Logo-jacek

Webinar pt. Zapomoga i stypendium dla osób niepełnosprawnych

 

Data: 13 września 2022 r., w godz. 11.45-14.35

Rejestracja odbywa się za pośrednictwiem formularza dostępnego na platformie ClickMeeting (kliknij tutaj -  wrzesień)

Osoby chcące wziąć udział w webinarze zostaną poproszone o podanie m.in. adresu e-mail (na który otrzymają Państwo potwierdzenie) oraz numeru telefonu (który będzie przydatny wyłącznie w celu potwierdzenia adresu)

 

Tematyka webinaru koncentruje się wokół dwóch świadczeń, o jakie mogą ubiegać się studenci: zapomogi oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem praktycznych problemów.

 

Program obejmuje m.in.:

  • przesłanki pozytywne i negatywne ubiegania się o pomoc materialną dla studentów
  • orzeczenie jako podstawa przyznania stypendium dla osób niepełnosprawnych
  • zmiany polegające na przedłużeniu ważności orzeczeń
  • trudna sytuacja życiowa a zapomoga
  • postępowanie w przedmiocie przyznania stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi
  • postępowanie ze studentami z Ukrainy w przedmiocie przyznania stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomog

 

Adresaci: P.T. Osoby odpowiedzialne za przyznawanie stypendiów i zapomóg, w szczególności P.T. Przewodniczący komisji stypendialnych, Pełnomocnicy ds. pomocy mateterialnej, Kierownicy działów ds. pomocy materialnej, a także Prodziekani i Prorektorzy ds. Studenckich.

Opłata: (obejmują udział w spotkaniu, materiały szkoleniowe, numerowany certyfikat w formacie pdf, konsultacje po szkoleniu): 

  • udział w webinarze = 250 zł (cena brutto, Vat zw., dotyczy również uczelni niepublicznych).

Wykładowca: mgr Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, związany z Instytutem Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki.. Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, w latach 2013-2016 pełnomocnik Dziekana WPiA UMK ds. Kontaktów z Interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców Wydziału Prawa i Administracji UMK. Pomysłodawca cyklu projektów naukowo-szkoleniowych, w tym organizowanej od 2012 r. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów.

 

 

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: webinar@fpm.edu.pl