu.pl