Logo-jacek

Webinar pt. Aktualnie problemy pomocy materialnej dla studentów w świetle najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych

Data: 27 września 2022 r., godz. 8.30-11.45

Rejestracja odbywa się za pośrednictwiem formularza dostępnego na platformie ClickMeeting (kliknij tutaj)

 


Osoby chcące wziąć udział w webinarze zostaną poproszone o podanie m.in. adresu e-mail (na który otrzymają Państwo potwierdzenie) oraz numeru telefonu (który będzie przydatny wyłącznie w celu potwierdzenia adresu).

 

Webinar adresowany jest do tzw. liderów stypendialnych w uczelni, odpowiedzialnych za przygotowanie projektów decyzji, a także rozstrzygnia spraw trudnych. Podczas szkolenia zostaną omówione zagadnienia problematyczne, na przykładzie wyroków uchylających decyzje stypendialne. Analiza uzasadnień ze wskazaniem na elementy, których zabrakło, ma pozwolić w przyszłości na wydanie decyzji prawidłowej. 

 

Program (aktualizacja) obejmuje m.in.:

  • alimenty i ich dokumentowanie 
  • ugoda sądowa i możliwość jej oceny przez organ stypendialny
  • opiekun faktyczny studenta
  • zaświadczenie z urzędu skarbowego a dokonywanie kolejnych rozliczeń strat z działalności gospodarczej

 

Adresaci: P.T. Osoby odpowiedzialne za przyznawanie stypendiów i zapomóg, w szczególności P.T. Przewodniczący komisji stypendialnych, Pełnomocnicy ds. pomocy mateterialnej, Kierownicy działów ds. pomocy materialnej, a także Prodziekani i Prorektorzy ds. Studenckich.

Opłaty: (obejmują udział w spotkaniu, materiały szkoleniowe, numerowany certyfikat w formacie pdf, konsultacje po szkoleniu) - opłata wynosi 250 zł.

Wszystkie ceny brutto (Vat zw.), dotyczy również uczelni niepublicznych.

Wykładowca: mgr Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, związany z Instytutem Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki. Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu prawa akademickiego ze szczególnym uwzględnieniem pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, w latach 2013-2016 pełnomocnik Dziekana WPiA UMK ds. Kontaktów z Interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców Wydziału Prawa i Administracji UMK. Pomysłodawca cyklu projektów naukowo-szkoleniowych, w tym organizowanej od 2012 r. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów.

 

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: webinar@fpm.edu.pl