Logo-jacek

 

Kurs pt. Stypendium socjalne dla studentów - wyzwania w roku akademickim 2021/2022

Data: kurs 3-dniowy obejmujący łącznie trzy spotkania: 18, 20 i 22 października 2021 r. w godz. 8.30-11.20

Rejestracja odbywa się za pośrednictwiem formularza dostępnego na platformie ClickMeeting (kliknij tutaj).
Osoby chcące wziąć udział w webinarze zostaną poproszone o podanie m.in. adresu e-mail (na który otrzymają Państwo potwierdzenie) oraz numeru telefonu (który będzie przydatny wyłącznie w celu potwierdzenia adresu)

Szkolenie adresowane jest do P.T. Osób odpowiedzialnych za przyznawanie pomocy materialnej w szkole wyższej, w szczególności do osób, które brały udział w ubiegłorocznych edycjach kursu pt. Pomoc materialna dla studentów - stypendium socjalne.

Prezentowany kurs stanowi rozwinięcie zagadnień problematycznych. 

 

Program obejmuje m.in. zagadnienia:

  • okres 6 lat w dostępie do pomocy materialnej
  • pojęcie rodziny studenta a pomoc osób trzecich
  • samodzielność finansowa i próby jej uzasadniania
  • obowiązek alimentacyjny a uprawnienie do ubiegania się o stypendium socjalne
  • gospodarstwo rolne i jego dzierżawa
  • faktyczna zmiana dochodu a trudna sytuacja materialna
  • świadczenia w ramach anty-covid a dochód w rodzinie studenta
  • dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
  • tzw. pit dla młodych 
  • dochody pomijane w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Adresaci: P.T. Osoby odpowiedzialne za przyznawanie stypendiów i zapomóg, w szczególności P.T. Przewodniczący komisji stypendialnych, Pełnomocnicy ds. pomocy mateterialnej, Kierownicy działów ds. pomocy materialnej, a także Prodziekani i Prorektorzy ds. Studenckich.

Opłata - udział w spotkaniu, materiały szkoleniowe, numerowany certyfikat w formacie pdf, konsultacje po szkoleniu - za udział we wszystkich trzech dniach kursu wynosi: 500 zł (Vat zw., dotyczy również uczelni niepublicznych); płatność po szkoleniu na podstawie faktury do zapłaty.

 

Wykładowca: mgr Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, w latach 2013-2016 pełnomocnik Dziekana WPiA UMK ds. Kontaktów z Interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców Wydziału Prawa i Administracji UMK. Pomysłodawca cyklu projektów naukowo-szkoleniowych, w tym organizowanej od 2012 r. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów.
 

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: pracownia@fpm.edu.pl