Logo-jacek

 

Kurs pt. Szkoły doktorskie - prawne aspekty kształcenia doktorantów

Terminy webinarów (kurs obejmuje cztery spotkania, każde w godz. 8.30-11.10):

 • 17 listopada (wtorek)
 • 19 listopada (czwartek)
 • 24 listopada (wtorek)
 • 26 listopada (czwartek)

Rejestracja odbywa się za pośrednictwiem formularza dostępnego na platformie ClickMeeting (kliknij tutaj). Osoby chcące wziąć udział w webinarze zostaną poproszone o podanie m.in. adresu e-mail (na który otrzymają Państwo potwierdzenie) oraz numeru telefonu (który będzie przydatny wyłącznie w celu potwierdzenia adresu)

Program obejmuje m.in.:

I dzień:

 • Szkoła doktorska jako zorganizowana forma kształcenia doktorantów
 • Regulamin szkoły doktorskiej
 • Kluczowe elementy postępowania administracyjnego w indywidualnych sprawach doktorantów

II dzień:

 • Rekrutacja do szkoły doktorskiej
 • Indywidualny plan badawczy

III dzień:

 • Ocena śródokresowa
 • Doktorant a ocena parametryczna
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna doktorantów

IV dzień:

 • Skreślenie z listy doktorantów
 • Stypendia w szkole doktorskiej

Adresaci: P.T. Dyrektorzy, Dziekani, Prorektorzy i Kadra Kierownicza szkół doktorskich, Pracownicy administracyjni odpowiedzialni za obsługę doktorantów oraz wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach doktorantów.

Opłaty: 600 zł (Vat zw., dotyczy również uczelni niepublicznych); obejmuje udział w cyklu czterech spotkań, materiały szkoleniowe, numerowany certyfikat w formacie pdf, konsultacje po kursie.

Wykładowca: mgr Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, w latach 2013-2016 pełnomocnik Dziekana WPiA UMK ds. Kontaktów z Interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców Wydziału Prawa i Administracji UMK. Pomysłodawca cyklu projektów naukowo-szkoleniowych, w tym organizowanej od 2018 r. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej poświęconej studiom doktorankim i szkołom doktorskim.
 

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: pracownia@fpm.edu.pl