Logo-jacek

Kurs pt. Pomoc materialna dla studentów - stypendium socjalne

 

 • 21, 23, 28 i 30 listopada 2022 r. w godz. 8.30-11.20

Rejestracja odbywa się za pośrednictwiem formularza dostępnego na platformie ClickMeeting (kliknij tutaj).

 

Osoby chcące wziąć udział w webinarze zostaną poproszone o podanie m.in. adresu e-mail (na który otrzymają Państwo potwierdzenie) oraz numeru telefonu (który będzie przydatny wyłącznie w celu potwierdzenia adresu).

 

Adresaci: P.T. Osoby rozpoczynają pracę ze stypendiami, powracające do pracy po przerwie, chcące uporządkować wiedzę. Omówione zostanie postępowanie z wnioskiem w przedmiocie przyznania stypendium socjalnego z uwzględnieniem praktycznych przykładów i najnowszego orzecznictwa. 

 

Kurs obejmuje cztery webinary (realizowane w godz. 8.30-11.20; przerwa około godz. 10 - kwadrans).

 

Program obejmuje takie zagadnienia jak:

I dzień:

 • prawne podstawy pomocy materialnej
 • organy przyznające stypendia i zapomogi
 • zasady postępowania administracyjnego w przedmiocie przyznania stypendium
 • status studenta a dostęp do pomocy materialnej
 • przesłanki przyznania stypendium socjalnego i zwiększenia tego świadczenia
 • wniosek w przedmiocie przyznania stypendium

II dzień:

 • odpowiednie stosowanie ustawy o świadczeniach rodzinnych i innych przepisów
 • dokumenty ilustrujące dochód oraz sytuację materialną
 • przebieg postępowania z uwzględnieniem środków dowodowych
 • zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej i udokumentowanie źródeł utrzymania
 • pojęcie rodziny studenta
 • tzw. samodzielność finansowa

III dzień:

 • dochody z gospodarstwa rolnego
 • alimenty
 • dochody z zagranicy
 • tzw. dochody pomijane

IV dzień:

 • dochód i jego przeliczanie
 • dochód uzyskany i dochód utracony

 

Opłata łączna za udział we wszystkich czterech dniach:

 • kurs wrześniowy 700 zł

(Vat zw., dotyczy również uczelni niepublicznych); płatność po szkoleniu na podstawie faktury do zapłaty.

 

Wykładowca: mgr Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, związany z Instytutem Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki.. Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, w latach 2013-2016 pełnomocnik Dziekana WPiA UMK ds. Kontaktów z Interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców Wydziału Prawa i Administracji UMK. Pomysłodawca cyklu projektów naukowo-szkoleniowych, w tym organizowanej od 2012 r. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów.

 

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: webinar@fpm.edu.pl