Logo-jacek

 

Webinar pt. Decyzja w przedmiocie odmowy przyjęcia do szkoły doktorskiej

Data: 30 września 2020 r., godz. 8.30-11.10

Rejestracja odbywa się za pośrednictwiem formularza dostępnego na platformie ClickMeeting (kliknij tutaj). Osoby chcące wziąć udział w webinarze zostaną poproszone o podanie m.in. adresu e-mail (na który otrzymają Państwo potwierdzenie) oraz numeru telefonu (który będzie przydatny wyłącznie w celu potwierdzenia adresu).

Program obejmuje m.in.:

  • Podstawy prawne postępowania rekrutacyjnego
  • Budowa decyzji administracyjnej ze szczególnym uwzględnieniem uzasadnienia
  • Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych w przedmiocie odmowy przyjęcia do szkoły doktorskiej

Adresaci: P.T. Dyrektorzy, Dziekani, Prorektorzy i Kadra Kierownicza szkół doktorskich, Pracownicy administracyjni odpowiedzialni za obsługę doktorantów oraz wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach doktorantów.

Opłaty: bezpłatnie

Wykładowca: mgr Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, w latach 2013-2016 pełnomocnik Dziekana WPiA UMK ds. Kontaktów z Interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców Wydziału Prawa i Administracji UMK. Pomysłodawca cyklu projektów naukowo-szkoleniowych, w tym organizowanej od 2018 r. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej poświęconej studiom doktorankim i szkołom doktorskim.
 

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: pracownia@fpm.edu.pl