Logo-jacek

Webinar pt. Trudna sytuacja materialna, czyli jak postępować ze studentami wykazującymi niewielkie dochody

Data: kurs 2-dniowy obejmujący łącznie dwa spotkania: 19 i 21 października 2021 r. w godz. 8.30-11.20

Rejestracja odbywa się za pośrednictwiem formularza dostępnego na platformie ClickMeeting (kliknij tutaj).
Osoby chcące wziąć udział w webinarze zostaną poproszone o podanie m.in. adresu e-mail (na który otrzymają Państwo potwierdzenie) oraz numeru telefonu (który będzie przydatny wyłącznie w celu potwierdzenia adresu)

Tematyka webinaru koncentruje się wokół sytuacji studentów ubiegajacych się o stypendium socjalne, a jednocześnie wykazujących niewielkie, albo wręcz zerowe dochody. Podczas spotkania zostaną omówione stany faktyczne, w których studenci powoływali się na otrzymywanie pomocy ze strony osób, które np. nie są zaliczane do rodziny studenckiej, jednocześnie podtrzymujac chęć ubiegania się o stypendium socjalne. Zaprezentowane zostanie orzecznictwo sądów administracyjnych, które wskazuje jak należy postępować z takimi wnioskami.

Program obejmuje takie zagadnienia, jak:

  • wymóg przedstawienia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej
  • obowiązek współdziałania studenta z organem przyznającym stypendium
  • prawidłowa a wystarczająca treść zaświadczenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 PSWiN
  • mechanizm postępowania w przypadku braku właściwego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej
  • dopuszczalność przyznania stypendium na podstawie art. 88 ust. 5 PSWiN a reguła trzech pytań
  • stan faktyczny a ocena prawna przyjęta przez organ stypendialny
  • wyjaśnienia studentów a ich kwalifikacja w orzecznictwie sądów administracyjnych
  • forma prawna rozstrzygnięcia w przypadku braku zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej
  • przykładowe uzasadnienia decyzji w przedmiocie odmowy przyznania stypendium socjalnego

Adresaci: P.T. Osoby odpowiedzialne za przyznawanie stypendiów i zapomóg, w szczególności P.T. Przewodniczący komisji stypendialnych, Pełnomocnicy ds. pomocy mateterialnej, Kierownicy działów ds. pomocy materialnej, a także Prodziekani i Prorektorzy ds. Studenckich.

Opłata obejmuje udział w spotkaniu, materiały szkoleniowe, numerowany certyfikat w formacie pdf, konsultacje po szkoleniu. Udział w kursie pt. Trudna sytuacja materialna, czyli jak postępować ze studentami wykazującymi niewielkie dochody - opłata wynosi 380 zł.

Wszystkie ceny brutto (Vat zw.), dotyczy również uczelni niepublicznych.

Wykładowca: mgr Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, w latach 2013-2016 pełnomocnik Dziekana WPiA UMK ds. Kontaktów z Interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców Wydziału Prawa i Administracji UMK. Pomysłodawca cyklu projektów naukowo-szkoleniowych, w tym organizowanej od 2012 r. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów.
 

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: webinar@fpm.edu.pl