Logo-jacek

Webinar pt. Uzasadnianie decyzji w przedmiocie odmowy przyznania stypendium socjalnego

 

15 i 22 listopada 2022 r., w godz. 8.30-11.20. 

 

Rejestracja odbywa się za pośrednictwiem formularza dostępnego na platformie ClickMeeting (kliknij tutaj).
Osoby chcące wziąć udział w webinarze zostaną poproszone o podanie m.in. adresu e-mail (na który otrzymają Państwo potwierdzenie) oraz numeru telefonu (który będzie przydatny wyłącznie w celu potwierdzenia adresu).

Adresaci: P.T. Osoby odpowiedzialne za przyznawanie pomocy materialnej. Podczas spotkania zostanie zaprezentowane najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych w przedmiocie przyznania pomocy materialnej dla studentów zapadłe na kanwie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

I dzień (15 listopada br.) poświęcony jest strukturze decyzji administracyjnej, zaś II dzień (22 listopada br.) dotyczy uzasadnień w konkretnych stanach faktycznych.

 

Uwaga, zakłada się rozszerzenie programu o dodatkowe treści:

Program obejmuje m.in.:

  • struktura decyzji administracyjnej
  • zbyt wysoki dochód w rodzinie studenta
  • brak zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej
  • tłumaczenia studentów sprzeczne z doświadczeniem życiowym i logiką
  • niemożność ustalenia stanu faktycznego
  • jaskrawie niska kwota dochodu rodziny studenta
  • błędna kwalifikacja w przedmiocie dochodu utraconego na przykładzie zamknięcia działalności gospodarczej przez członka rodziny przy jednoczesnym rozpoczęciu działalności gospodarczej przez drugiego członka rodziny
  • powołanie się na obniżenie wynagrodzenia z powodu Covid-19 a aktualnie uzyskiwany dochód
  • samodzielność finansowa przy jednoczesnym braku jakichkolwiek dochodów
  • brak sformalizowanych alimentów

 

Opłaty obejmują udział w 2-dniowym szkoleniu, materiały szkoleniowe, numerowany certyfikat w formacie pdf, konsultacje po szkoleniu. Koszt z tytułu udział w webinarze wynosi 390 zł (Vat zw., również uczelnie niepubliczne).

Udział w webinarach: Uzasadnianie decyzji w przedmiocie odmowy przyznania stypendium socjalnego oraz Uzasadnianie decyzji w przedmiocie odmowy przyznania stypendium rektora = opłata łączna za oba wydarzenia wynosi 580 zł (Vat zw.). 

Wykładowca: mgr Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, związany z Instytutem Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki. Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu prawa akademickiego ze szczególnym uwzględnieniem pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, w latach 2013-2016 pełnomocnik Dziekana WPiA UMK ds. Kontaktów z Interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców Wydziału Prawa i Administracji UMK. Pomysłodawca cyklu projektów naukowo-szkoleniowych, w tym organizowanej od 2012 r. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów.
 

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: webinar@fpm.edu.pl