Logo-jacek

 

Webinar pt. Skreślenie z listy studentów

Data:

  • 5 października 2020 r., godz. 12.00-14.40 rejestracja kliknij tutaj
  • 6 października 2020 r., godz. 12.00-14.40 rejestracja kliknij tutaj

Rejestracja odbywa się za pośrednictwiem formularza dostępnego na platformie ClickMeeting. Osoby chcące wziąć udział w webinarze zostaną poproszone o podanie m.in. adresu e-mail (na który otrzymają Państwo potwierdzenie) oraz numeru telefonu (który będzie przydatny wyłącznie w celu potwierdzenia adresu).

Program obejmuje m.in.:

  • wszczęcie postępowania w przedmiocie skreślenia z listy studentów
  • przesłanki skreślenia z listy studentów
  • uzasadnianie decyzji w przedmiocie skreślenia z listy studentów

Adresaci: P.T. Prodziekani ds. Studenckich oraz Zastępcy Dyrektorów Instytutów ds. Studenckich.

Opłaty: bezpłatnie

Wykładowca: mgr Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, w latach 2013-2016 pełnomocnik Dziekana WPiA UMK ds. Kontaktów z Interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców Wydziału Prawa i Administracji UMK. Pomysłodawca cyklu projektów naukowo-szkoleniowych, w tym organizowanej od 2017 r. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Prodziekanów ds. Studenckich.
 

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: pracownia@fpm.edu.pl