Logo-jacek

Webinar pt. Zmiany w pomocy materialnej dla studentów

 • 19 stycznia 2022 r., w godz. 8.30-11.45 - lista zamknięta. 

Zapraszam na szkolenie 11 lutego 2022 r., w godz. 8.30-11.45.

Rejestracja na termin 11 lutego br. odbywa się za pośrednictwiem formularza dostępnego na platformie ClickMeeting (kliknij tutaj). Osoby chcące wziąć udział w webinarze zostaną poproszone o podanie m.in. adresu e-mail (na który otrzymają Państwo potwierdzenie) oraz numeru telefonu (który będzie przydatny wyłącznie w celu potwierdzenia adresu).

Adresaci: P.T. Osoby odpowiedzialne za pomoc materialną dla studentów i doktorantów, przyznające stypendia i zapomogi.

 

Program koncentruje się wokół przepisów noweli ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - z dnia 17 listopada 2021 r., której przepisy zaczną obowiązywać od semestru letniego 2021/2022, jak również innych przepisów, które zostały zmienione w ostatnim czasie i weszły w zycie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

 

Program obejmuje takie zagadnienia jak:

 • zasada trwałości decyzji administracyjnych a zmiany w prawie, czyli które decyzje należy weryfikować
 • 12/14 semestrów zamiast 6 lat w dostępie do pomocy materialnej, czyli nowela ustawy PSWiN z dnia 17 listopada 2021 r. 
 • 6 lat liczone wstecz, a 12/14 semestrów liczone od semestru letniego 2021/2022 (?)
 • pojęcie roku jako 72 miesiące, czy jednak 54/60 miesięcy powiązanych z okresem stypendialnym
 • drugie równolegle odbywane studia I stopnia jako wyjątek, czy zasady przy niewliczaniu do okresu 12/14 semestrów (?)
 • urlopy rodzicielskie a dostęp do pomocy materialnej - fakt, czy prawo (?)
 • nowy próg a obowiązek złożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej
 • zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych a "Polski Ład"
 • świadczenia osłonowo-covidowe a zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta
 • przedłużenie ważności orzeczeń a stypendium dla osób niepełnosprawnych

 

Opłata - obejmuje udział w webinarze, materiały szkoleniowe, numerowany certyfikat w formacie pdf, konsultacje po szkoleniu - wynosi: 250 zł (Vat zw., dotyczy również uczelni niepublicznych); płatność po szkoleniu na podstawie faktury do zapłaty.

 

Wykładowca: mgr Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, w latach 2013-2016 pełnomocnik Dziekana WPiA UMK ds. Kontaktów z Interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców Wydziału Prawa i Administracji UMK. Pomysłodawca cyklu projektów naukowo-szkoleniowych, w tym organizowanej od 2012 r. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów.
 

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: webinar@fpm.edu.pl