Logo-jacek

Webinar pt. Stypendium rektora

 

Data: 11 października 2022 r., godz. 8.30-11.20

Rejestracja odbywa się za pośrednictwiem formularza dostępnego na platformie ClickMeeting (kliknij tutaj).

 

Osoby chcące wziąć udział w webinarze zostaną poproszone o podanie m.in. adresu e-mail (na który otrzymają Państwo potwierdzenie) oraz numeru telefonu (który będzie przydatny wyłącznie w celu potwierdzenia adresu).

Program obejmuje m.in.:

  • warunki ustawowe a kryteria regulaminowe stypendium rektora
  • uprawnienie studenta do ubiegania się o stypendium rektora a przesłanki negatywne
  • wniosek w przedmiocie przyznania stypendium rektora
  • termin do złożenia wniosku w przedmiocie przyznania stypendium rektora
  • postępowanie w przedmiocie przyznania stypendium rektora
  • pojęcie wyróżniających wyników w nauce
  • definiowanie osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych 
  • statut prawny olimpiad i zawodów sportowych o tytuł Mistrza Polski
  • sposób ustalania list rankingowych
  • obliczanie limitu 10% miejsc stypendialnych
 

Adresaci: P.T. Osoby odpowiedzialne za przyznawanie stypendiów i zapomóg, w szczególności P.T. Przewodniczący komisji stypendialnych, Pełnomocnicy ds. pomocy mateterialnej, Kierownicy działów ds. pomocy materialnej, a także Prodziekani i Prorektorzy ds. Studenckich.

Opłaty: (obejmują udział w spotkaniu, materiały szkoleniowe, certyfikat w formacie pdf, konsultacje po szkoleniu) - opłata wynosi 250 zł.

Wszystkie ceny brutto (Vat zw.), dotyczy również uczelni niepublicznych.

 

Wykładowca: mgr Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, związany z Instytutem Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki.. Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, w latach 2013-2016 pełnomocnik Dziekana WPiA UMK ds. Kontaktów z Interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców Wydziału Prawa i Administracji UMK. Pomysłodawca cyklu projektów naukowo-szkoleniowych, w tym organizowanej od 2012 r. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów.

 

 

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: webinar@fpm.edu.pl