Logo-jacek

Webinar pt. Ocena śródokresowa w szkole doktorskiej

Data: kurs 2-dniowy: 25 i 27 maja br., godz. 9.00-11.45

Rejestracja odbywa się za pośrednictwiem formularza dostępnego na platformie ClickMeeting (kliknij tutaj). Osoby chcące wziąć udział w webinarze zostaną poproszone o podanie m.in. adresu e-mail (na który otrzymają Państwo potwierdzenie) oraz numeru telefonu (który będzie przydatny wyłącznie w celu potwierdzenia adresu).

Zaproszenie do pobrania (wkrótce)

 

Adresaci: P.T. Osoby odpowiedzialne za kształcenie doktorantów w nowej formule, jaką jest szkoła doktorska – przedstawicieli uczelni, instytutów naukowych PAN i instytutów badawczych, a także osoby uczestniczące – na różnym etapie – w procesie tytułowej oceny śródokresowej.

Program kursu:                                                                                                                

 • Pojęcie i cele oceny śródokresowej
 • Ustawowe ramy oceny śródokresowej
 • Prawo wewnętrzne a ocena śródokresowa
 • Komisja oceniająca
 • Inne podmioty uczestniczące w ocenie śródokresowej
 • Szczegółowy harmonogram przeprowadzenia oceny śródokresowej
 • Realizacja indywidualnego planu badawczego jako przedmiot oceny śródokresowej
 • Dopuszczalność modyfikacji indywidualnego planu badawczego
 • Jawność wyniku oceny śródokresowej
 • Weryfikacja przeprowadzonej oceny śródokresowej
 • Ostateczny wynik oceny śródokresowej
 • Struktura rozstrzygnięcia w przedmiocie oceny śródokresowej
 • Elementy uzasadnienia oceny śródokresowej
 • Dodatkowe uprawnienie doktoranta wynikające z pozytywnej oceny śródokresowej
 • Skutki uzyskania negatywnej oceny śródokresowej
 • Monitoring i działania naprawcze

Opłaty: (obejmują udział w spotkaniu, materiały szkoleniowe, numerowany certyfikat w formacie pdf, konsultacje po szkoleniu).

Udział wyłącznie w szkoleniu pt. Ocena śródokresowa w szkole doktorskiej wynosi 380 zł (Vat zw., opłata całościowa za 2 dni szkolenia), dotyczy również uczelni niepublicznych.

Wykładowca: mgr Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, w latach 2013-2016 pełnomocnik Dziekana WPiA UMK ds. Kontaktów z Interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców Wydziału Prawa i Administracji UMK. Pomysłodawca cyklu projektów naukowo-szkoleniowych, w tym Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Dyrektorów i Kadry Kierowniczej Szkół Doktorskich.

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: webinar@fpm.edu.pl