Logo-jacek

Kurs pt. Pomoc materialna dla studentów - tryby nadzwyczajne weryfikacji decyzji

Data: 24, 26 i 31 stycznia 2021 r., godz. 8.30-11.45.

Rejestracja odbywa się za pośrednictwiem formularza dostępnego na platformie ClickMeeting (kliknij tutaj).
Osoby chcące wziąć udział w webinarze zostaną poproszone o podanie m.in. adresu e-mail (na który otrzymają Państwo potwierdzenie) oraz numeru telefonu (który będzie przydatny wyłącznie w celu potwierdzenia adresu).

Adresaci: P.T. Osoby odpowiedzialne za przyznawanie pomocy materialnej. Podczas spotkania zostaną omówione przepisy dotyczące trybów nadzwyczajnych, z uwzględnieniem praktycznych problemów przyznawania pomocy materialnej i aktualnego orzecznictwa w tym zakresie. 

Program obejmuje (aktualizacja wkrótce):

  • zasada trwałosci decyzji administracyjnej
  • wznowienie postępowania administracyjnego
  • postępowanie wznowieniowe a tzw. 6 lat - 12/14 semestrów w dostępie do pomocy materialnej dla studentów
  • uchylenie lub zmiana decyzji 
  • stwierdzenie nieważności decyzji
  • wygaśnięcie decyzji administracyjnej
  • wzruszenie decyzji na podstawie przepisów szczególnych z uwzględnieniem ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych

Opłaty obejmują udział w spotkaniu (3-dniowy webinar), materiały szkoleniowe, numerowany certyfikat w formacie pdf, konsultacje po szkoleniu. Koszt z tytułu udział w webinarze wynosi 600 zł (Vat zw., również uczelnie niepubliczne).

Wykładowca: mgr Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, w latach 2013-2016 pełnomocnik Dziekana WPiA UMK ds. Kontaktów z Interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców Wydziału Prawa i Administracji UMK. Pomysłodawca cyklu projektów naukowo-szkoleniowych, w tym organizowanej od 2012 r. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów.
 

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: webinar@fpm.edu.pl