Logo-jacek

Kurs pt. Regulamin świadczeń dla studentów

Data: 21 i 23 czerwca 2022 r., godz. 8.30-11.45

Rejestracja odbywa się za pośrednictwiem formularza dostępnego na platformie ClickMeeting (kliknij tutaj).
Osoby chcące wziąć udział w webinarze zostaną poproszone o podanie m.in. adresu e-mail (na który otrzymają Państwo potwierdzenie) oraz numeru telefonu (który będzie przydatny wyłącznie w celu potwierdzenia adresu).

 

Program obejmuje m.in.:

  • warunki ustawowe a szczegółowe kryteria przyznawania pomocy materialnej
  • budowa regulaminu świadczeń dla studentów
  • katalog świadczeń
  • organy przyznające pomoc materialnej
  • model postępowania w przedmiocie przyznania pomocy materialnej
  • stypendium socjalne i zakres odpowiedniego stosowania ustawy o świadczeniach rodzinnych
  • stypendium rektora a tworzenie list rankingowych
  • szczegółowe regulacje związane z zapomogą
  • termin do złożenia wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych
  • procedura zwrotu świadczeń nienależnie pobranych

 

Adresaci: P.T. Osoby odpowiedzialne za przyznawanie stypendiów i zapomóg, w szczególności P.T. Przewodniczący komisji stypendialnych, Pełnomocnicy ds. pomocy mateterialnej, Kierownicy działów ds. pomocy materialnej, a także Prodziekani i Prorektorzy ds. Studenckich.

Opłaty: (obejmują udział w spotkaniu, materiały szkoleniowe, numerowany certyfikat w formacie pdf, konsultacje po szkoleniu) - opłata wynosi 450 zł.

Wszystkie ceny brutto (Vat zw.), dotyczy również uczelni niepublicznych.

Wykładowca: mgr Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, w latach 2013-2016 pełnomocnik Dziekana WPiA UMK ds. Kontaktów z Interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców Wydziału Prawa i Administracji UMK. Pomysłodawca cyklu projektów naukowo-szkoleniowych, w tym organizowanej od 2012 r. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów.
 

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: webinar@fpm.edu.pl